Aktualności wojna na Ukrainie wszystkich: 61

Strona 4 z 4
© forum mleczarskie za Sparks Polska
Polska
Eksport polskich serów ucierpi przez wojnę na Ukrainie
© forum mleczarskie za Sparks Polska

Wybuch wojny Ukraina – Rosja najpierw zaburzy, a później uniemożliwi handel polskim nabiałem z Ukrainą. Rosja jest bowiem terytorium objętym sankcjami i polskie produkty tam nie zostaną wpuszczone w sytuacji pełnego opanowana terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie. To istotne dlatego, gdyż Ukraina jest drugim odbiorcą pod względem ilościowym polskich serów podpuszczkowych (żółtych). Jest to 12,1% polskiego eksportu serów podpuszczkowych i 15 tys. ton za 279,2 mln zł (dane za cały 2021 r., źródło: agencja badawcza Sparks Polska za GUS). 

pokaż
Strona 4 z 4