Aktualności wojna na Ukrainie wszystkich: 91

Strona 3 z 5
© forum mleczarskie
Szwajcaria
Szwajcarscy rolnicy i mleczarze zaniepokojeni możliwymi brakami gazu
© forum mleczarskie

Organizacja przemysłu mleczarskiego w Szwajcarii, BO Milch z niepokojem przygląda się sytuacji w sektorze energetycznym. W przypadku braku prądu i gazu w miesiącach zimowych rząd federalny przewiduje bowiem limity energii dla dużych odbiorców przemysłowych lub, w kolejnym kroku, wyłączenie z sieci energetycznej na kilka godzin. Obecnie nie planuje się zwolnienia producentów i przetwórców mleka, podobnie jak innych przetwórców żywności, z tych środków.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Hochland broni się przed kosztami
© forum mleczarskie

W 2021 r. spółka Hochland Polska zetknęła się z nowymi trudnościami, które były wynikiem pandemii COVID-19 – dowiaduje się Forum Mleczarskie. Gwałtowny wzrost cen surowców do produkcji oraz pozostałych kosztów, postawiły przed firmą kolejne ograniczenia. Spółka poradziła sobie z nimi, ale znalazło to odzwierciedlenie w osiągniętym przez spółkę – gorszym niż w latach ubiegłych – wyniku finansowym: nastąpił spadek zysku z 45,9 do 10,9 mln zł. Wzrost cen energii, gazu jak również zapowiadane kolejne podwyżki cen surowców wskazują, że 2022 rok też nie będzie należał do łatwych – podkreśla Hochland. Mając to na uwadze spółka podjęła działania zabezpieczające i już w roku 2020 oraz 2021, podpisała umowy na zakup gazu i energii na Giełdzie Towarowej (z gwarancją ceny zakupu) zabezpieczając w ten sposób swoje potrzeby na najbliższy okres. Pozwoliło to zbudować swoistą „poduszkę amortyzującą” w tym zakresie – dodaje Hochland Polska.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Społeczność ukraińska ulgą dla firm w sytuacji wzrostu cen i ograniczenia popytu krajowego
© forum mleczarskie

Jak podaje Zarząd firmy Lactalis Polska, przewidywany znaczący wzrost kosztów produkcji wyrobów mleczarskich przełoży się na wzrost cen sprzedaży. To z kolei może spowodować znaczne ograniczenie popytu, które zostanie złagodzone przez wzrost populacji w Polsce wynikający z obecności w naszym kraju uchodźców z Ukrainy.

pokaż
© forum mleczarskie
Holandia
Spadek skupu mleka o 4,6% u giganta z Holandii
© forum mleczarskie

Rozwój sytuacji na rynku w drugiej połowie 2022 r. będzie niepewny ze względu na wojnę na Ukrainie, pandemię koronawirusa, rosnące koszty i możliwy wpływ rządowej polityki w zakresie obniżenia emisji azotu przyznaje Zarząd holenderskiego potentata mleczarskiego. W związku z niepewnymi perspektywami nie będzie dodatkowej płatności gotówkowej dla rolników. Hein Schumacher, Dyrektor Generalny FrieslandCampina skomentował najpierw wyniki finansowe za pierwszą połowę roku, a następnie dodał: – Patrzymy wstecz na dynamiczną pierwszą połowę 2022 r. Moje pierwsze przemyślenia to propozycje azotowe Rady Ministrów i reakcje rolników, wojna na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową, a także ekstremalna inflacja, z którą mamy do czynienia.

pokaż
© hochland polska
Polska
Przed nami dalsze wzrosty cen. Popyt może wyhamować
© hochland polska

Wojna w Ukrainie, rosnące ceny gazu i energii elektrycznej, coraz wyższe stopy procentowe NBP oraz potencjalna kolejna fala pandemii COVID-19 – wszystkie te wydarzenia sprawiają, że przed nami dalsze wzrosty cen. Co więcej, na horyzoncie pojawiają się nowe zagrożenia, niezwykle istotna dla zakładów przetwórstwa – zmiana przepisów dotyczących ograniczeń w dostawach energii.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ukraińskie zapotrzebowanie na żywność rośnie i zmienia się jego struktura
© forum mleczarskie

Ukraina jest ważnym partnerem handlowym Polski. W zeszłym roku wartość towarów spożywczo-rolnych importowanych z tego kierunku wyniosła 919 mln euro, natomiast polski eksport był o 108 mln euro mniejszy . Rosyjska inwazja to niestety śmierć niewinnych ludzi, zniszczenie infrastruktury i konsekwencje gospodarcze. Możliwości eksportowe naszego sąsiada stanęły pod znakiem zapytania, co znacząco zmienia bilans wymiany handlowej. Ukraińskie zapotrzebowanie na produkty spożywcze rośnie z dnia na dzień, choć zmienia się jego struktura.

pokaż
© grupa lactalis
Francja
Wyniki Grupy Lactalis pod presją
© grupa lactalis

– Wydarzeniami gospodarczymi definiującymi rzeczywistość są: eksplozja inflacji spowodowana najpierw pandemią, a teraz wojną na Ukrainie – powiedział Emmanuel Besnier, Prezydent Grupy Lactalis. – Świat rolnictwa, przetwórców i dystrybutorów ma już bardzo niskie marże, dlatego wzięcie nich na własne barki jest niemożliwe, a przeniesienie na konsumentów przynajmniej częściowo nieuniknione. Inflacyjny kontekst doprowadził wyniki Grupy Lactalis za 2021 lekko w dół. Pomimo tej trudnej sytuacji Grupa Lactalis nadal się rozwija i inwestuje. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Braki w dostawie prądu i gazu spowodują miliardowe straty
© forum mleczarskie

Włączenie przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej i zabezpieczenie dostaw gazu i energii staje się palącym problemem. Rolnicy, przetwórcy i organizacje ich zrzeszające oczekują działań rządu w tej sprawie.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, że mleko popłynie ulicami Warszawy, dlatego już dziś rząd powinien zabezpieczyć niezakłócone dostawy mediów, które pozwolą na produkcję i przerób mleka w warunkach ciągłych. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego takie zabezpieczenia mają inne branże, a nie sektor wrażliwy. Bez kosmetyków czy zabawek będziemy mogli sobie poradzić, bez jedzenia nie – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka

pokaż
© zppm
Polska
Słaby wzrost sprzedaży mimo napływu Ukraińców jest dzwonkiem alarmowym
© zppm

– Skutki wojny w Ukrainie są zróżnicowane, ale bardzo widoczne także w sektorze mleczarskim – mówi portalowi forummleczarskie.pl Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM. – Zarówno Ukraina, jak i objęta sankcjami Rosja, były dużymi dostawcami nawozów. Dodatkowo, w skutek działań wojennych produkcja zbóż na Ukrainie jest bardzo zagrożona, co w konsekwencji zachwiało sytuacją na światowym rynku pasz. Powoduje to, że produkcja mleka w gospodarstwach stała się jeszcze droższa, a negocjacje pomiędzy zakładami mleczarskimi a dostawcami jeszcze trudniejsze. Cena mleka w skupie wzrosła przez ostatnie pół roku o około 30%.

pokaż
© forum mleczarskie
Ukraina
Produkcja mleka na Ukrainie spada długoterminowo. 37 zakładów stanęło wskutek wojny.
© forum mleczarskie

