Aktualności wojna na Ukrainie wszystkich: 91

Strona 1 z 5
© pim
Polska
Polska i Ukraina zwróciły się z apelem do Premierów i Ministrów Rolnictwa obu krajów
© pim

We wspólnie wypracowanym dokumencie Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy i Polska Izba Mleka po raz kolejny zaapelowały do administracji rządowej po obu stronach granicy o podjęcie konstruktywnego dialogu w zakresie zakończenia sporu na granicy Polski i Ukrainy.

pokaż
© forum mleczarskie
Ukraina
Rośnie import serów i masła na Ukrainę
© forum mleczarskie

– Na dzień 1 lutego 2024 r. średnia cena mleka surowego wyniosła 14,19 hrywny i spadła o 0,13 hrywny w ciągu ostatniego miesiąca. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na spadek cen mleka surowego, był rosnący import i spadek aktywności zakupowej Ukraińców – podał analityk Stowarzyszenia Producentów Mleka (AVM) Heorhiy Kukhaleishvili.

pokaż
© zppm
Polska
Nie możemy sobie pozwolić na utratę rynku ukraińskiego!
© zppm

W dniu 23 listopada 2023r. Związek Polskich Przetwórców Mleka zwrócił się do Premiera RP, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich aktualnie zasiadających w Sejmie z apelem o podjęcie niezbędnych działań w celu przywrócenia normalnego przepływu towarów na granicy polsko-ukraińskiej.

pokaż
© polska izba mleka
Unia Europejska
Copa-Cogeca wzywa do analizy wpływu dalszej liberalizacji handlu z Ukrainą
© polska izba mleka

W dniu 23 października 2023 Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka oraz Pierwsza Wiceprezydent Cogeca uczestniczyła w spotkaniu z Przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Ministrem Luisem Planasem Puchadesem, które miało miejsce w siedzibie Rady w Luksemburgu.

W spotkaniu uczestniczyli również Christiane Lambert, Prezydent Copa, Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca oraz Patrick Pagani, Starszy Doradca ds. Polityki. Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska poruszyła kwestie takie jak sytuacja rynkowa, w szczególności po inwazji na Ukrainę oraz kwestie związane z sytuacją na polskim rynku mleczarskim.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Eksport żywności wzrósł, ale nabiału spadł
© forum mleczarskie

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolnospożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem – podał KOWR. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld euro (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 18,9 mld euro (88 mld zł) i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld euro (50 mld zł), o 25% wyższym r/r.

pokaż
© zppm
Polska
Wspólny apel organizacji mleczarskich Polski i Ukrainy
© zppm

Podczas Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które w dniach 20-21 września 2023r. odbywało się w Białymstoku, organizacje mleczarskie z Polski i Ukrainy podpisały wspólny apel do władz obu krajów o wsparcie współpracy sektorów mleczarskich ponad politycznymi zawirowaniami.

pokaż
© forum mleczarskie
Austria
Austriacy podsumowują sytuację w mleczarstwie
© forum mleczarskie

– Po gwałtownym wzroście cen i kosztów w zeszłym roku w wyniku niepewności wywołanej wojną na Ukrainie, sytuacja na rynku mleka ponownie się odwróciła. Presja cenowa, inflacja, ogólna niechęć do zachowań zakupowych, słabość ekonomiczna i utrzymujące się wysokie koszty determinują obecnie rynek mleka. Strategia zrównoważonego rozwoju i jakości staje się coraz ważniejsza i rozszerzana, szczególnie w obszarze dobrostanu zwierząt – powiedział Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka (VÖM), Dyrektor Helmut Petschar na konferencji branżowej zorganizowanej wspólnie z Tirol Milch i Bundesanstalt Rotholz.

pokaż
© danone ukraina
Ukraina
Danone otwiera nowy rozdział w Ukrainie
© danone ukraina

Firma Danone na Ukrainie ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej marki tradycyjnych wyrobów mleczarskich „Prosto Nasze” (pol. po prostu nasze). Marka ta zastępuje bardzo popularną, zwłaszcza na terenie Rosji markę Prostokwaszyno. Jak podkreśla Danone czas marki Prostokwaszyno dobiegł końca wraz z nadejściem fundamentalnych zmian kulturowych i wartościowych w społeczeństwie ukraińskim.

pokaż
© hajnówka (osm)
Polska
Mleczarnia Hajnówka (OSM) odczuła skok kosztów
© hajnówka (osm)

Spółdzielnia w Hajnówce nie może zaliczyć ostatniego roku do korzystnych, gdyż skup surowca obniżył się o ponad 6% do 50,52 mln litrów wobec poprzedniego roku. Dostawcami mleka do Spółdzielni są rolnicy z rejonu powiatu hajnowskiego, części powiatów bielskiego, siemiatyckiego, białostockiego i sokólskiego. Jak zauważył Zarząd – W 2022 r. ubyło nam drobnych dostawców z mniejszą ilością krów oraz w podeszłym wieku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. mleko dostarczało – 610 producentów tj. o 70 mniej jak w roku poprzednim.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Hochland zwiększa obroty w Polsce i na Ukrainie
© forum mleczarskie

2022 rok był dla wielu firm rokiem trudnym w kontekście gwałtownie rosnących kosztów i dostępności surowców niezbędnych w produkcji mleczarskiej. Firma Hochland Polska w 2022 r. uzyskała 893,08 mln zł przychodów i wzrost ten był zasługą wzrostów sprzedaży na produktach markowych i w mniejszym stopniu wymiany z firmą macierzystą. Sprzedaż do kanału food service nie uległa większym zmianom. Produkty markowe przyniosły firmie 75% wszystkich przychodów.

 

pokaż
© nowy sącz (osm)
Polska
Stagnacja w handlu to pokłosie destabilizacji gospodarki
© nowy sącz (osm)

Jak stwierdził Zarząd mleczarni Nowy Sącz (OSM): – Stagnacja w handlu produktami przerzutowymi spowodowana jest mniejszym eksportem jak również zmniejszeniem handlu detalicznego. Jest to na pewno pokłosie destabilizacji gospodarki poprzez zachwianie rynku energetycznego i podwyżki podstawowych cen paliw i energii. Europa stała się niekonkurencyjna cenowo na globalnym runku światowym i nikt z nami nie chce handlować w tych cenach, które mamy do zaproponowania.

pokaż
© pim
Polska
Spotkanie online polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego
© pim

Dnia 16 czerwca 2023 z inicjatywy Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszki Maliszewskiej, odbyło się spotkanie online polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego. W spotkaniu ze strony polskiej i ukraińskiej uczestniczyło łącznie około 40 osób. Spotkanie zorganizowano w związku z opublikowaną dnia 2 czerwca 2023  zapowiedzią rządu Ukrainy ograniczenia w dostępie do rynku ukraińskiego przez wzmożenie dodatkowych badań i kontroli polskich produktów mlecznych. Wywołało to niepokój zarówno polskich jak i ukraińskich przedsiębiorców.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Mniej mleka a więcej twarogów z mleczarni Radomsko (OSM)
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się forummleczarskie.pl mleczarnia Radomsko (OSM) zmniejszyła w 2022 r. produkcję mleka spożywczego, masła, śmietany spożywczej, maślanki oraz w niewielkim stopniu kefiru i zsiadłego mleka. Do głównych przyczyn spadków Zarząd zakładu zaliczył m.in.: wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą, dalej oczekiwanie rynku niskich cen wyrobów zwłaszcza wysokotłuszczowych i jednoczesne utrzymywanie przez Spółdzielnię stosunkowo wysokich ceny sprzedaży wyrobów, nieopłacalność produkcji wyrobów wysokotłuszczowych oraz niekorzystną relację cen surowców do wyrobów gotowych. 

pokaż
© spomlek (sm)
Polska
Nie będzie rewolucji w Spomleku
© spomlek (sm)

Zapytaliśmy Pawła Gacę, Prezesa Zarządu Spomlek (SM) o to, czy nowa era zarządzania mleczarnią w Radzyniu nadejście oznacza zmiany w sposobie funkcjonowania firmy. – Zmiana, która miała miejsce w 2008 r., wzięła się z tego, że nowy Prezes, Edward Bajko, nie zgadzał się z polityką swojego poprzednika. Ścierały się wtedy ze sobą dwie różne wizje działania. W obecnej sytuacji nie ma o tym mowy. Przez ostatnie 14 lat uczestniczyłem w zarządzaniu i byłem współtwórcą obecnej koncepcji zarządzania firmą. Na fundamentach zbudowanych razem z Prezesem Edwardem Bajko chcę dalej budować firmę. Może jednych zadowolę, a innych zasmucę, ale rewolucji nie będzie. To będzie ścieżka kontynuacji. Dlatego zmienię być może tylko niektóre akcenty zarządzania.

