1. Aktualności
  2. Polska
Rosja

Ekoniva urosła o 47% w pierwszym półroczu 2022 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© ekoniva

Grupa EkoNiva, największy holding produkujący mleko w Rosji, przedstawił wstępne dane zgodnie z nieaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres styczeń – czerwiec 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 47% do 345 mln euro lub o 37% do 28,8 mld rubli. Produkcja mleka surowego, podstawowa działalność, wygenerowała 62% tj. 214 mln euro przychodów (rok ubiegły: 68% i 161 mln euro); w ekwiwalencie rubla udział przychodów ze sprzedaży mleka surowego również wynosi 62% lub 17,9 mld rubli (porzednio 69% lub 14,4 mld rubli; +24% w stosunku do roku poprzedniego).

Największy wzrost wykazało przetwórstwo mleka – o 77% do 62 mln euro lub 68% do 5,2 mld rubli. W całkowitych przychodach Grupy udział przetwórstwa wzrósł do 18% zarówno w euro, jak iw rublach, w porównaniu do 15% w roku poprzednim.

W raportowanym okresie EkoNiva wyprodukowała ponad 582 mln kg mleka surowego i ponad 72 tys. ton przetworzonych produktów mlecznych.

Całkowita produkcja Grupy EkoNiva wzrosła o 30% do 453 mln euro w pierwszej połowie 2022 r. (rok ubiegły: 349 mln euro); w ekwiwalencie rubla wykazał wzrost o 21% do 37,8 mld rubli.

– Rozwój operacyjny biznesu firm nadal jest stabilny, pomimo niepewności w obecnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej. To ogranicza zakres i wiarygodność naszych prognoz, ale nadal możemy być bardzo zadowoleni z osiągniętych do tej pory wyników operacyjnych i obecnie nie widzimy znaczących negatywnych wpływów na cały rok – skomentował Stefan Dürr, Prezes Grupy EkoNiva.

Warte przeczytania