1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Hochland zwiększa obroty w Polsce i na Ukrainie

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

2022 rok był dla wielu firm rokiem trudnym w kontekście gwałtownie rosnących kosztów i dostępności surowców niezbędnych w produkcji mleczarskiej. Firma Hochland Polska w 2022 r. uzyskała 893,08 mln zł przychodów i wzrost ten był zasługą wzrostów sprzedaży na produktach markowych i w mniejszym stopniu wymiany z firmą macierzystą. Sprzedaż do kanału food service nie uległa większym zmianom. Produkty markowe przyniosły firmie 75% wszystkich przychodów.

 

Jak podaje Firma, w roku 2023 przewiduje się wzrost wolumenowy sprzedaży i jednoczesny wzrost wartości obrotów. – Plany te są efektem konsekwentnego budowania dystrybucji i wprowadzonych nowości. Obserwowany od początku bieżącego roku sukcesywny spadek cen surowców mleczarskich i opakowań pozwala z jednej strony na poprawę realizowanej marży, z drugiej zaś zwiększa presję ze strony odbiorców na obniżanie cen sprzedaży. 

Hochland Polska zwrócił uwagę, że trwa presja kosztowa spowodowana wzrostem wynagrodzeń oraz niewystarczającą podażą pracowników. Co warte wskazania również, pomimo trwającej wojny, jednym z istotniejszych rynków eksportowych Hochland Polska pozostaje Ukraina. – Po trudnym roku 2022, w roku bieżącym obserwujemy konsekwentnie rosnące obroty realizowane na tym rynku. Przyjęty przez Spółkę model obsługi tego rynku, jak również posiadane ubezpieczenie należności handlowych z tego kierunku, pozwalają uznać ryzyko związane z tym obszarem działalności za akceptowalne.

Firma podała również, że wprowadziła program ZOOM, który ma na celu przyjrzenie się kluczowym obszarom działalności w celu zidentyfikowania potencjalnych optymalizacji.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania