Aktualności produkcja wszystkich: 995

Strona 5 z 50
© forum mleczarskie
Gostyń (SM) zmodernizował proszkownię Niro. W planie rozbudowa pakowania w puszki przez roboty

– Dzięki prowadzonym inwestycjom udoskonaliliśmy stan techniczny zakładu, automatyzację stosowanych linii technologicznych co znacznie wpłynęło na poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Na inwestycje w roku 2020 zaplanowano 10 mln zł, wydatkowano 8,7 mln zł., w tym na inwestycje związane z powiększeniem zdolności produkcyjnych: 4,5 mln zł, zakup środków transportu 773 tys. zł, poprawę efektywności energetycznej procesów blisko 2 mln zł, dalej komputeryzację i wizualizację linii technologicznych 244 tys. zł, a na pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie, sprzęt, modernizację budynków 2,07 mln zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Ceny surowca w lipcu 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2021 r. wyniosła 149,45 zł/1 hl i była wyższa o 14,4% niż w lipcu 2020 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do czerwca 2021 r. była o 0,5% niższa.

Najwyższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:podlaskie 154,31 zł/1 hllubuskie 154,03 zł/1 hlwarmińsko-mazurskie 151,55 zł/1 hl.

Najniższe ceny w lipcu 2021 r. wg województw:małopolskie 138,54 zł/1 hlłódzkie 142,02 zł/1 hlpodkarpackie 144,68 zł/1 hl.

pokaż
© forum mleczarskie
Gostyń (SM) planuje rozwijać produkcję serów twardych do 440 ton rocznie. Kończy zaś produkcję mleka UHT do detalu

Najmłodszą grupą produktową spółdzielni specjalizującej się w produktach w proszku i produktach skondensowanych są sery dojrzewające. W 2020 r. stanowiły one razem z serwatką 1,3% wartości w strukturze sprzedaży. Jak wynika z zakładowego zestawienia produkcji, w 2020 r. w Gostyniu wytworzono 225 ton serów, ale nowy strategiczny kierunek produkcji otrzymał plan realizacji 440 ton na 2021 r. W zasadzie spółdzielnia planuje zwiększenie produkcji w każdej kategorii produktowej, ale interesujące jest, że dotyczy to także produktów, których produkcję zakład obniża: mleka spożywczego i UHT. O blisko 40% spadł bowiem w 2020 r wolumen produkcji mleka spożywczego świeżego i UHT. Mleko stanowiło już tylko 1% wartości netto sprzedaży.

Mleczarnia wskazuje przy tym: – W związku z agresywną polityką cenową oraz wzmocnionym promowaniem marek własnych mleka UHT w zaniżonych cenach przez sieci handlowe, co m.in. miało znaczny wpływ na spadek rentowności tego produktu, zapadła decyzja o zaprzestaniu produkcji mleka UHT. Produkt będzie dostępny do czasu wyczerpania zapasu kartoników.

pokaż
© mlekpol (sm)
Mlekpol (SM) inwestuje w energię odnawialną i ogranicza ślad węglowy

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol rozwija swoje zakłady, realizując kolejne inwestycje. Te będą miały wpływ m.in. na poprawę jakości produktów i bezpieczeństwa samej produkcji. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju każde podjęte przedsięwzięcie jest przeprowadzane z myślą o lokalnej społeczności. W 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych należących do Mlekpol (SM) sukcesywnie realizowane są inwestycje finansowane zarówno ze środków Spółdzielni, jak i funduszy unijnych. Mlekpol bowiem regularnie ubiega się o granty w celu wdrażania innowacyjnych technologii i ulepszania poszczególnych fabryk.

pokaż
© forum mleczarskie
KeSeM: 46 mln zł przychodu i niepokojący spadek skupu mleka

Z 25,85 mln litrów do 20,65 mln litrów mleka spadł wolumen pozyskanego surowca we włocławskiej mleczarni. Mleczarnia kompensowała to zmniejszonym przerzutem mleka i zmniejszoną produkcją mleka spożywczego o 30%. Mimo to produkcja twarogów spadła o 5% do 2076 ton. O 3% do 1 512 tys. l spadła produkcja innego, kluczowego produktu mleczarni jakim jest śmietana. Warto odnotować potrojenie produkcji napojów oraz jogurtów o 10%, choć wolumen ich produkcji ustępuje wyżej wymienionym kategoriom. Najlepszą rentowość osiągnięto na produkcji twarogów i napojów. Handel gwałtownie rosnącym wolumenem śmietany przerzutowej przyniósł natomiast wyraźne straty, podobnie duże straty przynosiła produkcja masła.

pokaż
© grupa mlekovita
Grupa Mlekovita stawia na czystą etykietę

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, w swojej działalności stawia na najwyższą jakość produktów. Powstają one z najlepszego surowca, dostarczanego przez 15 tysięcy rolników. Mlekovita dba również o to, aby produkty były jak najbardziej naturalne, czyli miały prosty skład.

Produkty mleczne pełnią bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji. Z natury charakteryzują się prostym, krótkim składem – często są to tzw. produkty jednoskładnikowe, jak mleko czy masło, produkowane wyłącznie z jednego składnika, bez żadnych dodatków. Z najwyższej jakości mleka powstaje też cały wachlarz innych różnorodnych produktów, np. sery i serki, śmietany i śmietanki, mleczka smakowe czy produkty fermentowane – jogurty, kefiry, maślanki.

– Producenci muszą nadążać za aktualnymi trendami. Konsumenci są bowiem coraz bardziej świadomi i oczekują nie tylko nowych wyrobów czy smaków, ale również tego, aby produkty spożywcze miały prosty, krótki skład, czyli tzw. „czystą etykietę”. Mlekovita stawia na naturalność produktów i proponuje konsumentom wyroby o takim krótkim składzie. Oprócz naszych sztandarowych produktów, jak masło, twarogi czy mleko, prosty skład mają także nasze tegoroczne nowości, czyli np. jogurty Dar Pure czy serki homogenizowane Polskie – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

pokaż
Siedziba katarskiej mleczarni © baladna
Malezja dąży do samowystarczalności w zaopatrzeniu w nabiał

Malezyjski rynek podwoił w ciągu ostatnich 40 lat swoją populację i dlatego jest atrakcyjnym rynkiem dla wszystkich eksporterów żywności. Katarski producent nabiału i napojów podpisał właśnie z rządem Malezji memorandum mające na celu produkcję mleka na tamtejszym rynku. Umowa została zawarta z państwowym podmiotem FELCRA Berhad (FELCRA) oraz holdingiem FGV. Obie strony dążą do wyprodukowania 100 mln litrów mleka w ciągu pierwszego roku działania zakładu. Częścią umowy jest także sworzenie farmy mleczarskiej w Chupingu niedaleko granicy z Tajlandią, gdzie powstanie stado 10 tys. zwierząt zapewniające surowiec do zakładu przetwórczego.

pokaż
© del monte pacific
Vinamilk i Del Monte stworzą mleczarskie joint-venture

Wietnamski gigant mleczarski zdecydował się na wejście w spółkę joint-venture z producentem owoców w puszkach Del Monte Pacific. Wspólne przedsiębiorstwo podejmie się importu, sprzedaży oraz dystrybucji na Filipinach produktów mleczarskich pochodzących z Wietnamu. Obie strony zapewnią po 50% kapitału inwestycyjnego niezbędnego do utworzenia nowego podmiotu. Pierwsze wyroby dotrą do lokalnych konsumentów już we wrześniu.

pokaż
© forum mleczarskie
Sierpc (OSM) planuje pobić rekord produkcji 23 tys. ton serów podpuszczkowych

Rekord może zostać pobity, gdyż rośnie skup mleka i sprzedaż serów. Mleczarnia w 2020 r. skupiła 351,86 mln litrów mleka i w stosunku do 2019 r. skup wzrósł o ponad 15 mln l tj. o 4,6%. Pomimo, że z grona 1842 dostawców ubyły 62 gospodarstwa, to przyjęto tylko 10 nowych. Przyjęcia nowych dostawców są bowiem ograniczone. Mleczarnia Sierpc (OSM) stosuje przy tym od dawna bardzo dobre ceny skupu: średnia cena mleka brutto w skupie wyniosła 1,57 zł, netto 1,49 zł. Jak podkreśla Zarząd mleczarni cena brutto w kraju wyniosła w tym czasie 1,46 zł brutto, a na Mazowszu 1,39 z brutto. Zwłaszcza w drugiej połowie roku po wypłatach premii przewaga mleczarni Sierpc (OSM) była szczególnie widoczna. Większość skupowanego mleka (68,7%) pochodzi z gospodarstw sprzedających ponad 180 tys. l mleka rocznie.