Produkcja mleka u wschodniego sąsiada Polski spadała na przestrzeni ostatnich lat. W 1991 r. produkcja 24,5 mln ton mleka dawała Ukrainie 8. miejsce w świecie. W ostatnim roku produkcja wyniosła już tylko 8,65 mln ton w 2021 r. Liczba krów spadła w tym czasie z 8,5 mln do 1,67 mln sztuk. Według oficjalnych, sprzecznych statystyk przetwarza się zaledwie 3,17 mln ton surowca ze wspomnianych 8,65 mln ton. Z wielkich farm hodowlanych pochodzi 2,7 mln ton, a 0,8 mln ton od rolników – powiedzieli podczas konferencji Innodairy w Mrągowie prof. Aleksander Chagarovsky i Vadim Chagarovsky – Przewodniczący Związku Ukraińskich Przedsiębiorstw Mleczarskich.

pokaż
© tine
Norwegia
Po pandemii COVID-19 struktura kanałów sprzedaży powraca do normy 
© tine

Raport największego norweskiego producenta nabiału, firmy Tine, wskazuje, że rośnie sprzedaż nabiału w ramach konsumpcji poza domem (w kraju) kosztem sprzedaży detalicznej, gdzie spadają marże. Widoczna jest też rosnąca aktywność konsumentów w zakresie podróży zagranicznych. Obserwuje się również zwiększony handel transgraniczny, rosną zakupy w dużych gospodarstwach domowych i sprzedaż na arenie międzynarodowej – konkluduje raport mleczarni Tine. 

Wzrost kosztów produkcji rzutuje jednak na rentowność firmy: zysk operacyjny mleczarni spadł z 354 mln NOK do 164 mln NOK. To dane za okres I-IV 2022 wobec I-IV 2021 r. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Bychawa (OSM): Największe zagrożenie to spadek skupu i sytuacja na Ukrainie
© forum mleczarskie

– Nasza działalność obarczona jest wieloma czynnikami ryzyka i zagrożeniami. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią udało nam się zachować płynność finansową i wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Największym zagrożeniem dla działalności Spółdzielni jest widoczny spadek skupowanego surowca oraz aktualna sytuacja polityczna związana z atakiem Rosji na Ukrainę – mówi Ewa Bartnik, Prezes Zarządu mleczarni Bychawa (OSM).

 

pokaż
© fonterra
Nowa Zelandia
Zaskakująca decyzja: Fonterra obniża prognozę cen skupu
© fonterra

Nowozelandzki gigant mleczarski ogłosił, że Spółdzielnia obniży cenę za mleko w obecnym sezonie 2021/22 z przedziału od 9,30-9,90 NZD za kg do 9,10-9,50 NZD za kg. Miles Hurrell, Dyrektor Generalny Fonterry mówi, że zmiana prognozy ceny mleka wynika z szeregu niedawnych wydarzeń, które miały krótkoterminowy wpływ na globalny popyt na produkty mleczne – w szczególności blokady w Chinach z powodu COVID-19, kryzysu gospodarczego na Sri Lance i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Bakoma: Wojna na Ukrainie nie ma wpływu na dostawy surowców
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się portal forummleczarskie.pl, Bakoma – w związku z wybuchem wojny w Ukrainie – na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem dostaw surowców. W związku z tym, iż eksport nie jest ukierunkowany na wschód, sytuacja związana z konfliktem wojennym, nie ma wpływu na jej poziom.

Spółka uważa, że wydarzeniami, które miały wcześniej wpływ na działalności firmy były...

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla producentów mleka dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie
© forum mleczarskie

Chodzi o hiszpański program o wartości 169 mln euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), uznając, że Gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia.

pokaż
© valio
Rosja
Valio traci rynek rosyjski o wartości 94 mln €. Zanwestowano 51 mln €
© valio

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała istotne zmiany w operacjach Valio w Rosji. Valio miało jedną fabrykę serów topionych pod Moskwą, a dostawy kontraktowe i biura sprzedaży w Sankt Petersburgu i Moskwie. Łącznie zatrudnia w Rosji około 400 osób. Sprzedaż netto rosyjskich operacji Valio w 2021 r. w Rosji wyniosła 89 mln euro, czyli 4,6% całkowitej sprzedaży netto Valio. Eksport z Finlandii do Rosji wyniósł prawie 5 mln euro rocznie, czyli około 0,2% całkowitej sprzedaży netto Valio. Wartość inwestycji i należności Valio i jej spółek zależnych wynoszą łącznie 51 mln euro.

