Aktualności Polska wszystkich: 3 276

Strona 3 z 164
© figand
Polska
FigAnd (ZM) otworzy produkcję mozzarelli
© figand

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie, prywatna firma mleczarska FigAnd przygotowuje się do poszerzenia portfolio poprzez produkcję serów typu mozzarella. Firma planuje zakup maszyny oraz pozyskanie technologii do jej produkcji (szacowany koszt ok 1,522 mln zł). Plany przewidują, że firma potrzebuje 2 lat na proces od chwili tworzenia planu do realizacji.

Warto zwrócić uwagę, że to kolejna śmiała decyzja po wprowadzeniu do sprzedaży produktów bezlaktozowych.

pokaż
© forum mleczarskie
Dania
Duńska branża mleczarska w liczbach
© forum mleczarskie

Duńczycy opublikowali dane statystyczne charakteryzujące ich produkcję mleczarską. Tradycyjnie Forum Mleczarskie przytacza wybrane liczby. Roczna produkcja mleka wyniosła w Danii w 2022 r. 5,64 mld kg. Kluczowe liczby dają szybki przegląd duńskiego przemysłu mleczarskiego:

Duńska produkcja mleka i przemysł: liczba gospodarstw dostarczających mleko: 2431

Liczba krów mlecznych: 556 tys.

Całkowita produkcja mleka: 5,66 mld kg

Liczba firm mleczarskich: 24, liczba zakładów produkujących nabiał: 49.

pokaż
© serwis internetowy spółki
Polska
FigAnd (ZM) inwestuje w automatyzację
© serwis internetowy spółki

Według informacji, do jakich dotarło Forum Mleczarskie, firma mleczarska FigAnd (ZM) w najbliższym czasie planuje inwestycja w dalsze zautomatyzowanie produkcji. Plany firmy dotyczą zakupu maszyny do nalewania i pakowania w wiaderka 1 l, 5 l, 10 litrowe. Oprócz tego zarząd planuje zakup instalacji do wytwarzania wody lodowej bazującej na ekologicznych czynnikach chłodniczych.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Wart-Milk (OSM) zwiększył sprzedaż pod marki własne
© forum mleczarskie

Forum Mleczarskie śledzi od lat kondycję firm mleczarskich działających na krajowym rynku. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na mleczarnię Wart-Milk (OSM). Jak dowiedział się portal forummleczarskie.pl skup mleka w 2022 r. wyniósł w firmie 73,21 mln litrów i tylko nieznacznie przekroczył poziom z 2021 r. Przychody netto ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 301,07 mln zł i były większe o 92 mln zł.

pokaż
© jasienica rosielna (osm)
Polska
Kolejny zakład z ujemną dynamiką skupu
© jasienica rosielna (osm)

Jak podała mleczarnia Jasienica Rosielna (OSM) przerób skupionego mleka od dostawców z rejonu działania wyniósł 10,44 mln. l i wraz dokupionymi 134 tys. litrów był prowadzony w zakładzie Jasienica Rosielna. Jak wyliczył Zarząd do produkcji przyjęto 10,58 mln litrów (w tym mleko w proszku w ilości 12 tys. l.). Finalnie uzyskano dynamikę 87,26%. Większość surowca przerobiono na mleko spożywcze w folii i butelkach, śmietanę, twarogi i napoje mleczne.

pokaż
© hajnówka (osm)
Polska
Mleczarnia Hajnówka (OSM) odczuła skok kosztów
© hajnówka (osm)

Spółdzielnia w Hajnówce nie może zaliczyć ostatniego roku do korzystnych, gdyż skup surowca obniżył się o ponad 6% do 50,52 mln litrów wobec poprzedniego roku. Dostawcami mleka do Spółdzielni są rolnicy z rejonu powiatu hajnowskiego, części powiatów bielskiego, siemiatyckiego, białostockiego i sokólskiego. Jak zauważył Zarząd – W 2022 r. ubyło nam drobnych dostawców z mniejszą ilością krów oraz w podeszłym wieku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. mleko dostarczało – 610 producentów tj. o 70 mniej jak w roku poprzednim.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Grupa Mlekovita stara się o przejęcie spółdzielni w Miechowie
© forum mleczarskie

Jak podał UOKiK, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zamierza przyłączyć do siebie Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Miechowie. Od strony formalnej sprawa jest w toku.

