Aktualności produkcja wszystkich: 1 551

Strona 1 z 78
Unia Europejska
Mleko utrzymuje dodatnią dynamikę skupu w Europie

Najważniejsze informacje z rynku mleczarskiego według komunikatu służb unijnych

 • skup mleka krowiego w UE wzrósł o +0,7% w maju 2024 r. i o +1% w okresie styczeń-maj 2024 r. (+0,3% po uwzględnieniu roku przestępnego);
 • państwa członkowskie o największym wzroście skupu mleka krowiego w okresie styczeń-maj 2024/23 (po uwzględnieniu roku przestępnego): Litwa (+6,7%), Estonia (+6,4%) i Węgry (+4,9%) oraz o największych spadkach: Irlandia (-6,3), Bułgaria (-2,4%) i Grecja (-2%);
 • w maju 2024 r. produkcja mleka wzrosła o +3,5% w Australii, podczas gdy spadła o -6,2% w NZ, -0,9% w USA i o -0,6% w Wielkiej Brytanii;
pokaż
Polska
Mleczarnia w Kole odpowiedziała na decyzję UOKiK

W dniu wczorajszym UOKiK opublikował swoją decyzję, w której zakwestionował wybrane praktyki mleczarni Koło (OSM). Dziś publikujemy odpowiedź Zarządu mleczarni na decyzję UOKiK. Oto jej tekst

– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole oświadcza, że w poczuciu odpowiedzialności za swoje działania, które mogą wpływać na podmioty współpracujące, a w szczególności rolników-dostawców mleka, działa zgodnie z prawem i respektuje zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

pokaż
Polska
Prezes UOKiK zobowiązał Koło (OSM) do zmiany praktyk 

– Rynek mleka jest przez nas na bieżąco monitorowany pod kątem nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej przetwórców mleka wobec rolników. W wydanej decyzji stwierdziliśmy możliwe nieprawidłowości w długoterminowych umowach OSM Koło. Zobowiązałem spółdzielnię do zmiany praktyk – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.  

pokaż
Polska
Mleczarnia w Giżycku liczy straty po nieudanym roku

Rok 2023 był dla branży mleczarskiej szczególnie trudny z uwagi na spadki cen. Wiele zakładów zostało zmuszonych do obniżania cen płaconych rolnikom za mleko w skupie, aby dostosować się do załamania cen na światowych rynkach. Podobny scenariusz miał miejsce w mleczarni w Giżycku. – Osłabienie notowań produktów mlecznych wymusiło obniżenie cen skupu surowca. Ceny sprzedaży wyrobów możliwe do osiągnięcia znacznie spadły. Drugim czynnikiem obciążającym w znacznym stopniu koszty produkcji to wzrost cen energii i paliw – napisał Zarząd.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Niskie ceny proszków i masła rzutują na wyniki mleczarni
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie, dla mleczarni Koło (OSM) 2023 rok był bardzo trudnym rokiem z uwagi na cenę mleka w proszku i masła, które dominują w strukturze jej produkcji. Spółdzielnia szczególnie odczuła wysokie koszty nośników energii, zakupu materiałów, wzrost płac, spadek cen sprzedaży wyrobów. – Niskie ceny masła i mleka w proszku nie pozwoliły wypracować godziwego zysku na koniec 2023 roku, wręcz przeciwnie poniesiono stratę o wysokości 5,260 mln zł – mówi informacja firmy do której dotarło Forum Mleczarskie.

pokaż
Świat
UE konkurencyjna na rynku masła, SMP i cheddara

Jak podaje Komisja Europejska w swoim cotygodniowym komunikacie na temat rynków mleczarskich:

 • średnie ceny mleka w gospodarstwach w UE spadły do 45,94 c/kg w maju 2024 r., -0,3% w porównaniu z kwietniem 2024 r., ale +1% w porównaniu z majem 2023 r.;
 • szacunkowe ceny mleka surowego na czerwiec 2024 r.: 46,1 c.kg (+0,4%);
 • w porównaniu z kwietniem ceny mleka w maju spadły w USA (36,9 c/kg; -0,8%) i wzrosły w NZ (33,3 c/kg; +1%).
pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Mleczarnia w Sierpcu zainwestuje 30 mln zł
© forum mleczarskie

Według informacji Forum Mleczarskiego mleczarnia w Sierpcu zaplanowała w 2024 r. łącznie na inwestycje około 30 mln złotych. Działania planowane w zakładzie w Sierpcu wyglądają następująco:

 • zakończenie II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków – pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 • prace budowlane związane z nową serownią o wydajności 600 tys. litrów mleka na dobę.
 • rozbudowa systemu monitoringu i opomiarowania mediów w związku z raportowaniem programu zrównoważonego rozwoju firmy.
 • zakup 4 samochodów ciężarowych (cysterny i dystrybucyjne).
pokaż
© grupa polmlek
Polska
Szeroko zakrojone procesy inwestycyjne w Polmleku
© grupa polmlek

– Nasze działania jasno pokazują, że remedium na spadki są inwestycje w rozwój technologii. Dlatego nie zwalniamy tempa w inwestycjach – powiedział Forum Mleczarskiemu Adam Grabowski, Prezes Lacpolu w Grupie Polmlek. – W Polmleku Grudziądz gotowi jesteśmy do produkcji mozzarelli na skalę, jakiej w tej części Europy nikt jeszcze nie testował. Linie są w pełni zautomatyzowane, a pakowaniem zajmują się najnowocześniejsze roboty. Tą inwestycją niemal podwoiliśmy możliwości produkcyjne, które dotychczas osiągaliśmy w całej Grupie.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Przecena na GDT i stabilne ceny w Europie
© forum mleczarskie

Najważniejsze informacje z rynku mleczarskiego według komunikatu Komisji Europejskiej:

 • cena mleka na rynku spot w górę, obecnie 55 c/kg (30.06.2024);
 • ceny masła w UE: 636 €/100 kg, +1,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny SMP w UE: 240 €/100 kg, -2,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny WMP w UE: 385 €/100 kg, +1,9% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny cheddara w UE: 387 €/100kg, -0,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
pokaż
© mlekpol (sm)
Polska
Zebranie Przedstawicieli Mlekpol (SM)
© mlekpol (sm)

W czwartek 27 czerwca 2024 r. w Grajewie odbyło się coroczne zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Uczestniczyło w nim 48 delegatów, reprezentujących blisko 8 tysięcy członków Spółdzielni. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2023 i określono kierunki rozwoju w bieżącym roku.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Kraje UE nadal konkurencyjne na rynku masła i SMP
© forum mleczarskie

Jak podają służby Komisji Europejskiej w swoim cotygodniowym komunikacie

 • ceny masła w UE: 633 €/100 kg, +1,7% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny SMP w UE: 243 €/100 kg, -1,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny WMP w UE: 381 €/100 kg, +1,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny cheddara w UE: 387 €/100 kg, -0,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny mleka na rynku spot nieznacznie wzrosły, obecnie cena wynosi 54 c/kg (23.06.2024);
pokaż
© grupa mlekovita
Polska
KaMos oficjalnie 26. zakładem Mlekovity
© grupa mlekovita

Drugi kwartał 2024 r. Grupa Mlekovita kończy formalnym włączeniem w swoje struktury Spółdzielni Mleczarskiej KaMos w Kamiennej Górze, przypieczętowanym uroczystym przyjęciem Mlekovity do grona przedsiębiorców ziemi kamiennogórskiej.

Dzięki odważnej i konsekwentnie prowadzonej konsolidacji, Grupa Mlekovita jest dziś największą firmą mleczarską w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. – Obecna sytuacja na rynku mleczarskim nie jest łatwa, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Rosnące koszty i oczekiwania konsumentów, trudny rynek handlowy, stopniowa koncentracja produkcji i przetwórstwa skutkują potrzebą przekształceń sektora mleczarskiego.

pokaż
© sig, leche celta
Hiszpania
Leche Celta pierwszą firmą w Hiszpanii, która wprowadziła SIG MidiFit 1 l
© sig, leche celta

Leche Celta, jedna z wiodących hiszpańskich firm mleczarskich i punkt odniesienia w produkcji płynnego mleka i przetworów mlecznych, jako pierwsza w Hiszpanii wykorzystuje aseptyczne kartony SIG MidiFit 1 l, aby oferować wysokiej jakości produkty mleczne UHT w wygodnym i wyróżniającym się rozwiązaniu opakowaniowym. Leche Celta wprowadziła na rynek cztery nowe produkty marki Pastoreo niezawierające nabiału i laktozy w 1-litrowych opakowaniach kartonowych SIG MidiFit.

pokaż
© grupa mlekovita
Polska
Zrównoważony rozwój to konieczność
© grupa mlekovita

