Aktualności Polska wszystkich: 3 301

Strona 2 z 166
© zppm
Polska
Duże podmioty wykorzystają kryzys do ekspansji
© zppm

Zapytaliśmy Marcina Hydzika, Prezesa Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka jakie obszary strategicznych zmian (poza ograniczeniem emisji) są przed nami i na które z nich zarządy firm mleczarskich powinny zwrócić uwagę. Zdaniem Prezesa: – Strategiczne zmiany będą inne dla małych i średnich podmiotów, które między innymi na skutek wzrostu kosztów produkcji i polityki sieci handlowych mogą stracić płynność finansową. Wtedy ich strategicznym wyborem będzie albo dołączenie do większych podmiotów, albo upadłość. Duże podmioty wykorzystają kryzys do ekspansji w kraju albo – zapewne coraz częściej – za jego granicami. Szczególnie uczulam na rynek ukraiński.

pokaż
© zppm
Polska
Musimy jako branża reagować na zmiany klimatyczne
© zppm

– Obecnie zarówno zakłady przetwórcze, jak i rolnicy są skoncentrowani na kryzysie na rynku mleka i trudno się dziwić – powiedział Forum Mleczarskiemu Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM. – Trudna sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, spowoduje, że na rynku będziemy mieli zwiększoną falę przejęć i upadłości. Natomiast nawet w takich okolicznościach nie możemy zapominać o szerszej perspektywie, czyli Zielonym Ładzie, strategii „Od pola do stołu” czy też bioróżnorodności. Te unijne polityki spowodują, że rolnictwo i przetwórstwo będą się zmieniać.

pokaż
Polska
Auchan Retail Polska zmniejszyła emisję CO2

Sieć Auchan Retail Polska niespełna dwa lata po otrzymaniu pierwszej gwiazdki Lean&Green, uzyskała jako pierwsza firma w Polsce, drugą i trzecią gwiazdkę Lean&Green. Trzecia gwiazdka została przyznana za zmniejszenie emisji CO2 w logistyce i transporcie o 35% od początku uczestnictwa sieci w programie. Tym samym sieć w wymierny sposób potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza redukcji śladu węglowego. Certyfikat przyznawany jest w międzynarodowym programie redukcji emisji CO2 dla sektora logistyki.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ministerstwo Edukacji i Nauki wyda 100 mln zł na badania wspierające mleczarstwo
© forum mleczarskie

Prowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych – to główne założenia pilotażu programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, prezesi spółdzielni mleczarskich oraz rektorzy uczelni przyrodniczych.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Eksport żywności wzrósł, ale nabiału spadł
© forum mleczarskie

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolnospożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem – podał KOWR. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld euro (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 18,9 mld euro (88 mld zł) i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld euro (50 mld zł), o 25% wyższym r/r.

pokaż
© spomlek (sm)
Polska
Warto się z nami połączyć
© spomlek (sm)

– Nasz oddział Chojnice to bardzo stabilny obszar skupu mleka, permanentny wzrost bazy surowcowej, bardzo perspektywiczny zakład, który daje nadal możliwości myślenia o nim w kontekście inwestycji. Dzięki tym dwóch połączeniom z Młynarami i Chojnicami, udało nam się osiągnąć wysoki pułap sprzedaży, który stawia nas na równi z liderami rynku. Jesteśmy dzisiaj jednym z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce. Dodam, że przy połączeniach zawsze podchodzimy do procesu zmian w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Zawsze przyglądamy się na potencjał tego, co już jest i staramy się go rozwijać. A jeśli zmieniamy formułę pracy to stopniowo i za obopólną zgodą. Warto się z nami połączyć. Mamy doświadczenie z Chojnicami i Młynarami, szanujemy prawa spółdzielcze i dla nas najważniejsi są ludzi, z którymi współpracujemy – mówi Prezes Zarządu Paweł Gaca.

pokaż
Polska
Segment plastrów rośnie dynamicznie

– Sery twarde dojrzewające to największa kategoria na rynku sera. Zdaniem ekspertów jej roczna wartość przekracza 2 mld zł – powiedziała Forum Mleczarskiemu Joanna Kołodyńska, Dyrektor Marketingu Grupy Polmlek. – Ten segment jest zdominowany przez plastry, które stanowią 53% całości i w skali roku dynamicznie rosną w przybliżeniu o 9%. Najważniejszym kanałem dystrybucji dla serów żółtych są dyskonty. Według badań SW Research na temat preferencji Polaków względem kategorii serów większość osób produkty z tego segmentu spożywa niemal codziennie. 

