O nas

Nathusius Investments Sp. z o.o. powstała w styczniu 1996 r. Inwestujemy w firmy wydawnicze, dystrybucję prasy oraz spółki marketingowe.

Jako firma wydawnicza publikujemy fachowe czasopisma specjalistyczne, roczniki, plakaty oraz media elektroniczne dla handlu i branży mleczarskiej, jesteśmy też organizatorem konkursów dla branży i handlu produktami mleczarskimi oraz tłuszczami żółtymi. Nathusius Investments jest liderem rynku informacyjnego dla branży mleczarskiej.

W ramach naszych działań w sektorze mleczarskim współpracujemy z kilkoma stowarzyszeniami:

 • KZSM Zw. Rew. – Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskim, Zw. Rewizyjnym
 • PIM – Polską Izbą Mleka
 • ZPPM – Związkiem Polskich Przetwórców Mleka
 • KSM – Krajowym Stowarzyszeniem Mleczarzy
 • PIH – Polską Izbą Handlu
 • PFPŻ – Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców.

 

Nasze media

Czasopisma branżowe

Forum Mleczarskie Handel 2021

Forum Mleczarskie Handel (od 2003 roku)

Jest dwumiesięcznikiem kierowanym do:

 • wyselekcjonowanej grupy pracowników hiper-, supermarketów, dyskontów, sieci cash & carry, hurtowni nabiałowych: kupców, kierowników działów nabiał – tłuszcze żółte itd.)
 • firm branży mleczarskiej: prezesów, wiceprezesów, kierowników handlu i marketingu, brand managerów, key account managerów, kierowników ds. logistyki)
 • firm reprezentujących sektor dostawców usług dla handlu i branży mleczarskiej (logistyka, transport, higiena, maszyny, urządzenia, dodatki do artykułów mleczarskich): dyrektorów, kierowników marketingu i sprzedaży organizacji branżowych.

Dystrybucja Forum Mleczarskiego Handel jest bezpłatna. Działamy w oparciu o własną, stale aktualizowaną bazę wysyłkową. Kolportaż w formie imiennej wysyłki pocztą.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie (dane techniczne, nakład, dystrybucja, czytelnictwo, ceny reklam): Media Info 2022, zaktualizowana wersja, ważna od 15.01.2022 r.

Forum Mleczarskie Biznes 2021

Forum Mleczarskie Biznes (od 2008 roku)

Jest kwartalnikiem branżowym kierowanym do branży mleczarskiej poświęconym sprawom przemysłu mleczarskiego.

  Czytelnicy Forum Mleczarskiego Biznes:
 • Prezesi
 • Zastępcy Prezesa
 • Dyrektorzy Marketingu
 • Brand Managerowie
 • Dyrektorzy Handlu i Logistyki
 • Dyrektorzy Produkcji
 • Dyrektorzy Zakładów
 • Dyrektorzy Finansowi/Główni Księgowi w zakładach mleczarskich.
  Gdzie docieramy:
 • mleczarnie: spółdzielnie, zakłady prywatne, importerzy
 • zakłady świadczące usługi dla mleczarstwa.

Dystrybucja Forum Mleczarskiego Biznes jest bezpłatna. Działamy w oparciu o własną, stale aktualizowaną bazę wysyłkową. Kolportaż w formie imiennej wysyłki pocztą.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie (dane techniczne, nakład, dystrybucja, czytelnictwo, ceny reklam): Media Info 2022, zaktualizowana wersja, ważna od 15.01.2022 r.

Forum Mleczarskie Praktyka

Forum Mleczarskie Praktyka (2010-2013)

Forum Mleczarskie Praktyka to specjalistyczny magazyn kierowany do personelu stoisk wagowych z serami w sieciach handlowych i delikatesach. To fachowe czasopismo stawiało sobie za cel edukację osób sprzedających i polecających sery konsumentom. Magazyn koncentrował się na zagadnieniach sztuki sprzedaży serów, przygotowaniu i aranżacji stoiska, sposobów obchodzenia się z produktami, higienizacji miejsca pracy. Przedstawiał szczegółową charakterystykę serów z różnych stron świata, porady oraz komentarze fachowców.

Wydawany był dwa razy w roku. Dystrybucja Forum Mleczarskiego Praktyka była bezpłatna.

