1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Czesław Siekierski: Rozmowy z Ukrainą na tematy rolne są wyjątkowo trudne

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Podczas spotkania z przedstawicielami branży mleczarskiej w dniu 16 lutego Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił uwagę na problem liberalizacji handlu. – Byłem parokrotnie na granicy i myślę, że ta liberalizacja handlu w jakiś sposób trochę odzwyczaiła nasze służby kontrolne od procedury kontroli. Nie wszystko jest kontrolowane w takim zakresie jak powinno być. Są posądzenia o brak kompetencji, o nieprzestrzeganie zasad procedury kontroli i to będziemy wyjaśniać, ale też widzimy pewien postęp.

– Zaczęły się kontrole pozastandardowe na granicy Polski z Litwą i Polski z Niemcami, gdyż zdarzało się, że towar przemieszczał się przez granice wewnętrzne w Unii, bo mamy wolny przepływ towarów i usług, a potem wracał z powrotem na obszar Polski. Obserwujemy wciąż jednak napływ towarów: szczególnie zwiększył się napływ cukru i miodu. I stąd wzięły się nasze rozmowy, żeby te wszystkie towary wrażliwe objąć pełną kontrolą, aby były wydawane licencje na ich eksport z Ukrainy i aby był jasny zapis do jakiego miejsca docelowego są kierowane i aby było to śledzone po stronie polskiej,

– Dzisiejsze rozmowy (w dniu 16 lutego - przyp. autora) z Ministrem Rolnictwa Ukrainy były bardzo trudne. Polscy rolnicy żądają prawie pełnego zakazu importu z Ukrainy. I to bardzo ładnie brzmi „wprowadźmy zakaz”. Tylko musimy powiedzieć rolnikom, że handel odbywa się w obie strony. Przecież wiadomo, że jeśli wprowadzimy kolejne zakazy, to nastąpią retorsje z tamtej strony. I to wpłynie na pogłębienie sytuacji w sektorze mleczarskim. Musimy brać to pod uwagę.

Ciąg dalszy relacji już wkrótce.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania