1. Aktualności
  2. Polska
Rosja

Wojna na Ukrainie zagrożeniem dla przetwarzania mleka w Rosji

Źródło: Forum Mleczarskie za Sojuzmołoko
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Według Krajowego Związku Producentów Mleczarstwa (Sojuzmołoko) w Rosji – Wydarzenia z 2022 r. (wojna na Ukrainie – red.) powodują wzrost kosztów produkcji. Dewaluacja, komplikacja (wstrzymanie) logistyki w handlu zagranicznym, wzrost kosztów finansowych z tytułu korzystania ze środków kredytowych, doprowadzą do wzrostu kosztów zależnych od importu elementów procesów produkcyjnych. Ewentualne ograniczenie dostępu do części zamiennych urządzeń i maszyn oraz nowych środków produkcji zmusi uczestników rynku do restrukturyzacji procesów biznesowych, co przyniesie dodatkowe wydatki. Ewentualne przyspieszenie inflacji będzie miało również negatywny wpływ na koszty – konkluduje rosyjski związek mleczarski.

Według Krajowego Związku Producentów Mleczarstwa (Sojuzmołoko) w Rosji w porównaniu z początkiem 2017 r. koszty produkcji mleka w styczniu 2022 r. były według wstępnych danych o 49% wyższe, a w grudniu 2021 r. według zaktualizowanych danych  wyższe o 52,3%. Jednocześnie średnie ceny skupu mleka surowego od stycznia 2017 r. do stycznia 2022 r. wzrosły jedynie o 15,3%, a roczne tempo wzrostu cen bezwzględnych w styczniu wyniosło ok. 12,3% (od stycznia 2022 do stycznia 2021). Jednak według Rosstat w styczniu 2022 r. cena mleka rynkowego wynosiła 30,7 rubli/kg bez VAT (3,4% tłuszczu, 3,0% białka), co odpowiada historycznemu maksimum.

Warte przeczytania