7 marca 2022 r. Grupa Valio Group ogłosiła, że rozpoczyna proces wycofywania się z rosyjskiego rynku.

pokaż
© ardis group
Ukraina
Przemysł serowy Ukrainy: przed wojną i obecnie
© ardis group

Oksana Chernova, członek World Cheese Awards Super Gold Jury i Specjalistka ds Serów w Akademii ProCheese na Ukrainie, opowiada o stanie przemysłu serowego w Ukrainie w czasie wojny. – Nasza firma, grupa Ardis, ukraiński importer i producent serów, od około 22 lat rozwija kulturę spożycia serów na Ukrainie, własną produkcję serów świeżych oraz projekt szkoleniowy Akademii ProCheese dla serowarów. Teraz, w czasie wojny, sytuacja się zmieniła i niektórzy serowarze chwilowo przestali pracować, a inni dostosowali swoją produkcję. Obecnie większość fabryk serów, które nie znajdują się w strefie działań wojennych, próbuje wznowić pracę. Istnieje jednak szereg problemów, z którymi borykają się firmy w różnych częściach kraju:

pokaż
© kaufland polska
Polska
Kaufland Polska: Wzrosty cen zakupu dotyczą całej kategorii nabiału
© kaufland polska

– Wzrost cen surowców, w tym m.in. mleka i olejów roślinnych, a także rosnące koszty opakowań, energii i transportu skutkują tym, że producenci z miesiąca na miesiąc podnoszą ceny produktów, co dotyczy całej kategorii nabiału – mówi portalowi forummleczarskie.pl Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska. – Wpływ na taki stan rzeczy ma także konflikt w Ukrainie i związane z nim problemy z podażą niektórych towarów. Pomimo zwiększonych kosztów działalności nieustannie pracujemy nad tym, aby narastająca presja cenowa była jak najmniej odczuwalna dla klientów. Osoby odwiedzające sklepy Kaufland mogą niezmiennie liczyć na konkurencyjne ceny i oferty promocyjne, dzięki którym ograniczą wydatki związane z zakupami.

pokaż
© forum mleczarskie
Austria
Wojna na Ukrainie wzmaga presję na koszty produkcji w Austrii
© forum mleczarskie

Wybuch wojny spowodował wzrost kosztów produkcji mleka w Austrii – twierdzi austriacki związek mleczarski. Drastycznie podrożały pasze dla zwierząt. Newralgicznym punktem jest bezpieczeństwo dostaw gazu, którego 80% pochodzi z Rosji.

Austriacy zwracają uwagę na wzrost międzynarodowych notowań produktów mleczarskich, które osiągnęły rekordowe poziomy. Wzrost kosztów został zrekompensowany tylko w niewielkim stopniu ze względu na koncentrację handlu na rynku austriackim. Na przykład ogólne ceny produktów mlecznych w sklepie wzrosły tylko o 3% rok do roku, ale samego masła o 21,6%. Przeciętnie Austriacy wydają 1,5% swoich dochodów na produkty mleczne.

pokaż
© forum mleczarskie
Niemcy
Zakręcenie kurka gazowego byłoby katastrofą dla niemieckiego mleczarstwa
© forum mleczarskie

Stowarzyszenie Milchindustrie-Verband eV (MIV) zwróciło uwagę, że kryzys na Ukrainie jest jedną z przyczyn, dla których w wielu regionach o silnej produkcji wyraźnie spadły dostawy mleka. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest drastyczny wzrost nakładów na produkcję. Co więcej: doniesienia o podwyżkach cen detalicznych doprowadziły do wzrostu popytu. Stowarzyszenie nie spodziewa się niestety korekt cenowych. Prawdziwe kłopoty mogą jednak pojawić się w sytuacji odcięcia gazu.

pokaż
Strona 3 z 5