Aktualności produkcja wszystkich: 1 216

Strona 4 z 61
© hochland polska
Polska
Łańcuch chłodniczy serów ziarnistych jest szczególnie ważny
© hochland polska

– Odbiorcy detaliczni i hurtowi na przestrzeni ostatnich lat są coraz bardziej świadomi zagrożeń w zakresie łańcucha chłodniczego – stwierdził Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Wpływa na to w głównie edukacja w tym zakresie. W przypadku serów ziarnistych szczególnie ważne jest zachowanie łańcucha chłodniczego, ta kategoria jest bardzo na to wrażliwa i ewentualne przerwanie łańcucha chłodniczego może stanowić duże potencjalne zagrożenie w procesie dystrybucji, które finalnie prowadzi do start u odbiorców detalicznych i hurtowych. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Mleczarnia Czarnków (OSM) utrzymała stabilny skup mleka i stale inwestuje
© forum mleczarskie

Jak podała Spółdzielnia Czarnków (OSM), skup mleka w 2021 r. wyniósł 70,93 mln l i wzrósł z 70,47 mln l w 2019 r. Jak przyznaje firma, w 2021 r. miał miejsce dalszy spadek liczby dostawców mleka. Na koniec 2021 r. mleko dostarczało 410 dostawców wobec 428 rok wcześniej. Najlepszą dodatnią dynamikę osiągnięto na terenie powiatu wągrowieckiego, nakielskiego i złotowskiego. Spółdzielni udało się zwiększyć sprzedaż w 2021 r. o 14% do 159,33 mln zł.

pokaż
© hochland polska
Polska
Dziś istotne jest podejmować decyzje pomagające przejść przez kryzys
© hochland polska

– Branża mleczarska dobitnie odczuwa skutki zaistniałej sytuacji – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Wojna w Ukrainie, rosnące ceny gazu i energii elektrycznej, coraz wyższe stopy procentowe NBP oraz potencjalna kolejna fala pandemii COVID-19 – wszystkie te wydarzenia sprawiają, że przetwórcy mleka zmuszeni zostają do przesunięcia rosnących kosztów surowców mleczarskich oraz pozostałych kosztów związanych z produkcją, wynagrodzeniami czy kwestiami logistycznymi, na klientów i konsumentów. W obecnych trudnych czasach niezwykle istotna jest zdolność do podejmowania decyzji, które pomagają przejść przez odradzający się kryzys. 

pokaż
© emmi
Szwajcaria
Szwajcarzy otwierają dużą serownię na 10 tys. ton sera
© emmi

Firma Emmi (największy przetwórca mleka w Szwajcarii) oficjalnie otworzyła nową, oszczędną serownię w Emmen (miejsce znane z pochodzenia sera Emmentaler). Inwestycja o wartości 50 mln CHF to jedna z najważniejszych inwestycji w historii tego znanego producenta produktów premium. Zakład jest nastawiony na długoterminowy rozwój w strategicznym segmencie serów specjalistycznych. – Widzimy dalszy potencjał wzrostu w strategicznym segmencie serów specjalistycznych, nie tylko w eksporcie – powiedział na otwarciu Marc Heim, Wiceprezes Wykonawczy Emmi Szwajcaria.

pokaż
© capsa food
Hiszpania
Hiszpańska mleczarnia z przytwierdzaną zakrętką na kartonach mleka
© capsa food

Central Lechera Asturiana wprowadziła innowację, która promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także wyprzedza nową ustawę o odpadach, która wejdzie w życie w lipcu 2024 r. Chodzi o wprowadzenie na rynek nowej zakrętki przymocowanej do kartonów do mleka, aby zapobiec ich gubieniu. Nowa nakrętka zmniejsza ilość plastiku o 13% w porównaniu z poprzednią, dodatkowo minimalizując wpływ opakowania na środowisko. Dzięki temu zmniejszy się ilość odpadów i emisji z tworzyw sztucznych, ułatwiając recykling opakowań jednorazowych.

pokaż
© ekoniva
Rosja
Ekoniva urosła o 47% w pierwszym półroczu 2022 r.
© ekoniva

Grupa EkoNiva, największy holding produkujący mleko w Rosji, przedstawił wstępne dane zgodnie z nieaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres styczeń – czerwiec 2022 roku. W pierwszym półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 47% do 345 mln euro lub o 37% do 28,8 mld rubli. Produkcja mleka surowego, podstawowa działalność, wygenerowała 62% tj. 214 mln euro przychodów (rok ubiegły: 68% i 161 mln euro); w ekwiwalencie rubla udział przychodów ze sprzedaży mleka surowego również wynosi 62% lub 17,9 mld rubli (porzednio 69% lub 14,4 mld rubli; +24% w stosunku do roku poprzedniego).

