Aktualności produkcja wszystkich: 1 528

Strona 1 z 77
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Masło coraz bardziej w górę, poprawa na rynku proszku
© forum mleczarskie

Sytuacja na rynkach mleczarskich według krótkoterminowego raportu Komisji Europejskiej:

 • skup mleka krowiego w UE wzrósł o +0,5% w marcu 2024/23,
 • wzrost cen mleka w spot, obecnie na poziomie 49,8 c/kg (19.05.2024);
 • ceny masła w UE: 597 €/100 kg, +3,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny OMP w UE: 243 €/100 kg, +2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny PMP w UE: 368 €/100 kg, +1,4% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny cheddara w UE: 390 €/100kg, -0,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
pokaż
Polska
Biznes i zrównoważony rozwój według Grupy Mlekovita

W piątek, 17 maja br., odbyło się Ogólnopolskie Forum Partnerów Biznesowych organizowane przez Grupę Mlekovita. Tematem przewodnim rozmów i wystąpień konferencyjnych było nie tylko partnerstwo w biznesie, ale również ochrona środowiska i przyszłość polskiego mleczarstwa. Punktem wyjścia do tematów prośrodowiskowych była nowoczesna, niezależna energetycznie Fabryka Biofermentacji, uroczyście otwarta przy centrali Grupy Mlekovita tuż przed rozpoczęciem Forum.

pokaż
© seen technologie
Polska
Mlekovita otworzyła nową inwestycję za 72 mln zł
© seen technologie

17 lipca na terenie zakładu produkcyjnego Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy Mlekovita z Prezesem Zarządu Dariuszem Sapińskim na czele, a także przedstawiciele wykonawcy z firmy Seen Technologie, tj. Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, dr inż. Bogusław Buczak, Prokurent i Dyrektor Działu Inżynieria Procesowa, Michał Kozłowski, Zastępca Dyrektora Działu Realizacji oraz Piotr Szmich, Kierownik Projektu.

pokaż
polska izba mleka
Polska
Polska Izba Mleka apeluje do Ministra Rolnictwa o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa
polska izba mleka

Polska Izba Mleka od lat działa na rzecz swoich członków oraz branży mleczarskiej, dlatego też nie może pozostać obojętna wobec nowych przepisów mających wpływ na sektor. Jedną z ustaw niekorzystnie wpływających na sektor jest ta z 9 maja 2023 r. – ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. z 2023, poz. 1130). 13 maja 2024 r. Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka skierowała pismo do Czesława Siekierskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym PIM wnioskuje o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz o zwrot środków dotychczas naliczonych i pobranych na ten cel od dostawców produktów rolno-spożywczych uznając funkcjonowanie Funduszu za niecelowe.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Europa konkurencyjna na rynkach masła i sera
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń według krótkoterminowego raportu Komisji Europejskiej

 • cena mleka spot wzrosła do 46,8 c/kg (12.05.2024);
 • ceny masła w UE: 584 €/100 kg, +1,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny OMP w UE: 240 €/100 kg, +0,6% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny PMP w UE: 365 €/100 kg, +0,9% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny cheddara w UE: 392 €/100 kg, -0,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
pokaż
© grupa mlekovita
Polska
Niezmieniony poziom stóp procentowych osłabia polskie mleczarstwo
© grupa mlekovita

Ograniczenie popytu, zmniejszenie aktywności gospodarczej, utrudniony eksport – Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu największej spółdzielczej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej wskazuje, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie osłabia polskie mleczarstwo. Dodatkowo ponawia postulat likwidacji Funduszu Ochrony Rolnictwa.

pokaż
© alima-bis
Polska
Mimo problemów firmy mleczarskie inwestują w innowacyjność
© alima-bis

Zapytaliśmy Tadeusza Łuczaka, Prezesa Alima-Bis czy możemy mówić o powrocie mleczarni na ścieżkę wzrostu w poziomie inwestycji. – Zdolność inwestycyjna przedsiębiorstw spada – podkreślił nasz rozmówca. – Jednak mimo trudności zakłady spożywcze i przedsiębiorstwa innych branż zaczynają w coraz większym zakresie interesować się innowacyjnością i pogłębianiem technologii przetwórczej w celu pozyskania surowców spożywczych, które do tej pory były niezauważane. Mówię tutaj np. o produkcji koncentratów białek serwatkowych (WPC), izolatów białek lub trwających obecnie pracach nad wyizolowaniem białek o szczególnym znaczeniu dla organizmu człowieka (typu laktoferyna).

pokaż
© skierniewice (osm)
Polska
Sytuacja na rynku proszków mlecznych nie jest optymistyczna
© skierniewice (osm)

Poprosiliśmy Agnieszkę Kuleszę, Prezes Zarządu mleczarni Skierniewice (OSM) o przybliżenie swojej osoby Czytelnikom naszego magazynu oraz o komentarz na rynku proszków mlecznych. Niedawno objęła Pani obowiązki Prezesa w spółdzielni słynącej z produkcji serów typu mozzarella. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że związała Pani swoją przyszłość z mleczarstwem i jak wyglądała Pani dotychczasowa przygoda z tą branżą?

– Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam Wydział Żywienia Człowieka, a następnie studia podyplomowe z zarządzania i marketingu. Szukałam pracy w przetwórstwie. Najpierw pracowałam w branży mięsnej, a potem w innym zakładzie mleczarskim.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Wniosek o połączenie już w UOKiK
© forum mleczarskie

Do UOKiK wpłynął wniosek od mleczarni Spomlek (SM) i Bychawa (OSM) w sprawie połączenia. To formalna część znanego w świecie mleczarskim planu przyłączenia słabszego podmiotu przez większy, jakim jest mleczarnia Spomlek (SM). Jak podano we wniosku cel tej koncentracji jest wieloaspektowy. 

pokaż
© pim
Polska
Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka
© pim

W dniu 30 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w formie on-line, w którym wzięli udział: Prezes Izby Grzegorz Gańko, który przewodniczył spotkaniu, Dariusz Sapiński, Łukasz Kalinowski, Paweł Gaca, Paweł Pasternak oraz Dyrektor PIM Agnieszka Maliszewska. Zarząd PIM przyjął porządek i projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka. Ustalono termin posiedzenia Walnego na dzień 6 czerwca 2024 r., które odbędzie się w formie on-line. 

pokaż
Polska
Powstają nowe instalacje dla firm inwestujących w produkty wysokobiałkowe

– Technologia membranowa pozwala izolować i wydobywać z surowców typu mleko, soki, przeciery poszczególne składniki: białka, barwniki, produkty z fermentacji, które stanowią cenne surowce stosowane w wielu branżach – powiedział Forum Mleczarskiemu Biznes Tadeusz Łuczak, Prezesem Alima-Bis. – Szczególnie branża biotechnologiczna to jedna z najbardziej obiecujących gałęzi przemysłu w kierunku rozwoju technologicznego. Stanowi segment m.in. przemysłu spożywczego, który zajmuje się pełnym wykorzystaniem wartości surowców do ostatniej „cząsteczki”, a także produkcją zupełnie nowych specyficznych substancji z dostępnych surowców lub też odpadów powstających podczas procesu produkcyjnego. To bardzo ciekawe zagadnienie, które wciąż ewoluuje i przynosi nowe rozwiązania i możliwości.

pokaż
© milcobel
Belgia
Milcobel ogranicza produkcję mleka w proszku
© milcobel

Spółdzielnia mleczarska Milcobel ogłosiła zamiar zreformowania swojej struktury organizacyjnej w nadchodzących miesiącach, aby uczynić firmę bardziej wydajną i odporną na przyszłość. Różne działy mleczarskie w firmie zostaną zintegrowane, a działalność w zakresie produkcji proszku zostanie częściowo ograniczona. Jest to konieczne po danych o stratach w 2023 r. Niestety oznacza to, że może zniknąć nawet 130 stanowisk pracy.

pokaż
© alima-bis
Polska
Droga energia i spadki cen proszków to gorsze wyniki finansowe
© alima-bis

Jak problemy z cenami czynników energetycznych wpłynęły na strukturę zamówień ze strony zakładów mleczarskich? O to zapytaliśmy Tadeusza Łuczaka, Prezesa Alima-Bis.