Przypomnijmy, że mleczarnia Miechów (OSM) jest w trudnej sytuacji i od pewnego czasu poszukiwała partnera z uwagi na stale pogarszającą się sytuację finansową. Już w 2019 r. Spółdzielnia notowała straty na poziomie 792 tys. zł netto przy spadku przychodów o 5,3 mln zł. W 2020 r. przychody dalej spadały o 6,6 mln zł. W 2021 r. dostawcy zakładu stali się obiektem intensywnej rywalizacji konkurentów mleczarni, czego efektem było odejście kilkunastu z nich. Wówczas skupiono 8,43 mln litrów mleka.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
CSM zakupi fotowoltaikę do swoich zakładów
© forum mleczarskie

Forum Mleczarskie z uwagą śledzi przejęcia i ich ciąg dalszy jakich dokonała w 2022 r. Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska pod kierownictwem Wiesława Żebrowskiego, Prezesa Zarządu. W 2022 r. nastąpiła reorganizacja oddziału w Górze. Podmiot przejmujący skupił się w ten sposób na zdobyciu dostawców mleka. Jak podaje Zarząd CSM, to odejście dostawców przyczyniło się do tego, że Demi miało złą rentowność. W roku 2022 uruchomiono produkcję w oddziale Ozo w Ozorkowie. Produkuje się tam twarogi, sery oraz ser typu hallumi.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Rząd przyjął uchwałę ws przyjęcia pomocy dla przemysłu energochłonnego
© forum mleczarskie

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd udzieli wsparcia firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. Do wsparcia uprawnione jest ok. 3 tys. firm. W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program ponad 5,5 mld zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ilas Polonia wyda 6,4 mln zł na inwestycje
© forum mleczarskie

– W 2023 roku oraz w latach następnych planowane inwestycje to: dokończenie budowy nowej kotłowni, modernizacja zbiornika wody – na stację uzdatniania ścieków, modernizacja sieci kanalizacji, budowę budynku portierni oraz parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dowiedziało się forummleczarskie.pl. Planowana wartość nakładów na inwestycje w 2023 r to kwota 6,45 mln zł.

Główne produkty wytwarzane przez firmę to sery i serwatka.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Spomlek (SM) eliminuje wąskie gardła produkcyjne
© forum mleczarskie

Skup mleka w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w 2022 roku zwiększył się o 2,4% wobec 2021 r. i wyniósł 235,5 mln litrów. Liczba gospodarstw dostarczających mleko do Spółdzielni na koniec roku wynosiła 985. W 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów własnych, usług i towarów wyniosły 1 023,4 mln zł i były o 310,9 mln zł większe niż w roku poprzednim. Dynamika sprzedaży wyniosła 44%. Na działalność inwestycyjną w 2022 r. Spółdzielnia przeznaczyła kwotę 25,5 mln zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ogromny spadek skupu i kolejna strata netto w mleczarni w Środzie Wlkp.
© forum mleczarskie

2022 r. był dla Spółdzielni Jana (ŚSM) rokiem trudnym z uwagi na niemożność podniesienia cen swoim partnerom handlowym o największej sile rynkowej przy gwałtownie rosnących kosztach działania i wysokich oczekiwaniach dostawców mleka. Hodowcy bydła mlecznego byli w tym okresie skutecznie zachęcani do dostarczania surowca tym podmiotom, które specjalizują się w proszkowaniu i eksporcie. Jana (ŚSM) jako producent galanterii nie mogła sprostać tym oczekiwaniom.

pokaż
© gov.pl, mrirw
Polska
Zakłady mleczarskie będą objęte wsparciem jako energochłonne
© gov.pl, mrirw

Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik rozmawiali 10 sierpnia z rolnikami z woj. zachodniopomorskiego, przedstawicielami Solidarności RI i Izb Rolniczych. Spotkanie odbywało się online i było nawiązaniem do wcześniejszych rozmów, podejmowanych działań oraz zapisów protokołu końcowego z negocjacji pomiędzy MRiRW a stroną społeczną w Barzkowicach i Szczecinie 26 i 27 kwietnia br.

pokaż
© intermarche
Polska
Intermarché z nowym Dyrektorem Działu Marek Własnych
© intermarche