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
KaMos (SM) wdraża technologię przerobu serwatki
© forum mleczarskie

Mleczarnia z Kamiennej Góry wykonała znaczący krok w podniesieniu technologii zakładowej na wyższy poziom. Zrealizowano bowiem zakup zbiornika magazynowego do serwatki, wdrożono technologię przerobu, w maju nastąpił montaż ostatniego elementu – to zdaniem Prezesa Zarządu Jerzego Lelito pozwoli rozwiązać problem z zagospodarowaniem półproduktu, który rozważano kilka lat. Wytyczamy nową przyszłość ze sprzedażą serwatki i tym samym zwiększamy przychody ze sprzedaży.

pokaż
© frieslandcampina
Holandia
Aldi i FrieslandCampina promują zrównoważony rozwój
© frieslandcampina

Wraz z 43 holenderskimi hodowcami bydła mlecznego rozpoczęto projekt „Bogate w zioła użytki zielone”. W ramach tego projektu 80 hektarów pastwisk zostanie obsianych mieszanką różnych rodzajów trawy i ziół. Bogate w zioła łąki są atrakcyjne dla wielu gatunków owadów i ptaków łąkowych, a tym samym przyczyniają się do poprawy różnorodności biologicznej.

Projekt Grassland dobrze wpisuje się w ambicje zrównoważonego rozwoju Aldi i FrieslandCampina.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Wzrost cen żywności przekłada się na popyt
© forum mleczarskie

– Inwazja Rosji na Ukrainę prawdopodobnie sprawi, że pomimo wysokich poziomów cen przetworów mlecznych, możliwy jest dalszy ich wzrost. Ukraina a i Białoruś były dostawcami produktów mlecznych na rynek światowy a Rosja była importerem – podkreśliła Ewa Bartnik, Prezes mleczarni Bychawa (OSM). Prezes zwróciła uwagę również na to, że utrata eksportu ukraińskiego i białoruskiego wpłynęła na dalszy wzrost cen produktów mleczarskich. 

pokaż
© mrirw
Polska
Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony
© mrirw

W trakcie 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyła się wspólna konferencja prasowa Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Wicepremier zwrócił uwagę, że wsparcie tego sektora opierać się będzie na komplementarnym wsparciu produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, co zostało zapisane w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

pokaż
© polska izba mleka
Polska
Nagrody XV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich wręczone!
© polska izba mleka

Ranking Spółdzielni Mleczarskich organizowany jest od 2007 r. W tym roku zestawienie najlepszych mleczarni z całej Polski zostało przygotowane już po raz piętnasty. W Rankingu Spółdzielni Mleczarskich mogły uczestniczyć spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się przetwórstwem mleka. Jak co roku laureatów Rankingu wybrała Kapituła pod przewodnictwem Wiceminister Rolnictwa Anny Gembickiej. 

pokaż
© animal rebellion
Wielka Brytania
Dwa centra dystrybucji mleczarskiej zablokowane przez aktywistów
© animal rebellion

Zwolennicy Animal Rebellion, organizacji aktywistów żądających aktywnej polityki klimatycznej i przejścia brytyjskich hodowców bydła na produkcję roślinną wtargnęli do dwóch centrów dystrybucji produktów mleczarskich. 8 września, grupa 30 aktywistów weszła do zakładu Müller w Droitwich, gdzie zablokowała wjazd i bramy wejściowe. Szacuje się, że zakład przetwarza 800 mln litrów świeżego mleka rocznie, co czyni go największym tego typu zakładem w Midlands. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Końskie (OSM): Opłacalność produkcji mleczarskiej spada przy obecnym chaosie w gospodarce
© forum mleczarskie

W 2021 r. w Spółdzielni Końskie (OSM) skupiono 71,54 mln litrów mleka. Dynamika skupu wyniosła 90,45%. Jak podaje Zarząd, w ciągu roku ubyło 251 dostawców. Zdaniem Wiesława Stępnia, Prezesa Zarządu – Wielu młodych rolników decyduje się na rezygnację z produkcji mleka. Uważają oni, że opłacalność produkcji przy obecnym chaosie w gospodarce poważnie spada i będzie się jeszcze pogłębiać. Rolnicy mają wątpliwości, czy poradzą sobie z utrzymaniem wydajności produkcji mleka przy bardzo wysokich cenach pasz, nawozów, paliwa i energii elektrycznej.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Stowarzyszenia apelują o wsparcie dla firm rolno-spożywczych
© forum mleczarskie