pokaż
© sierpc (osm)
Porozumienie dla Mleczarstwa apeluje do Ministra Budy o reakcję ws nabiału
© sierpc (osm)

W piśmie adresowanym do Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii, a sygnowanym przez Grzegorza Gańko, Przewodniczącego Porozumienia Dla Mleczarstwa, czytamy m.in:

– Polski sektor mleczarski z niepokojem przygląda się pogarszającej sytuacji polskich rolników i przetwórców mleka, która wynika w między innymi z agresji Rosji na Ukrainę. Trwająca już ponad rok wojna w znaczący sposób zdestabilizowała sytuację w europejskim sektorze rolno – spożywczym. Sektor mleczarski jest jednym z najbardziej dotkniętych tym kryzysem. Sytuacja, z jaką mamy dziś do czynienia, jest bezprecedensowa i skutkuje  ogromnymi problemami wynikającymi ze spadków cen zarówno surowca, jak i produktów gotowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji, pakowania, przechowywania  i transportu.

pokaż
© hochland polska
Polska
Polska Izba Mleka wnosi o wykreślenie nabiału z zakazu importu z Ukrainy
© hochland polska

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka, którego tematykę zdominowała kwestia wejścia w życie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. „Na podstawie (...) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (...) zarządza się”, że do „30 czerwca 2023 r. ustanawia się zakaz przywozu pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia” – mówi dokument. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Import nabiału z Ukrainy nie ma wpływu na polski rynek
© forum mleczarskie

W oświadczeniu przedstawionym na stronie Związku, Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ocenił, że – Import mleka i produktów mlecznych nie ma istotnego wpływu na rynek w naszym kraju w roku bieżącym.

pokaż
© mlekpol (sm)
Polska
Wzrósł wolumen eksportu z mleczarni Mlekpol (SM)
© mlekpol (sm)

Zapytaliśmy Tomasza Trzaskę, Kierownika Działu Handlu Zagranicznego Mlekpol (SM) o to, jak 2022 r. zmienił kierunki eksportu nabiału z mleczarni Mlekpol (SM). – Produkty wytwarzane przez SM Mlekpol znajdują wielu zagranicznych odbiorców. Poza Polską sprzedawane jest blisko 30% całej produkcji Spółdzielni. 2022 rok był wyjątkowy i obfitował w wydarzenia, których nie można było przewidzieć. W lutym wybuchła wojna w Ukrainie i w związku z tym nagle wstrzymane zostały wysyłki do tego kraju. W następnym miesiącu Ukraińcy powrócili do zamówień, natomiast ze względu na wprowadzony w Ukrainie kontrolowany wypływ waluty za granicę i ograniczone możliwości organizacji transportu wysyłki towarów były utrudnione. W miarę upływu czasu liczba wysyłanych tam produktów zaczęła rosnąć. Ostatecznie, w porównaniu do 2021 roku, zwiększyliśmy zarówno ilość, jak i wartość sprzedaży.

pokaż
© spomlek (sm)
Polska
Historyczne przychody Spomleku i trudny start w nowym roku
© spomlek (sm)

Rozpoczyna się okres badania sprawozdań finansowych, czyli de facto podsumowań minionego roku w spółdzielniach mleczarskich. Mleczarnia Spomlek (SM) po raz pierwszy w historii, zanotowała ponad 1 mld zł przychodu płacąc jednocześnie średnio 3 zł brutto za litr surowca. Rekordowe ceny, skup mleka, sprzedaż i zyski niestety nie powtórzą się w tym roku. Nie sposób wymienić wszystkich czynników i wydarzeń, które przyczyniły się do sytuacji ekonomicznej zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i zwykłych obywateli czy gospodarstw rolnych, czego skutki będziemy odczuwać przez najbliższe kilka lat.

pokaż
© zott
Rosja
Stanowisko firmy Zott wobec tzw. listy wstydu
© zott

Jak podaje w oświadczeniu firma Zott: – Wraz z rozpoczęciem agresywnej rosyjskiej wojny na Ukrainie, Yale School of Management zestawiła działalność biznesową w Rosji około 1 200 międzynarodowych firm i oceniła je według ustalonych przez siebie kryteriów. Początkowo była to prosta lista, na której przeciwstawiono firmy, które „wycofały się” i „pozostały”. Obecnie, lista składa się z pięciu kategorii, w których kompletność wycofania się jest oceniana według skali ocen od A do F.

pokaż
Strona 1 z 5