– Strategie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach to już konieczność: konsumenci tak krajowi, jak i zagraniczni oczekują od producentów znacznie więcej. Potrzebują produktów, które mają korzystny wpływ na zdrowie, a przy tym ich produkcja nie szkodzi środowisku. Dlatego Grupa Mlekovita jest liderem w zrównoważonym rozwoju – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

pokaż
© grupa polmlek
Polska
Tradycyjne podejście to za mało by konkurować na świecie
© grupa polmlek

– Polmlek jest obecny na 140 rynkach światowych, kluczem do sukcesu jest spieniężenie wyrobów mleczarskich z możliwie największym zyskiem – powiedział Adam Grabowski, Prezes Lacpolu w Grupie Polmlek. – Należy pamiętać, że 30-40% polskiej produkcji mleka trzeba wyeksportować, ze względu na krajowy popyt. Szukanie rynków to zadanie Szymona Boruckiego, moim przede wszystkim tworzenie produktów, na które jest zapotrzebowanie. Wielu producentów rolno spożywczych, których biznes opiera się na tradycyjnym modelu wytwarzania i handlu może nie przetrwać dekoniunktury, która jeszcze się na rynku mleczarskim nie skończyła. 

pokaż
© zppm
Polska
Nabiał wyłączony z systemu kaucyjnego – jest deklaracja Ministerstwa
© zppm

– Związek Polskich Przetwórców Mleka z dużą satysfakcją przyjmuje wynik konsultacji publicznych, dotyczących nowelizacji ustawy kaucyjnej, które podczas konferencji prasowej w dniu 13 czerwca 2024 r. podsumowała Ministra Anita Sowińska. Ważną i potrzebną zmianą, na jaką zdecydowało się Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wyłączenie produktów mlecznych z systemu kaucyjnego, co ma ogromne znaczenie dla producentów i przetwórców mleka, ale również dla konsumentów – powiedział Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.

pokaż
© forum mleczarskie
Wielka Brytania
Müller kupuje zakład w Wielkiej Brytanii
© forum mleczarskie

Grupa spółek Theo Müller zawarła umowę nabycia brytyjskiej mleczarni Yew Tree Dairy. Przejęcie wymaga zgody brytyjskiego urzędu antymonopolowego CMA. Yew Tree Dairy to firma rodzinna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w przetwarzaniu mleka na składniki w proszku.

pokaż
© spomlek (sm)
Polska
Jest zgoda UOKiK: Spomlek (SM) i Bychawa (OSM) łączą siły
© spomlek (sm)

Mleczarnia Spomlek (SM) przejmuje Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Bychawie. Celem połączenia jest stworzenie większej, silniejszej mleczarni, dywersyfikacja produktów, połączenie sił na trudnym rynku handlowym. UOKiK wydał zgodę na koncentrację, a Zgromadzenia Przedstawicieli obu podmiotów podjęły stosowne uchwały. Połączenie formalnie nastąpi 1 lipca 2024 r. Wówczas przestanie istnieć OSM w Bychawie, a powstanie oddział SM Spomlek, którego dyrektorem pozostanie obecna Prezes Ewa Bartnik.

pokaż
© forum mleczarskie
Australia
Przewidywany wzrost produkcji mleka w Australii
© forum mleczarskie

Według analityków USDA produkcja mleka w Australii w 2024 r. może wzrosnąć po raz pierwszy od 2020 r. o 3,3% do 8,75 mln ton. Jest to możliwe dzięki wysokim cenom surowca, a także niższe ceny paszy i nawozów oraz ogólnie dobre warunki pogodowe. Jednak szacunki USDA na 2024 r. zostały skorygowane przez suche warunki panujące w niektórych regionach w których wytwarza się mleko (południowo-zachodnia Wiktoria, a także Australia Zachodnia i Australia Południowa).

pokaż
© forum mleczarskie
Chiny
Rośnie produkcja mleka w Chinach. To ważny sygnał
© forum mleczarskie

USDA zwiększyło swoje szacunki dotyczące produkcji mleka surowego w Chinach w 2024 r. ze względu na większe pogłowie krów mlecznych (+3%). W 40 największych firmach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego w 2023 r. hodowano 3 mln krów mlecznych, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z 2021 r. Skutkiem ma być spadek wolumenu importu mleka płynnego, pełnego mleka w proszku (WMP) i odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) w 2024 r. 

pokaż
Strona 1 z 78