 

Publikacje

Branża Mleczarska

Branża Mleczarska. Polska 2020 (2020)

Wyjątkowy w swojej skali projekt przedstawia ponad 100 przetwórców mleka, dalej importerów, wybrane firmy handlowe i organizacje branżowe działające w Polsce (łącznie ponad 120 podmiotów). Sylwetki opisanych przedsiębiorstw zawierają wiele niepublikowanych dotąd i nieznanych szerszemu gronu informacji. Na tle statystyk światowych i europejskich publikacja szczegółowo opisuje sytuację na krajowym rynku mleczarskim, zarówno w kontekście: wielkości produkcji, dostaw na rynek, sprzedaży detalicznej, udziałów rynkowych poszczególnych dostawców, skali penetracji rynku przez marki własne oraz roli innowacji produktowych. Publikacja jest przeznaczona głównie dla środowiska mleczarskiego oraz firm działających w otoczeniu branży mleczarskiej.

Forum Mleczarskie Podrecznik

Forum Mleczarskie Podręcznik (2019)

Projekt przedstawia 105 gatunków serów z 18 krajów Europy wraz z szeregiem charakterystyk dotyczących pochodzenia, smaku, aromatu, dojrzewania, ochrony unijnej, przeznaczenia kulinarnego, w tym łączenia z winami wraz z listą dostawców i producentów. Publikacja jest przeznaczona głównie dla Szefów Kuchni i kucharzy. Projekt jest także źródłem wiedzy dla kupców i pracowników sieci handlowych.

Forum Mleczarskie Katalog

Katalog Nabiał (2005-2013)

Był rocznikiem branżowym, kierowanym do:

 • kupców w hiper-, supermarketach, dyskontach, sieciach cash & carry, hurtowniach nabiałowych
 • do działów handlu i marketingu w zakładach branży mleczarskiej.

Dystrybucja Forum Mleczarskiego Katalog była bezpłatna. Działaliśmy w oparciu o własną, stale aktualizowaną bazę wysyłkową. Kolportaż w formie imiennej wysyłki pocztą.

 

Forum Mleczarskie Informator

Forum Mleczarskie Informator (2013)

Jest rocznikiem skierowanym do specjalistów w mleczarniach, odpowiedzialnych za opiniowanie i zatwierdzanie zakupów opakowań, maszyn, urządzeń, dodatków do żywności, usług higienizacyjnych, recyklingowych, logistycznych, finansowych i innych.

Dystrybucja Forum Mleczarskiego Informator jest bezpłatna. Działamy w oparciu o własną, stale aktualizowaną bazę wysyłkową. Kolportaż w formie imiennej wysyłki pocztą.

 

Forum Mleczarskie Kto Jest Kim

Forum Mleczarskie Kto jest Kim 2011
Top menadżerowie w polskim mleczarstwie

Format A5, liczba stron: 48.

Publikacja przedstawia sylwetki Prezesów i Dyrektorów Generalnych oraz Dyrektorów/Kierowników Handlowych, Dyrektorów/Kierowników Marketingu, Logistyki, Produkcji, Finansów w spółdzielniach mleczarskich, zakładach prywatnych i firmach importujących nabiał. Publikacja prezentuje również wybrane osoby z grupy dostawców usług.

To pierwsza publikacja, która w wyczerpujący sposób zestawia w jednym miejscu osoby tworzące branżę mleczarską w Polsce wraz z kontaktami i danymi teleadresowymi podmiotów.

Plakaty

mapa

Mapa Mleczarstwo w Polsce (2012-2013)

Prezentuje lokalizację zakładów mleczarskich, ich central oraz centrów dystrybucyjnych. Przeznaczona jest dla kupców w sieciach handlowych, logistyków oraz zarządów firm mleczarskich.

 

mlekoposter 2015

Mlekoposter 2015 (2015)

Fachowy plakat opublikowany w grudniu 2014 roku. Prezentuje poszczególne etapy i metody produkcji wszystkich asortymentów mleczarskich od chwili pozyskania surowca. Plakat wyprodukowany w dwóch wersjach przeznaczony w zależności od wariantu dla zakładów mleczarskich albo dla handlowców specjalizujących się w obrocie nabiałem.

 

mlekoposter 2016

Mlekoposter 2016 (2016)

Fachowy plakat przedstawiający dane nt. produkcji mleczarskiej i największych przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, Niemczech, Francji, Europe i na świecie (logo, przychody ze sprzedaży, lokalizacja).

