1. Aktualności
  2. Polska
Rosja

Valio traci rynek rosyjski o wartości 94 mln €. Zanwestowano 51 mln €

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© valio

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała istotne zmiany w operacjach Valio w Rosji. Valio miało jedną fabrykę serów topionych pod Moskwą, a dostawy kontraktowe i biura sprzedaży w Sankt Petersburgu i Moskwie. Łącznie zatrudnia w Rosji około 400 osób. Sprzedaż netto rosyjskich operacji Valio w 2021 r. w Rosji wyniosła 89 mln euro, czyli 4,6% całkowitej sprzedaży netto Valio. Eksport z Finlandii do Rosji wyniósł prawie 5 mln euro rocznie, czyli około 0,2% całkowitej sprzedaży netto Valio. Wartość inwestycji i należności Valio i jej spółek zależnych wynoszą łącznie 51 mln euro.

7 marca 2022 r. Grupa Valio Group ogłosiła, że rozpoczyna proces wycofywania się z rosyjskiego rynku.

© valio

Obecnie już wiadomo, że inwazja na Ukrainę wpłynie na globalny gospodarki, łańcuchów produkcyjnych i handlu, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Na przykład ceny energii gwałtownie wzrosły natychmiast po inwazji. Sytuacja jest niezwykle trudna dla gospodarstw, ponieważ ich koszty były rekordowo wysokie już przed inwazją. Teraz ceny paliw, nawozów i pasz dla zwierząt wzrosły jeszcze bardziej i oczekuje się, że wystąpią niedobory środków produkcji, ponieważ geopolityczne warunki zakłócają światowy handel.

Obroty firmy skupującej mleko od spółdzielni mleczarskich w Finlandii wzrosły w 2021 r. z 1,81 mld euro do 1,92 mld euro. Krajowa sprzedaż netto wzrosła o 10,9%, a międzynarodowa spadła o 0,7%.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na sprzedaż detaliczną oraz do HoReCa. Ludzie zostawali w domu, często gotując we własnym zakresie, co umocniało sprzedaż detaliczną. Zmiany nastąpiły latem, kiedy rozluźniono ograniczenia i klienci wrócili do normalnego funkcjonowania. Sprzedaż produktów Valio do sektora HoReCa mimo to wzrosła w porównaniu z 2020 r. Największy wpływ na wzrost sprzedaży netto wynikał z przejęcia w lipcu 2021 r. spółki Heinon Tukku Oy.

Popyt na międzynarodowe produkty przemysłowe tj. masło i mleko w proszku był mocny. Światowe ceny rynkowe mleka w proszku wzrosły na początku roku, spadły lekko latem, ale ponownie wzmocniły się jesienią i były na wysokim poziomie na koniec roku. Kozt załadunków wzrósł z powodu globalnego niedoboru kontenerów, a w transporcie morskim wystąpiły niewielkie opóźnienia. Ceny energii, paliw, materiałów opakowaniowych i innych surowców wzrosły na całym świecie.

Sprzedaż netto w ramach operacji międzynarodowych wyniosła 740 mln euro. Sprzedaż netto w Szwecji wzrosła o około 10%. W Estonii i Rosji sprzedaż netto była na poziomie z 2020 r. W Rosji sprzedaż netto denominowana w rublach znacznie wzrosła, ale osłabienie rosyjskiej waluty oznaczało w istocie poziom z poprzedniego roku. W Chinach sprzedaż spółki zależnej Valio wzrosła o około 16%, podobnie jak w roku poprzednim. W USA sprzedaż była zbliżona do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

Valio odebrało w Finlandii 1 723 mln litrów surowego mleka, 84 miliony litrów mniej niż w poprzednim roku. Zysk netto Grupy Valio wyniósł 37 mln euro.

W 2021 r., w szczególności w drugiej połowie roku, rolnictwo stanęło w obliczu drastycznego kryzysu kosztowego. Cena nawozów wzrosła ponad dwukrotnie. Duże wzrosty odnotowano w cenach energii i pasz dla zwierząt. Indeks cen zakupu środków produkcji rolnej osiągnąął najwyższy poziom od 2000 r.

Valio podpisał list intencyjny z firmą St1 w sprawie produkcji biogazu z nawozów. Mleczarnia wspólnie planuje przetwarzyć obornik z gospodarstw na biogaz do wykorzystania przez ciężkie pojazdy transportowe Valio. To joint venture jest częścią realizacji programu ochrony klimatu.

Firma wprowadziła w 2021 r. na rynek w Finlandii 92 nowe produkty. Wszystkie [rodukty Valio powstają w 12 zakładach.

Warte przeczytania