pokaż
© hochland polska
Polska
Widzimy ogromny potencjał marki Almette i planujemy jej rozwój
© hochland polska

– Serki wiejskie są wolumenowo drugą największą kategorią rynku sera w Polsce oraz największym „białym” segmentem – powiedział Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Polska jest najbardziej „cottage’owym” krajem na świecie. Jemy rocznie prawie 65 tysięcy ton serków wiejskich, w dodatku co roku coraz więcej. Serki wiejskie są podstawą codziennej diety Polaków – doceniamy to, że są naturalne, lekkie i zdrowe, do tego łatwo i szybko można się nimi najeść.

 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Arla Foods w Polsce zwiększyła wolumen sprzedaży w 2022 r.
© forum mleczarskie

Druga połowa 2022 r. choć znacznie trudniejsza od pierwszej nie uniemożliwiła realizacji planu rocznego w polskim oddziale Arla Foods – dowiedziało się Forum Mleczarskie. Wolumen sprzedaży został oceniony jako zadowalający. Mimo trudności i wyzwań Spółka odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ipsos Food Trends 2023: Polacy mocno oszczędzają na jedzeniu
© forum mleczarskie

Jak wynika z danych firmy Ipsos aż 45% Polek i Polaków oszczędza na produktach żywnościowych. To wzrost o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do ostatniej fali tego badania, przeprowadzonego w 2021 r. To tylko jedna z wielu informacji jakie można znaleźć w najnowszym wydaniu badania „Food Trends”.

pokaż
© zppm
Polska
Wspólny apel organizacji mleczarskich Polski i Ukrainy
© zppm

Podczas Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które w dniach 20-21 września 2023r. odbywało się w Białymstoku, organizacje mleczarskie z Polski i Ukrainy podpisały wspólny apel do władz obu krajów o wsparcie współpracy sektorów mleczarskich ponad politycznymi zawirowaniami.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Strzałkowo (SMU) dalej inwestuje w fotowoltaikę
© forum mleczarskie

Według Zarządu mleczarni Strzałkowo (SMU) w 2022 r. zrealizowane zostały zadania inwestycyjne polegające na modernizacji stacji mycia w systemie CIP i budowie jednotorowej stacji mycia CIP. To one pochłonęły większość budżetu przewidzianego na inwestycje. Mleczarnia zakupiła dodatkowo trzy samochody chłodni marki Fiat. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Skierniewice (OSM) wdrożą nowe produkty dla HoReCa
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się forummleczarskie.pl Zarząd mleczarni Skierniewice (OSM) planuje wdrażać nowe wyroby na bazie mozzarelli dla odbiorców sektora HoReCa. Ważnym zadaniem ma być także zwiększenie efektywności produkcji wyrobów proszkowych. Kolejnym zagadnieniem rozpracowywanym przez specjalistów w zakładzie ma być ograniczenie zużycia czynników energetycznych i zagospodarowanie tzw. „wody krowiej”.

pokaż
© skoczów (osm)
Polska
Mleczarnia Skoczów (OSM) walczy o byt
© skoczów (osm)

Działalność handlowa w zakresie sprzedaży własnych produktów nigdy nie była tak trudna w mleczarstwie jak w 2023 r. Tym bardziej widać, jak niewielkie zakłady mleczarskie przygniecione ogromnymi kosztami surowców zewsząd poszukują środków pieniężnych. W efekcie udaje im się utrzymać, ale ich odporność nie jest wieczna. Mleczarnia Skoczów (OSM) prowadziła działalność na terenie całego obszaru powiatu cieszyńskiego oraz bielskiego. – Byliśmy znaczącymi dostawcami nabiału w hurtowniach w Bielsku, Rybniku i Katowicach – powiedział Zarząd.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Zmiany w mleczarni Gostyń (SM)
© forum mleczarskie

