1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Nie możemy sobie pozwolić na utratę rynku ukraińskiego!

Źródło: ZPPM
Autor: Janusz Górski
© zppm

W dniu 23 listopada 2023r. Związek Polskich Przetwórców Mleka zwrócił się do Premiera RP, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich aktualnie zasiadających w Sejmie z apelem o podjęcie niezbędnych działań w celu przywrócenia normalnego przepływu towarów na granicy polsko-ukraińskiej.

W wyniku protestu polskich przewoźników samochodowych, dotyczącego warunków konkurencji z przewoźnikami ukraińskimi oraz procedur granicznych po stronie ukraińskiej, zablokowane zostały graniczne przejścia drogowe z Ukrainą. Z tego powodu eksport polskich produktów mleczarskich do tego kraju stał się praktycznie niemożliwy. 

Jak alarmują polskie firmy mleczarskie, dostawy nie mogą być realizowane, w konsekwencji ukraińscy odbiorcy polskich produktów zaczęli już przesyłać polskim eksporterom oficjalne pisma, w których informują o zerwaniu umów handlowych, a dodatkowo domagają się zapłaty kar umownych związanych z brakiem dotrzymania terminów dostaw. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarstw mleczarskich oraz niską rentowność przetwórstwa mleka, spowodowaną wysokimi kosztami produkcji, aktualnie każda możliwość generowania przychodów przez polską branżę mleczarską jest nie do przecenienia. 

– Rozumiemy powody protestu przewoźników, ale ten rok nie był łatwy dla polskich gospodarstw produkujących mleko, a jako kraj Polska nie może sobie pozwolić na utratę rynku ukraińskiego, co niechybnie nastąpi, jeżeli nasi partnerzy z Ukrainy uznają polskich przetwórców mleka za niewiarygodnych i niedotrzymujących umów kontrahentów – powiedział Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.

Zgodnie z oficjalnymi danymi publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w samym tylko pierwszym półroczu 2023 r. z Polski na Ukrainę trafiły produkty mleczarskie o wartości ponad 250 mln złotych, dwa miesiące później kwota ta wzrosła już do ponad 320 mln złotych. 

Jeżeli tendencja ta miałaby się utrzymać, można by się spodziewać, że do końca roku polski eksport mleczarski na Ukrainę osiągnąłby wartość 470–500 mln złotych, czemu sprzyja okres świąteczny – oszacował Prezes Hydzik.

Branża mleczarska oczekuje od polskich władz bezzwłocznego podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do przywrócenia drożności przejść drogowych po obydwu stronach granicy, gdyż każdy dzień zwłoki nie tylko generuje wysokie koszty, ale może spowodować, że ponowne wejście polskich eksporterów na rynek ukraiński nie będzie możliwe.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania