1. Aktualności
  2. Polska
Austria

Wojna na Ukrainie wzmaga presję na koszty produkcji w Austrii

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Wybuch wojny spowodował wzrost kosztów produkcji mleka w Austrii – twierdzi austriacki związek mleczarski. Drastycznie podrożały pasze dla zwierząt. Newralgicznym punktem jest bezpieczeństwo dostaw gazu, którego 80% pochodzi z Rosji.

Austriacy zwracają uwagę na wzrost międzynarodowych notowań produktów mleczarskich, które osiągnęły rekordowe poziomy. Wzrost kosztów został zrekompensowany tylko w niewielkim stopniu ze względu na koncentrację handlu na rynku austriackim. Na przykład ogólne ceny produktów mlecznych w sklepie wzrosły tylko o 3% rok do roku, ale samego masła o 21,6%. Przeciętnie Austriacy wydają 1,5% swoich dochodów na produkty mleczne.

W obliczu tych trudnych warunków przemysł mleczarski podjął dalsze kroki w celu rozszerzania austriackiej strategii jakości i zrównoważonego rozwoju. – Austriacki przemysł mleczarski widzi swoje zadanie w zapewnieniu zaopatrzenia w żywność wysokiej jakości i zrównoważonych produktów mleczarskich. Chcemy dalej rozwijać naszą pionierską rolę w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju, nawet w trudnych czasach – wyjaśnił Helmut Petschar, Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka.

Całkowite dostawy mleka w Austrii wzrosły nieznacznie o 0,5% do 3,4 mln t., przy czym dostawy spadły na początku i wzrosły w drugiej połowie roku. Udział surowca organicznego nadal rośnie i Austria osiągnęła najwyższy jego udział w skupie w UE: 19,4% tj. 613 tys. ton. Ponadto istnieją inne rodzaje mleka wyższej jakości z mlekiem siennym i ekologicznym mlekiem łąkowym.

Tymczasem jak zwraca uwagę Stowarzyszenie, po raz pierwszy od dwunastu lat UE odnotowała spadek dostaw. Powodem tego jest spadająca liczba krów i dramatycznie rosnące koszty, w połączeniu z czasami niższą bazą paszową w wyniku suszy lub surowszych przepisów środowiskowych w ważnych obszarach produkcyjnych.

W 2021 r. sprzedaż krajowych przetwórców mleka wzrosła łącznie o ok. 3,3% do 3,05 mld euro, przy czym odnotowano wzrost dostaw do Niemiec i innych krajów.

Liczba hodowców bydła mlecznego spadła o 3,2% z 24 645 do 23 868 w 2021 r. Liczba krów mlecznych nieznacznie wzrosła do 526 461 Średnio każdy rolnik utrzymywał 22,1 krów, co jest niewielką liczbą w skali międzynarodowej. Średnia wydajność mleczna krów osiągnęła 6 464 kg (+0,2%), wartość umiarkowaną w porównaniu z innymi krajami, co zdaniem Stowarzyszenia dokumentuje zrównoważoną produkcję. Średnia dostawa na rolnika wzrosła z 137,3 t. do 142,6 t.

Na podstawie wstępnych danych austriackiego urzędu statystycznego austriacki eksport mleka osiągnął nowy rekord w wysokości 1,359 mld euro w 2021 r. i wzrósł o 3,6%. Import wzrósł nieznacznie o 0,7% do 842 mln euro, co doprowadziło do wzrostu dodatniego salda handlu zagranicznego o 517,3 mln euro (+8,8%).

Najważniejszym produktem handlu zagranicznego były sery. Wyeksportowano 170 tys. t (+ 9,5%) o wartości 730,2 mln euro (+ 9,6%), podczas gdy import wyniósł 132 tys. t. (+1,8%) przy 529 mln euro. Najważniejszym krajem eksportowym z udziałem 52,4% pozostają nadal Niemcy, dalej Włochy, Grecja, a następnie Chiny, Holandia i Słowenia. 58,5% importu pochodziło z Niemiec, a następnie z Włoch, Holandii, Francji i Grecji.

Warte przeczytania