1. Aktualności
  2. Świat
Austria

Austriaccy mleczarze argumentują w zakresie klimatu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Austriackie mleczarstwo ma najlepsze wskaźniki w zakresie ochrony klimatu w UE – wynika z międzynarodowego badania porównawczego Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego, ogólnounijnej instytucji badawczej. – Każdy, kto kupuje austriackie produkty mleczne wysokiej jakości, ma gwarancję, że kupuje produkty wysokiej jakości o najwyższych standardach ochrony środowiska – podkreślił prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka (VÖM), Helmut Petschar. – Nie ma zatem powodu, aby konsumenci krajowi czuli niepewność z powodu bezrefleksyjnych doniesień medialnych i wątpliwych badań nad rozwojem sytuacji w innych krajach, w których krajowe standardy nie są spełnione – dodał Dyrektor VÖM.

CO2 i metan to najważniejsze gazy cieplarniane w przemyśle mleczarskim. Powstają przede wszystkim w naturalnym procesie trawienia u bydła oraz w gospodarce obornikiem. W Austrii rolnictwo jako całość powoduje około 10% emisji gazów cieplarnianych, z czego przemysł mleczarski odpowiada za 5%, gdy sektor energetyczny i przemysł łącznie za 44%, transport około 30%, a gospodarstwa domowe 10%.

Należy pamiętać, że w ostatnich latach przemysł mleczarski ograniczył emisje o 15%.

Głównymi argumentami stojącymi za racjonalnością prowadzonej tu hodowli i przetwórstwa są: wysoki udział użytków zielonych, brak ekstremalnych praktyk hodowlanych, a tym samym dłuższa żywotność krów, brak stosowania produktów z oleju palmowego lub soi, której uprawa wiąże się z wycinką lasów deszczowych, brak inżynierii genetycznej, łatwymi do zarządzania niedużymi gospodarstwami. – Oprócz wzorowej produkcji w gospodarstwach, mleczarnie skupiają się również na ochronie klimatu: energii odnawialnej, energii z biomasy, systemach fotowoltaicznych, zrównoważonymi rozwiązaniami opakowaniowymi oraz innych projektach tworzących pierwsze mleczarnie neutralne dla klimatu w Austrii – powiedział Petschar.

Warte przeczytania