Carrefour Polska: Nowości, innowacje i świadomość ożywiają rynek

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 4/2024 (124)
Marzena Łagodowska
© carrefour polska

Rozmowa z Marzeną Łagodowską,

Menadżer Grupy Produkty Świeże w Carrefour Polska

carrefour logo


Janusz Górski: Wielu fachowców nurtuje pytanie o rzeczywistą kondycję kategorii nabiał w kraju. Jak Państwa zdaniem wygląda obecna sytuacja, biorąc pod uwagę: przygasającą inflację, poziom ostrożności zakupowej konsumentów oraz ich podatność na akcje promocyjne? Czy kryzys w handlu nabiałem się skończył, czy trwa?

Marzena Łagodowska: Obserwujemy dynamiczne zmiany w zakresie sprzedaży produktów nabiałowych, które są odpowiedzią na aktualne uwarunkowania rynkowe. Wzrost zainteresowania ofertami promocyjnymi oraz produktami marki własnej Carrefour świadczy o zwiększonej ostrożności zakupowej konsumentów, którzy szukają produktów dobrej jakości, ale w bardziej przystępnych cenach. Widać to w naszym portfolio, gdzie skupiamy się obecnie na rozwijaniu marki Simpl, dostępnej w naszej sieci na wyłączność i oferującej najtańsze w danej kategorii produkty pierwszej potrzeby. 

Jeśli spojrzeć na złożoność i różnorodność czynników wpływających na rynek, pełne przezwyciężenie kryzysu w handlu nabiałem wymaga jeszcze czasu.

Co posiadane przez Państwa dane liczbowe mówią o zachowaniach konsumentów na zakupach i ich wydatkach na nabiał?

Analiza zarówno danych zewnętrznych, dostarczanych nam przez agencje badawcze, jak i naszych wewnętrznych, dotyczących koszyków klientów, wskazuje, że mimo różnych wyzwań rynkowych produkty nabiałowe nadal zajmują kluczowe miejsce w codziennych zakupach Polaków. Produkty te, ze względu na swoje cenne wartości odżywcze, w tym wysoką zawartość protein, cieszą się ich nieustającym zainteresowaniem. Obecnie decyzje zakupowe konsumentów kształtowane są już nie tylko przez różnorodne czynniki ekonomiczne, ale coraz częściej przez czynniki psychologiczne oraz społeczno-kulturowe. Dzięki głębokiemu zrozumieniu tych determinantów jesteśmy w stanie lepiej dostosowywać naszą ofertę do oczekiwań i preferencji klientów.

Jakie kategorie nabiałowe były dotychczas odporne na niekorzystne zjawiska w otoczeniu rynkowym? Czy wiemy, na jakie kategorie mleczarskie konsumenci zwiększają wydatki?

W odniesieniu do minionego roku, który dla wielu podmiotów rynkowych był wyjątkowo wymagający, zauważalne jest, że nie wszystkie kategorie produktów nabiałowych odczuły spadek popytu w jednakowym stopniu. W szczególności produkty wysokobiałkowe zyskały na popularności, co jest trendem obserwowanym od ostatnich dwóch lat. Świadczy to o rosnącej skłonności do podejmowania przez konsumentów bardziej świadomych wyborów zakupowych, co z kolei motywuje dostawców do wzbogacania swoich ofert o tego typu produkty.

Jakie działania mogą poprawić popyt klientów na nabiał?

Aby stymulować popyt na produkty nabiałowe, kluczowe jest tworzenie atrakcyjnych ofert zakupowych, które mogą przybierać różne formy, takie jak promocje czy oferty wielopakowe. Te działania mogą skutecznie przyciągnąć uwagę konsumentów i zachęcić ich do większych zakupów w tej kategorii.

Z iloma dostawcami nabiału aktualnie współpracuje sieć Carrefour w Polsce? 

Carrefour Polska utrzymuje współpracę z ponad 100 dostawcami – zarówno z dużymi markami, jak i lokalnymi producentami. Pozwala nam to oferować szeroki asortyment produktów nabiałowych i odpowiadać w ten sposób na różnorodne potrzeby i preferencje naszych klientów, które często różnią się w zależności od regionu.

W jaki sposób detaliści i dostawcy Carrefour współpracują na rzecz odtworzenia wzrostu sprzedaży nabiału? Jaką rolę mają tu nowości produktowe, innowacyjność produktów, oświadczenia żywieniowe, informacje na opakowaniach o aktywności prośrodowiskowej i informacje o zmniejszaniu śladu węglowego?

Współpraca między detalistami a dostawcami skupia się na kilku kluczowych obszarach mających na celu ożywienie sprzedaży w tej kategorii. Nowości produktowe, innowacje, a także zwiększona świadomość konsumentów na temat zdrowego odżywiania i ekologii odgrywają tu znaczącą rolę. Wdrażamy produkty odpowiadające na nowe trendy dietetyczne, takie jak keto i low carbs, oraz zwiększamy dystrybucję produktów wysokobiałkowych. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na innowacyjność opakowań oraz minimalizację ich wpływu na środowisko, co jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów wobec marek w zakresie dbania o zrównoważony rozwój.

Dziękuję za rozmowę
Janusz Górski

Zobacz także