– Czynniki energetyczne mają istotny wpływ, szczególnie w przemyśle spożywczym, który potrzebuje zarówno dużo ciepła, jak i dużo zimna – żeby to zapewnić, potrzebne są gaz i energia elektryczna. Drastyczne skoki cen gazu w 2022 r. i podwyżki cen energii w 2023 r. spowodowały wzrost kosztów, a czasami ograniczenie produkcji. Na to nałożyły się spadki cen proszków mlecznych, masła, sera żółtego itd. na rynkach światowych. W takich warunkach nieuniknione są gorsze wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.

pokaż
© arla foods/volac
Wielka Brytania
Arla Foods Ingredients przejmuje biznes serwatkowy od Volac
© arla foods/volac

Arla Foods osiągnęła porozumienie w sprawie przejęcia działu Whey Nutrition firmy Volac. Firma ta specjalizuje się w przetwarzaniu serwatki na składniki do żywienia sportowców, a produkty uboczne sprzedawane są do celów spożywczych i żywienia zwierząt. Sercem firmy jest zakład przetwórstwa serwatki w Felinfach w Walii.

pokaż
Polska
Mleczarnie pogłębiają technologie przetwórcze

Zapytaliśmy Tadeusza Łuczaka, Prezesa Zarządu Alima-Bis czy możemy mówić o powrocie mleczarni na ścieżkę wzrostu w poziomie inwestycji?  – Zdolność inwestycyjna przedsiębiorstw spada – odpowiedział Prezes Alima-Bis. – Jednak mimo trudności zakłady spożywcze i przedsiębiorstwa innych branż zaczynają w coraz większym zakresie interesować się innowacyjnością i pogłębianiem technologii przetwórczej w celu pozyskania surowców spożywczych, które do tej pory były niezauważane. Mówię tutaj np. o produkcji koncentratów białek serwatkowych (WPC), izolatów białek lub trwających obecnie pracach nad wyizolowaniem białek o szczególnym znaczeniu dla organizmu człowieka (typu laktoferyna).  

pokaż
© grupa mlekovita
Polska
Dariusz Sapiński powtórzył apel o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa
© grupa mlekovita

– Apeluję, by funkcjonujący w oderwanej od rzeczywistości rynkowej formie Fundusz Ochrony Rolnictwa zlikwidować lub co najmniej zawiesić wpłaty na FOR w tak trudnym dla polskiego mleczarstwa okresie – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. Prezes największej polskiej spółdzielczej grupy mleczarskiej skierował do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji branżowych postulat likwidacji Funduszu Ochrony Rolnictwa. To powtórzenie apelu z lutego 2024 r., kiedy to Dariusz Sapiński podczas spotkania branży mleczarskiej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim powiedział: – Nas nie stać na kolejne podatki i dodatkowe fundusze (Fundusz Ochrony Rolnictwa). 

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Skup mleka w Europie nieznacznie w dół
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń według krótkoterminowego raportu Komisji Europejskiej:

 • spadek ceny mleka spot, obecnie na poziomie 42,8 c/kg (21.04.2024);
 • ceny masła w UE: 574 €/100 kg, +1,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny OMP w UE: 239 €/100 kg, -0,7% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny PMP w UE: 364 €/100 kg, +2,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
 • ceny cheddara w UE: 392 €/100 kg, +0,9% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
pokaż
© danone
Polska
Danone na drodze do dekarbonizacji
© danone

Danone zobowiązał się globalnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 ru. Określone przez organizację cele zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z metodyką SBTI. W ich osiągnięciu pomogą działania realizowane w ramach ośmiu programów dotyczących różnych obszarów działalności firmy na całym świecie, w tym w Polsce. Zostały one zaprezentowane w dokumencie „Danone Climate Transition Plan” i wpisują się w długofalową wizję rozwoju organizacji. Jej wyrazem jest także ogłoszona rok temu nowa strategia zrównoważonego rozwoju Danone – Droga Pozytywnego Wpływu. 

pokaż
© forum mleczarskie
Bułgaria
Polska wśród głównych dostawców mleka i serów do Bułgarii
© forum mleczarskie

W ostatnich latach bułgarska hodowla bydła mlecznego przeszła znaczny postęp przy stopniowym spadku liczby małych gospodarstw. Gospodarstwa posiadające powyżej 50 krów mlecznych stanowiły zaledwie 7,5% ogółu gospodarstw posiadających bydło mleczne, ale ich udział w krajowym stadzie mlecznym wynosi 60%. Inwestycje w takich gospodarstwach przyniosły im większą odporność na wyzwania rynkowe.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ceny mleka surowego w zastoju
© forum mleczarskie

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2024 r. wyniosła 205,04  zł /1 hl i była niższa o 7,9%  niż w marcu 2023 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2024 r. była o 0,2 % niższa. Najwyższe ceny w marcu 2024 r. wg województw: podlaskie 216,29 zł/1 hl; opolskie 208,37 zł/1 hl; dolnośląskie 206,45 zł/1 hl.

pokaż
Strona 1 z 77