Według rolniczych stowarzyszeń: Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) i FoodDrinkEurope, wiele podmiotów z unijnego sektora rolno-spożywczego ma trudności z utrzymaniem działalności w obliczu szybko rosnących kosztów nakładów i ekstremalnych zjawisk pogodowych. W wydanym oświadczeniu stowarzyszenia podkreśliły stan sektora rolno-spożywczego przed Nadzwyczajną Radą ds. Energii w piątek 9 września i dorocznym przemówieniem o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
KaMos (SM): Nie zabiegamy o sprzedaż za wszelką cenę
© forum mleczarskie

– Zarówno Polska jak i cała UE jest samowystarczalna pod względem produkcji mleka. Wskaźnik samowystarczalności w naszym kraju wynosi około 125%, a w Unii 115% – powiedział Jerzy Lelito, Prezes Zarządu mleczarni KaMos (SM). Polacy średnio w 2021 r. spożyli 229 kg mleka bez masła, jest to mniej niż w Europie Zachodniej. Wartość eksportu produktów spożywczych w 2021 r. osiągnęła rekordowy poziom 37 mld euro, z czego 3 mld euro stanowił eksport produktów mleczarskich. Utrzymana została tendencja wzrostowa, 70% eksportu produktów mleczarskich dokonywane było do krajów UE, a 30% poza – powiedział Prezes Zarządu.

pokaż
© müller
Wielka Brytania
Müller zwiększył udział śmietan pakowanych w rPET
© müller

Müller Milk & Ingredients zmniejszył zużycie plastiku o 500 ton, co odpowiada rocznej produkcji śmietany. Stało się tak dzięki przejściu na opakowania rPET, które są wykonane w 82% z materału pochodzącego z recyklingu. Nowe pojemniki rPET, dostarczane przez firmę Faerch, zostały wprowadzone do asortymentu produktów 150 ml i 300 ml, zarówno pod marką producenta, jak i pod markami własnymi sieci handlowych. Trwa proces rozszerzania zastosowania rPET dla pozostałego wolumenu śmietany.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Łowicz (OSM) wydał ponad 13 mln zł na inwestycje
© forum mleczarskie

W 2021 r. spółdzielnia wydatkowała na inwestycje kwotę w wysokości 13,16 mln zł. Do ważniejszych wydatków należała modernizacja masłowni: 4,59 mln zł, zakup paletyzatora IHS oraz zakup maszyny pakującej Ulma. Poniesiono również wydatki na budowę magazynu. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Mońki (MSM) zwiększają wydatki na inwestycje i remonty
© forum mleczarskie

– Sektor mleczarski w Polsce jest w dużej mierze uzależniony od koniunktury i trendów występujących na rynku światowym – uważa Zarząd mleczarni Mońki (MSM). – Zauważalna jest coraz większa koncentracja produkcji mleka. Mimo zmniejszającej się liczby dostawców wzrasta ilość skupowanego surowca. Zjawisko takie jest korzystne zarówno ze względów kosztowych jak i jakościowych odbieranego mleka.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Produkcja mleka u głównych dostawców nabiału spada
© forum mleczarskie

W ciągu ostatnich 12 miesięcy produkcja mleka w Nowej Zelandii spadła 0 4,4% (liczona do lipca 2022). O 3,9% spadła produkcja całoroczna w Australii liczona do czerwca 2022 r. Produkcja amerykańska była bardziej stabilna – jej wolumen spadł o 0,4%. Dane unijne do maja pokazują analogiczny spadek: o 0,4%. Ten spadek powodują słabe wyniki z Niemiec, Niderlandów i Francji.

pokaż
Białoruś
Białoruski nabiał trafia w 65% na eksport

25 sierpnia br podczas spotkania zorganizowanego przez rosyjską organizację mleczarską, Sojuzmoloko, Wadim Szagojko, Wiceminister Rolnictwa i Żywności Białorusi opowiedział o sytuacji na rodzimym rynku mleczarskim. W okresie styczeń-lipiec 2022 r. produkcja mleka surowego na Białorusi osiągnęła 4,5 mln ton (100,4% tego co w analogicznym okresem 2021 r.). Mleko produkowane jest w 3,5 tys. gospodarstwach towarowych, w których znajduje się łącznie ok. 1,4 mln sztuk bydła. Jednocześnie około 70% mleka jest produkowane w nowoczesnych kompleksach używających robotów.

pokaż
Strona 4 z 61