1. Aktualności
  2. Polska
Włochy

Włoska organizacja rolnicza uzyskuje nałożenie grzywny na Grupę Lactalis

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– To pierwsze historyczne zwycięstwo w walce o ceny mleka, walka będzie długa i trudna. Byliśmy jedyną organizacją, która potępiła międzynarodową firmę Lactalis za to, że nie przestrzegała umów zawartych z rolnikami i jednostronnie je modyfikowała. Prosimy również, aby Lactalis wypłacił teraz różnicę poszkodowanym rolnikom – tak brzmi komentarz Ettore Prandiniego, Prezesa Coldiretti po tym, jak Inspektorat Ministerstwa Rolnictwa i Suwerenności Żywnościowej nałożył pierwszą karę na spółkę Italatte kontrolowaną przez Grupę Lactalis. Sprawa ma dotyczyć naruszenia dekretu legislacyjnego nr 198 z 8 listopada 2021 r. Grzywna wynosi 74 tys. euro.

– Apelujemy o przestrzeganie prawa przeciwdziałającego nieuczciwym praktykom, a przede wszystkim o to, aby płacone ceny nie spadały poniżej kosztów produkcji we wszystkich łańcuchach dostaw. Wiele firm rolniczych boi się odwetu w przypadku zgłaszania wszelkich wykroczeń popełnianych przez duże grupy przemysłowe i sieci dystrybucyjne. Z tego powodu Coldiretti gwarantuje anonimowość poszczególnych firm i oferuje większą siłę przetargową. Zaczęliśmy od mleka i pracujemy także nad wszystkimi innymi łańcuchami dostaw – dodał Prezes Coldiretti.

Po skardze złożonej przez Coldiretti firma Lactalis została ukarana grzywną za nieuczciwe praktyki w zakresie cen mleka na szkodę gospodarstw. Naruszona zasada stanowi, że ceny płacone rolnikom i hodowcom nigdy nie spadają poniżej kosztów produkcji, co Coldiretti jako pierwsza wyegzekwowała dopiero w drodze skargi.

– Nie przestaniemy – dodał Prandini – ponieważ dla nas ochrona dochodów naszych firm jest sprawą fundamentalną. Z tego powodu – zakończył – jesteśmy gotowi wznowić jakąkolwiek formę negocjacji, nawet z samą firmą Lactalis, co doprowadzi do sprawiedliwej wyceny pracy wykonanej przez naszych przedsiębiorców w konstruktywny sposób i w wizji strategicznej w odniesieniu do sektora mleczarskiego. Jesteśmy otwarci na przyszłe negocjacje.

We wrześniu 2023 r. Coldiretti jako jedyna organizacja we Włoszech potępiła Grupę Lactalis (która przejęła włoskie marki Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani, Cadermartori i Nuova Castelli) za zmiany umów skupu i wypłacanie niższych cen rolnikom. Po 5 miesiącach Inspektorat Ministerstwa nałożył sankcje na Lactalis.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania