Aktualności Polska wszystkich: 2 823

Strona 1 z 142
© hochwald
Niemcy
Hochwald odczuwa spadek obrotów
© hochwald

Spadek obrotów jest zauważalny: przychody ze sprzedaży spadły o 3,7% do 1 590,6 mln euro (w roku ubiegłym: 1 651,4 mln euro). Mleczarni udało się zwiększyć udział eksportu w sprzedaży dzięki eksportowi produktów UHT do Azji Południowo-Wschodniej. Udział eksportu wyniósł 48%. Inwestycje ponownie osiągnęły wysoki poziom, bo 117,1 mln euro. Szczególnie duży wpływ w tym roku finansowym miały powodzie rzek Ahr i Erft, ponieważ produkcja w zakładzie w Erftstadt została całkowicie zatrzymana. 

pokaż
© publiceye
Szwajcaria
Nestlé próbowało wpływać na sposób etykietowania w Meksyku
© publiceye

Organizacja pozarządowa PublicEye oraz nadawca publiczny RTS bazując na ustawie o wolności informacji ujawnili, że koncern Nestlé wzywał szwajcarskich urzędników z Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO) do lobbowania przeciwko meksykańskiemu systemowi etykietowania. System z Meksyku ostrzega bowiem przed śmieciowym jedzeniem poprzez czarne etykiety umieszczane na niezdrowych pakowanych produktach spożywczych. Jak podał PublicEye, obawy Nestlé były zgłaszane poprzez SECO bezpośrednio do rządu Meksyku oraz do Światowej Organizacji Handlu (WTO). RTS właśnie dotarł do korespondencji mailowej między Nestlé a SECO.

pokaż
© dmk
Niemcy
DMK dołączyła do inicjatywy SBTI
© dmk

Zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym i ambitnymi celami, firma chce aktywnie przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C, najlepiej 1,5°C. – W naszej strategii na 2030 r. postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o łącznie 20% w całym łańcuchu wartości. Postrzegamy to jako część naszej odpowiedzialności jako spółdzielni i dużego producenta żywności. Ostatecznie chodzi również o wiarygodność całej branży, w której obecnie zachodzi jeden z największych procesów transformacji. Aby to zrobić, musimy wyraźnie pokazać, że opracowujemy rozwiązania i nie jesteśmy problemem – powiedział Ingo Müller, Dyrektor Generalny Grupy DMK. 

pokaż
© hochwald
Niemcy
Hochwald otworzył zakład w Mechernich
© hochwald

Nowy zakład wzniesiono kosztem 200 mln euro na powierzchni 21,5 ha. Będzie w stanie przetworzyć do 800 tys. ton mleka i będzie zatrudniał 250 pracowników. Surowiec zapewnią dostawy mleka od 1200 hodowców. Magazyn wysokiego składowania ma 50 000 miejsc. Zakład wyróżnia się własną produkcją energii przez CHP (3,4 MW tj. 40-50% całkowitego zużycia). Zakład wytwarzać będzie mleko i śmietankę UHT oraz mleko skondensowane.

pokaż
© grupa lactalis
Francja
Wyniki Grupy Lactalis pod presją
© grupa lactalis

– Wydarzeniami gospodarczymi definiującymi rzeczywistość są: eksplozja inflacji spowodowana najpierw pandemią, a teraz wojną na Ukrainie – powiedział Emmanuel Besnier, Prezydent Grupy Lactalis. – Świat rolnictwa, przetwórców i dystrybutorów ma już bardzo niskie marże, dlatego wzięcie nich na własne barki jest niemożliwe, a przeniesienie na konsumentów przynajmniej częściowo nieuniknione. Inflacyjny kontekst doprowadził wyniki Grupy Lactalis za 2021 lekko w dół. Pomimo tej trudnej sytuacji Grupa Lactalis nadal się rozwija i inwestuje. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Spomlek (SM) zwiększył skup mleka i przychody
© forum mleczarskie

Na koniec 2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 1344 w tym: 989 dostawców, 355 pracowników. W porównaniu z 2020 r. nastąpił spadek liczby członków o 68 osób. W 2021 r. zwiększyła się ilość skupowanego mleka o 1,9% i wyniósł 229,9 mln litrów. Przyczyną zwiększenia był rozwój gospodarstw członków Spółdzielni oraz pozyskanie nowych dostawców – z konkurencyjnych podmiotów. W 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów własnych, usług i towarów, wyniosły 712,5 mln zł i były o 97,9 mln zł większe niż w roku poprzednim. Dynamika sprzedaży wyniosła 15,9%. Spółdzielnia sprzedała sery za 465 mln zł, dalej proszki za 112 mln zł i masło za 90 mln zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Gostyń (SM): Nasz udział w rynku to 80% produkcji krajowej
© forum mleczarskie

– W roku 2021 przerobiliśmy 222,8 mln litrów mleka oraz 1,36 tys. litrów zakupionej śmietany. Spółdzielnia niezmiennie od lat jest liderem w produkcji mleka zagęszczonego. Nasz udział w rynku kształtuje się na poziomie 80% produkcji krajowej. Zaznaczyć należy, że cała produkcja ukierunkowana jest pod zapotrzebowanie rynku i spełnia oczekiwania kontrahentów – mówi zarząd mleczarni Gostyń (SM).

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Co już zrobiono, a co planuje się w Spomleku?
© forum mleczarskie

Zarząd mleczarni zarządu mleczarni Spomlek (SM) będzie rozwijał inwestycje w zakresie konfekcjonowania serów, dowiaduje się portal forummleczarskie.pl. Mleczarnia kupi linię do krojenia serów w plastry i ich konfekcjonowania w wygodne opakowania jednostkowe.

Z ważniejszych zadań realizowanych w 2021 r. warto wymienić zakończenie inwestycji – zakup dwóch linii konfekcjonujących, jako modułów badawczych w ramach programu badawczego realizowanego z dofinasowania NCBiR. Mleczarni udało się wyeliminować wąskie gardła, a najbardziej wyeksploatowana linia została zastąpiona nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym zestawem.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Produkty wege nie niosą korzyści Łowiczowi
© forum mleczarskie

W strukturze przychodów ze sprzedaży wyrobów największy udział zarówno w 2020 r jak w 2021 r. przypada na mleko spożywcze (około 31%). Jednak jego wolumen spadł. Na uwagę zasługują łowickie sery dojrzewające: ich wolumen i wartość sprzedaży w strukturze sprzedaży ogółem prawie czterokrotnie przewyższa udział twarogów, które również wykazały dużą dynamikę w wolumenie i wartości sprzedaży. Podobnie śmietanka i śmietana: wolumen i wartość sprzedaży wykazywały tendencję wzrostową.  Rosła sprzedaż serów topionych i rolad i serów typu feta. Podwojono sprzedaż jogurtów,

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Irlandia, Włochy i Węgry z największymi wzrostami produkcji mleka w 2021 r.
© forum mleczarskie

Największe procentowe wzrosty w wolumenie skupu mleka w 2021 r. odnotowano w UE na Węgrzech, w Irlandii i Włoszech. W wartościach bezwzględnych są to wolumeny rzędu: Irlandia +472 mln l, Włochy +401 mln l i Węgry +101 mln l. Dominującym zjawiskiem był spadek dostaw mleka. Spośród 27 państw członkowskich UE tylko w 10 przypadkach zaobserwowano niewielki wzrost. 

Mimo wysokich cen mleka podaż mleka nie wzrastała. Liczba krów mlecznych w UE-27 spadła o 1,5%. Spadek ten jest nieco większy niż w 2020 (-1,1%). W UE-27 jest tylko 6 państw członkowskich, w których rośnie liczba krów mlecznych. To dotyczy między innymi Irlandii i Czech.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Polska Izba Mleka zawiesza certyfikację „bez GMO”
© forum mleczarskie

– W związku z obecną sytuacją na rynku pasz wolnych od GMO, podjęliśmy decyzję, że z końcem czerwca zawieszamy certyfikację w ramach Standardu PIM „bez GMO” do momentu, kiedy sytuacja się unormuje. Musimy być fair w stosunku do konsumentów i producentów. Nie możemy obciążać rolników dodatkowymi kosztami. Warto podkreślić, że certyfikacja jest jedynie zawieszona. Wszystkie firmy będą miały przedłużone certyfikaty aż do momentu, kiedy wrócimy do normalności. Nie ma więc powodu do obaw – powiedziała Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

pokaż
© dmk
Niemcy
DMK, największa niemiecka spółdzielnia ze stabilnym wynikami
© dmk

W naznaczonym pandemią 2021 r. Grupa DMK osiągnęła stabilne wyniki: sprzedaż była na poziomie z poprzedniego roku tj. wyniosła 5,5 mld euro. Zysk wzrósł do 27 mln euro (rok wcześniej: 24,9 mln euro). A świat zmienia się w zawrotnym tempie. Poza postępującą transformacją żywieniową i kwestiami klimatycznymi, kwestia bezpieczeństwa dostaw ponownie staje się coraz bardziej w centrum uwagi. – W związku z tymi zmianami, niezawodność połączona z ciągłym rozwojem w DMK jest szczególnie ważna. Bo tylko takie połączenie pozwala nam z jednej strony przetrwać te kryzysy, a jednocześnie sprostać stawianym nam wymaganiom – powiedział Ingo Mueller, Dyrektor Generalny Deutsche Milchkontor (DMK).

pokaż
© forum mleczarskie
Dania
49 zakładów wytwarza nabiał w Danii
© forum mleczarskie

Roczna produkcja mleka w Danii w 2021 r. sięgnęła 5,64 mln ton – dowiaduje się portal forummleczarskie.pl. Średnio każdy dostawca dostarczył 2192 tony mleka. Średnia wielkość stada wyniosła 217 krów mlecznych. 

