1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Copa-Cogeca wzywa do analizy wpływu dalszej liberalizacji handlu z Ukrainą

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© polska izba mleka

W dniu 23 października 2023 Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka oraz Pierwsza Wiceprezydent Cogeca uczestniczyła w spotkaniu z Przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Ministrem Luisem Planasem Puchadesem, które miało miejsce w siedzibie Rady w Luksemburgu.

W spotkaniu uczestniczyli również Christiane Lambert, Prezydent Copa, Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca oraz Patrick Pagani, Starszy Doradca ds. Polityki. Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska poruszyła kwestie takie jak sytuacja rynkowa, w szczególności po inwazji na Ukrainę oraz kwestie związane z sytuacją na polskim rynku mleczarskim.

– W okresie letnim unijni rolnicy zostali silnie dotknięci ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zwłaszcza w odniesieniu do upraw, z bardzo słabymi zbiorami w wielu regionach, zwłaszcza w Europie południowej i północnej, podczas gdy koszty nakładów pozostają niezwykle wysokie, a ceny nawozów zaczynają ponownie rosnąć (..) – powiedziała podczas przemówienia Agnieszka Maliszewska.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tematów związanych z sytuacją w Ukrainie. W wystąpieniu Dyrektor Polskiej Izby Mleka apelowała o stworzenie bardziej efektywnych szlaków tranzytowych i ustalenia maksymalnych progów importowych dla miejsc docelowych w UE.

– Wzywamy Komisję do przeanalizowania wpływu na producentów z UE przed jakimkolwiek przyszłym rozszerzeniem liberalizacji handlu z Ukrainą. Przy obecnych przepisach i w celu uniknięcia pogorszenia sytuacji w krajach sąsiednich, a teraz na całym rynku UE, należy znaleźć rozwiązanie, które nadal pozwoli na kontynuację eksportu w tempie i ilościach, które mogą być zarządzane i wchłaniane przez rynek europejski, bez wywierania jeszcze większej presji na naszych producentów – powiedziała Agnieszka Maliszewska.

Pierwsza wiceprezydent Cogeca wnioskowała w imieniu Copa i Cogeca o m.in. określenie z góry rynków docelowych dla wszystkich wysyłek ukraińskich towarów rolnych podlegających liberalizacji handlu przed wjazdem do państw członkowskich UE. Powinien zostać wprowadzony system zapewniający, że dotrą one do tego miejsca przeznaczenia i nie trafią gdzie indziej (system depozytowy).

– (…) Biorąc pod uwagę szybki i stały wzrost eksportu, należy wprowadzić próg importu prowadzący do automatycznego i natychmiastowego uruchomienia środków ochronnych. Te środki ochronne powinny być stosowane w odniesieniu do każdego towaru rolnego podlegającego liberalizacji handlu, gdy tylko przywóz odbywający się w ciągu kwartału przekroczy kwartalną średnią przywozu dla kombinacji lat 2021 i 2022. Stanowiłoby to już ogromny wysiłek dla unijnych rolników. (..) – powiedziała Pierwsza Wiceprezydent Cogeca.

Na koniec został poruszony temat związany z dyrektywą ramową w sprawie odpadów – aspekty związane z żywnością.

– W ciągu ostatniej dekady poczyniliśmy znaczne kroki w kierunku ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności poprzez efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizację strat żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i wzmocnieniu gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym celu aktywnie zaangażowaliśmy się w wiele projektów. Z zadowoleniem odnotowujemy, że choć ambitny, wniosek uwzględnia specyfikę produkcji podstawowej (okoliczności, które są poza kontrolą producentów podstawowych, które są zarówno nieprzewidywalne, jak i nieuniknione, takie jak niekorzystne warunki pogodowe i zmiany w ostatniej chwili lub anulowanie zamówień od kontrahentów) i nie określa dla niej obowiązkowych celów w zakresie redukcji odpadów żywnościowych. Ubolewamy jednak nad brakiem definicji strat żywności. Aby ułatwić realizację celów dla etapów przetwarzania i produkcji, wzywamy do opracowania wytycznych, w tym definicji odpadów żywnościowych, produktów ubocznych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Proponujemy, aby rokiem bazowym był 2022, a nie 2020 – powiedziała w imieniu branży Agnieszka Maliszewska.

Warte przeczytania