Wraz z początkiem czerwca br. Bogdan Gałuszka, specjalista z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży handlu detalicznego, objął stanowisko Dyrektora Działu Marek Własnych w Intermarché. Będzie odpowiedzialny za realizację strategii sieci w zakresie private labels. Intermarché nieustannie rozszerza asortyment produktów marek własnych. Obecnie w swoim portfolio posiada blisko 1500 produktów, występujących prawie we wszystkich kategoriach – od artykułów spożywczych, przez kosmetyki, środki czystości czy detergenty, aż po urządzenia i akcesoria gospodarstwa domowego. Sieć ma ambicję osiągnięcia 20% udziału private labels w sprzedaży w perspektywie najbliższych kilku lat.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ryki (SM) wydały na inwestycje 11,4 mln zł
© forum mleczarskie

Jak podała mleczarnia, realizowane w zakładzie inwestycje mają na celu unowocześnienie procesów technologicznych, poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy. Uwzględniają plany handlowo-marketingowe, które mają na uwadze zmieniające się preferencje klientów. Do większych inwestycji oddanych w roku 2022 r. należy modernizacja linii APV oraz agregaty prądotwórcze. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Gostyń (SM) zainwestował więcej niż planował
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie w 2022 r. mleczarnia Gostyń (SM) zakładała przeznaczenie na inwestycje 15 mln zł. Rzeczywiste nakłady wyniosły 21 mln zł. – Od września 2021 r. intensywnie wprowadzaliśmy prace informatyczne związane z uruchomieniem systemu Ompuls EVO (ERP). Jest to system aplikacji – modułów obejmujących poszczególne obszary działania Spółdzielni. Zasadniczym zadaniem systemu ERP jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych, uporządkowanie przebiegu procesów i umożliwienie pełnej kontroli nad nim, zarządzanie i rozliczanie pod kątem maksymalnej efektywności, optymalizacji kosztów i zapasów magazynowych. Uruchomienie programu nastąpiło 1 stycznia 2023 r.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ryki (SM) skupiają się na dyskontach
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie mleczarnia Ryki (SM) sprzedała w 2022 r. 15,5 tys. ton serów, z czego 135 tys. ton znalazło odbiorców w kraju. Jak podał Zarząd: – Stawiamy na rozwój dyskontów takich jak Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Aldi i placówek Delikatesy Centrum, Żabka, Selgros, Makro, Carrefour, Intermarche czy Auchan. To do nich należy największy udział w rynku krajowym i z punktu widzenia producenta nie sposób się z nimi nie liczyć.

Mleczarni udało się zwiększyć sprzedaż serów plastrowanego o 12% do 6 655 ton.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Spadek cen surowca średnio o 6,3%
© forum mleczarskie

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2023 r. wyniosła 193,58 zł /1 hl i była niższa o 14,8% niż w czerwcu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do maja 2023 r. była o 6,3% niższa. Najwyższe ceny w czerwcu 2023 r. według województw: podlaskie 204,48 zł/1 hl, dolnośląskie 198,25 zł/1 hl, opolskie 196,78 zł/1 hl.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Bieruń (OSM) stawia linię do produkcji mozzarelli
© forum mleczarskie

Wśród działań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r. w Spółdzielni Bieruń (OSM) znalazły się: zakup agregatów prądotwórczych, instalacja sterylizacji, linia do produkcji serka homogenizowanego, zakup gruntu w KSSE, linia do pakowania, a także tankosilos. Ponadto zawarto umowę leasingu linii do produkcji mozzarelli o wartości 16,8 mln zł. W sumie na inwestycje wydano 7,44 mln zł.

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie Spółdzielnia skupiła w 2022 r. 168,5 mln litrów mleka i osiągnęła dynamikę 115%. Razem z dokupionym surowcem było to 182,8 mln litrów – dynamika 111%.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Dziugas rozwija się i ponosi tego wysokie koszty
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się forummleczarskie.pl, spółka Dziugas Poland będąca spółką zależną litewskiej spółki UAB Samogitija, bardzo znacząco powiększyła w 2022 r. swoje przychody ze sprzedaży: z 5,79 mln zł do 8,15 mln zł. Firma stale poszerza współpracę z sieciami wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych. Celem spółki jest zwiększanie ilości kanałów dystrybucji dla produktów Džiugas, Pik Nik, Magija i Rambyno.

pokaż
Strona 3 z 164