Mleko przetwarzały 24 firmy mleczarskie w 49 zakładach. Spółdzielnie mleczarskie przetworzyły 92,3% mleka, a pozostałą część zakłady prywatne. Skup prowadziło 7 spółdzielni i 8 firm prywatnych, pozostałych 9 firm prywatnych nie skupowało lokalnego surowca.

pokaż
© tine
Norwegia
Gigant zamknie zakład mleczarski w Norwegii
© tine

Zarząd największej spółdzielni mleczarskiej w Norwegii: Tine podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji serów w zakładzie w Voss od stycznia 2023 r. Tine posiada obecnie siedem mleczarni, które produkują sery i mają one większą niż to konieczne zdolność produkcyjną. Oznacza to, że koszty mleczarni nie podążają za spadkiem wolumenu. Zakład zatrudnia 23 pracowników i wytwarza 2550 ton serów rocznie.

pokaż
© forum mleczarskie
Liczba klientów marek własnych zrównuje się z liczbą klientów marek producentów
© forum mleczarskie

Raport IRI pokazuje, że klienci lojalni wobec marek własnych (klienci, którzy kupują je w ponad 75% przypadków) dorównują liczbie klientów lojalnych wobec marek krajowych producentów na wszystkich kluczowych rynkach europejskich. Marki własne stanowią już 194 mld euro wartości sprzedaży, co stanowi 35% całkowitej wartości sprzedaży FMCG w Europie, ponieważ różnice w percepcji obu typów marek zmniejszają się.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Braki w dostawie prądu i gazu spowodują miliardowe straty
© forum mleczarskie

Włączenie przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej i zabezpieczenie dostaw gazu i energii staje się palącym problemem. Rolnicy, przetwórcy i organizacje ich zrzeszające oczekują działań rządu w tej sprawie.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, że mleko popłynie ulicami Warszawy, dlatego już dziś rząd powinien zabezpieczyć niezakłócone dostawy mediów, które pozwolą na produkcję i przerób mleka w warunkach ciągłych. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego takie zabezpieczenia mają inne branże, a nie sektor wrażliwy. Bez kosmetyków czy zabawek będziemy mogli sobie poradzić, bez jedzenia nie – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka

pokaż
Polska
Cena surowca wyższa o 46%

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2022 r. wyniosła 221,11 zł /1 hl i była wyższa o 46,1% niż w kwietniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2022 r. była o 3,6% wyższa. Najwyższe ceny w maju 2022 r. odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim 229,99 zł/1 hl; podlaskim 228,72 zł/1 hl; lubuskim 225,89 zł/1 hl.

pokaż
© grupa mlekovita
Polska
Marka Mlekovita obchodzi  30. urodziny
© grupa mlekovita

Mlekovita, firma o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym, w 2022 roku obchodzi 30-lecie marki. Twórcą nazwy i logo jest Dariusz Sapiński, od czterech dekad zarządzający firmą, autor jej obecnego sukcesu: pozycji numer 1. w branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. To on rozwinął polskie mleczarstwo na światową skalę.

Firma, której centrala usytuowana jest w stolicy polskiego mleczarstwa, malowniczym podlaskim miasteczku, swoją renomę tworzy blisko 95 lat. Do lat 90. XX w. była jedną z wielu, wówczas blisko 310 okręgowych spółdzielni mleczarskich (a ponad 430 przedsiębiorstw zajmujących się skupem i przerobem mleka).

pokaż
© forum mleczarskie
Irlandia
Ornua z obrotami 2,5 mld euro. Wzrost sprzedaży Kerrygold o 12%
© forum mleczarskie

Komentując pozytywne wyniki osiągnięte w 2021 r., John Jordan, Dyrektor Generalny Ornua, powiedział: – Ornua utrzymywała dobre, stabilne i trwałe wyniki rok do roku. Pomimo ciągłych wyzwań, z przyjemnością informujemy o 6,9% wzroście obrotów i 1,3% wzroście zysku operacyjnego w 2021 r. Ten wynik jest wyrazem naszego zobowiązania do maksymalizacji zysków dla naszych spółdzielni członkowskich i 14 tysięcy rolników.

pokaż
© forum mleczarskie
Kanada
Kanadyjczycy potwierdzają problemy w mleczarstwie
© forum mleczarskie

– Nasz czwarty kwartał był trudny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ przechodziliśmy przez zmienność cen towarów, wzrost kosztów logistyki oraz ograniczenia siły roboczej i podaży, które jeszcze pogorszył gwałtowny wzrost wariantu Omikron. Niemniej jednak nasze firmy w Kanadzie, Argentynie i Wielkiej Brytanii nadal osiągały dobre wyniki i były one zgodne z naszymi oczekiwaniami – powiedział Lino A. Saputo, Prezes i Dyrektor Generalny.

pokaż
Strona 1 z 142