On-line

www

Serwis forummleczarskie.pl (od 2008 roku)

Prezentuje najnowsze wiadomości ze świata i z Polski, a także relacje z wydarzeń, komunikaty prasowe, raporty/artykuły, filmy branżowe i reklamowe, kalendarium oraz dane o firmach mleczarskich i ludziach branży. Zawiera raporty publikowane na łamach publikacji drukowanych.

Nasz portal forummmleczarskie.pl jest najpopularniejszym źródłem informacji on-line dla handlu nabiałem oraz branży mleczarskiej w Polsce. Do marca 2016 roku opublikowaliśmy około: 2600 newsów, 600 raportów i artykułów, 100 wywiadów, 1200 notatek prasowych oraz 200 filmów. W ten sposób serwis forummleczarskie.pl jest od 2008 roku głównym, polskojęzycznym źródłem archiwalnych doniesień dla osób poszukujących elektronicznych informacji o rozwoju mleczarstwa.

W kwietniu 2016 roku firma Alexa Internet Inc. (globalny dostawca informacji o ruchu w internecie) podała, że w rankingu globalnym serwis forummleczarskie.pl znajduje się na miejscu o numerze 857 864. W rankingu ogólnopolskim znaleźliśmy się na miejscu o numerze 12 893. To najlepszy wynik dla wszystkich stron w Polsce poświęconych w całości mleczarstwu.

newsletter

Newsletter (od 2010)

Tygodniowy skrót najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata mleczarskiego. Przedstawia nowe produkty, aktualności z branży mleczarskiej i handlu nabiałem, relacje z wydarzeń, raporty i filmy reklamowe.

aplikacja

Aplikacja (od 2014)

Aplikacja na urządzenia mobilne skupia newsy i komunikaty prasowe. Dostępna na urządzenia z Androidem i iOS.

Konkursy

Lider Forum

Lider Forum (od 2005)

Jego celem jest wyłonienie najciekawszych, zdaniem handlowców, produktów mleczarskich i tłuszczów żółtych – dostępnych na polskim rynku.

Ideą Konkursu jest zaangażowanie sektora handlu FMCG w kształtowanie trendów rynkowych. To handlowcy wiedzą najlepiej, jakie produkty zyskują uznanie w oczach konsumentów i po jakie najchętniej sięgają klienci odwiedzający sklepy i hurtownie.

Top sprzedawca

Top Sprzedawca

Konkurs istnieje od 2010 roku.

Ma on za zadanie wyłowić i nagrodzić najlepsze zespoły pracujące na serowych stoiskach tradycyjnych. Poprzez konkurs pragniemy motywować pracowników działów tradycyjnych do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz budowania satysfakcji z wykonywanej pracy.

Podstawą konkursu są ankiety dołączone do Forum Mleczarskie Praktyka. Zawierają one pytania dotyczące: wiedzy o serach, umiejętności sprzedaży, krojenia serów, zasad aranżacji stoisk, znajomości akcesoriów itp. Prawo do nadsyłania odpowiedzi mają wyłącznie pracownicy reprezentujący stoiska tradycyjne z serami w sieciach handlowych oraz sklepach delikatesowych.

Top kupiec

Top Kupiec (2011-2012)

Jego celem było wskazanie i uhonorowanie tych osób, które w sposób profesjonalny wykonywały zawód Kupca. W konkursie głosują wyłącznie Dyrektorzy Handlowi i Key-Accounci z firm wytwarzających artykuły mleczarskie i tłuszcze żółte.

Głosujący proszeni byli o podanie imienia i nazwiska kupca oraz ocenę jego profesjonalizmu na podstawie następujących kryteriów: znajomość branży i asortymentu, znajomość potrzeb klienta, otwartość na nowości, otwartość na rozmowy/elastyczność, komunikatywność i rzeczowość, słowność i konsekwencja, kultura osobista, umiejętność negocjowania.

Fachowy dostawca

Fachowy Dostawca Usług

Konkurs dla pracowników mleczarni (kierowników produkcji, kierowników technicznych, głównych technologów, kierowników laboratoriów oraz zarządów mleczarni), którzy wybierają najlepsze rozwiązania z zakresu wyposażenia, opakowań, dodatków do żywności, rozwiązań higienizacyjnych i logistyczne.