Jak donosi portal gostyn24.pl, trwający kryzys wymusił zmiany w Radzie Nadzorczej. Nieoficjalnie mówi się też o zmianie na stanowisku Wiceprezesa. Według wiedzy Forum Mleczarskiego nerwowość ma związek z gwałtownymi spadkami cen gotowych produktów w sytuacji niebotycznych kosztów energii. Mleczarnia w Gostyniu z racji profilu działalności (produkcja mleka zagęszczonego) jest przedsiębiorstwem o bardzo wysokich kosztach. To wymusiło na mleczarni obniżenie cen w skupie, co wywołało wśród dostawców wrzenie na przełomie I II kwartału. Spadek cen za surowiec w wielu zakładach rzuca jednak nowe światło na tę sytuację. Gostyń (SM) po prostu nie jest wyjątkiem w branży.

pokaż
© krośniewice (osm)
Polska
Duży spadek liczby dostawców mleka w Krośniewicach
© krośniewice (osm)

Zakłady mleczarskie w 2022 r. odczuwały znaczące wzrosty cen surowców, a od listopada gwałtowne pogorszenie warunków cenowych w transakcjach sprzedaży. W 2022 r. Spółdzielnia odnotowała wzrost kosztów produkcji: gazu +237%, energii elektrycznej +156%, materiałów bezpośrednich +253%, surowca +57%, paliw +23%. Jak zwraca uwagę Zarząd: – Jednocześnie przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, rok do roku, wzrosły o około 23%. Wysoka inflacja i wzrost kosztów produkcji, głównie pasz, nawozów i energii elektrycznej w gospodarstwach dostawców mleka, miały wpływ na liczne rezygnacje, głównie młodych rolników, z dalszej produkcji mleka. 

pokaż
© wieprz sm
Polska
Wieprz (SM) zwiększył liczbę obsługiwanych punktów handlowych, ale...
© wieprz sm

Jak dowiedziało się Forum Mleczarskie, mleczarnia Wieprz (SM) zwiększyła do 525 liczbę punktów handlowych, które obsługuje. Firma w 2022 r. kontynuowała proces inwestycji i zmodernizowała budynki hal produkcyjnych: masłowni, aparatowni i hali rozlewu. Jak trudny jest jednak biznes mleczarski i jak wysoko poszybowały koszty, świadczy fakt, że pomimo skoku przychodów w 2022 r. firma należała do grupy zakładów mleczarskich o ujemnym wyniku finansowym.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Wieluń (SDM) zainwestował 7 mln zł. Ma też ciekawe plany
© forum mleczarskie

Jak podała Spółdzielnia, w zakładzie w 2022 r. poniesiono nakłady na zakup maszyn i urządzeń w kwocie 7 mln zł. Do najważniejszych działań inwestycyjnych należał zakup pojazdu z zabudową i cysterny do zwózki mleka oraz linii do produkcji serków Alima-Bis. Mleczarni udało się również zmodernizować budynek aparatowni i zamontować układy do odsalania i odmulania kotłów. Ważnym posunięciem był zakup pakowaczki do masła oraz modernizacja linii do produkcji jogurtów i linii do ultrafiltracji.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Śrem (OSM) planuje remont masielnicy i zakup kotła parowego
© forum mleczarskie

W ramach działań inwestycyjnych i remontów w 2023 r. Zarząd zaplanował następujące działania uzależnione jednak od możliwości ekonomicznych: remont masielnicy w oddziale w Śremie oraz zakup windy towarowej w celu zagospodarowania wolnych przestrzeni magazynowych na piętrach w budynku magazynowym w tym samym oddziale. W planie jest także zakup sprężarki powietrza i kotła parowego.

pokaż
© danone
Polska
Danone z pompą rozpoczyna rozbudowę zakładów Nutricia
© danone

W obecności CEO firmy Danone Antoine’a de Saint-Affrique oraz przedstawicieli władz i administracji samorządowej oficjalnie rozpoczęto wartą 230 mln złotych, największą inwestycję w historii należących do Danone Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu. Obok wytwarzanych tu obecnie produktów marek tj. jak BoboVita czy Bebilon 2 i Bebiko 2, w nowym wydziale powstawać będą specjalistyczne produkty żywienia medycznego. Dzięki temu opolska fabryka rozpocznie działania w nowej kategorii, rozszerzając swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz polskich pacjentów.

pokaż
Strona 2 z 166