pokaż
ARiMR uruchamia pomoc dla dostawców Bielmlek (SM) i Ozorków (OSM)

Informacja znajduje się na stronie ARiMR pod nazwą: Pomoc dla rolników, który w 2019 r. lub 2020 r. nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłościPomoc o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dla producenta rolnego, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

W terminie do dnia 15.08.2021 r. producenci rolni, którzy w 2019 r. lub 2020 r.:

co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 2001 z póżn. zm.)oraz

co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiot, w wysokości wynikającej z dołączonych do wniosku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka,mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

pokaż
Hajnówka (OSM) poszerza bazę surowcową

W 2020 r. Spółdzielnia skupiła 58,71 mln l mleka, co stanowiło 116,5% w stosunku do 2019 r. Jak podaje Zarząd mleko odbierane było w 2020 r. od 535 dostawców, którzy dostarczyli 88,13% ogólnej ilości skupionego przez Spółdzielnię surowca. Ilość dostawców na koniec roku zmalała i na dzień 31 grudnia 2020 r. mleko dostarczało – 769 producentów tj. o 69 mniej jak w roku poprzednim (większość z nich przyszła z sąsiedniej Spółdzielni).

Surowiec ze skupu przetworzony został na: twarogi 1 329 t., sery dojrzewające 2.054 ton i masło 352 tony. Spółdzielnia sprzedała swoje wyroby za 93,14 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 94,5 mln zł wobec 86,76 mln zł za 2019 r. W przychodach eksport stanowił 4,8% wartości sprzedaży wyrobów. Wynik netto wyniósł 316 tys. zł i był stabilny wobec lat poprzednich.

pokaż
po prawej Piotr Borowski, Prezes Zarządu Strzałkowo (SMU) © forum mleczarskie
Strzałkowo (SMU) zainwestowała w produkcję masła i pakowanie napojów mlecznych

W 2020 r. Spółdzielnia poniosła nakłady na zakup linii do produkcji masła w wysokości blisko 425 tys. zł oraz kolektorów słonecznych za 285 tys. zł. To jedne z największych wydatków inwestycyjnych w Spółdzielni w ostatnim czasie. Mleczarnia prowadziła także prace modernizacyjne: wydała 201 tys. zł na podczyszczalnię ścieków i automat pakujący za 70 tys. zł.

Planowane nakłady na 2021 r. dotyczą przedsięwzięć polegających m.in. na...

pokaż
© forum mleczarskie
Mlekovita i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadzają program edukacyjny

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, od początku swojej działalności stawia na wieloletnią i partnerską współpracę z producentami mleka, która przynosi obopólne korzyści. Producenci mleka dostarczają firmie najlepszy surowiec, z którego powstają uwielbiane przez Polaków produkty. Z kolei Mlekovita zapewnia im jego stały odbiór, dzięki czemu utrzymują oni płynność finansową i mogą rozwijać swoje gospodarstwa. Aby jeszcze bardziej wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa, Mlekovita wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka wprowadza program mający na celu poszerzenie wiedzy w zakresie optymalizacji procesu produkcji mleka.

– Rozwój Mlekovity jest rozwojem całego krajowego rolnictwa. W naszych 22 zakładach produkcyjnych codziennie przetwarzamy w sumie 8 mln litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. Łącznie w 2020 r. skupiliśmy ponad 2,3 mld litrów mleka. Jesteśmy dumni z tego, że nasze produkty powstają w Polsce, z polskiego mleka, od polskich krów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wspólnie prowadzimy cykl edukacyjny skierowany właśnie do producentów mleka. Wszystko po to, by pomóc im w rozwoju ich gospodarstw, a co za tym idzie poprawiać stan rodzimego rolnictwa i całej polskiej gospodarki – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

pokaż
Szwajcaria: Emmi rozszerza współpracę w dziedzinie energii odnawialnej

Zakład w Emmen oprócz wykorzystywania zrębków drzewnych wykorzystywać będzie część energii z 1440 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na dachach budynków firmy Amstutz Holzenergie. Łącznie wytwarzają one około 500 tys. kWh energii elektrycznej rocznie. Część tej energii, 300 tys. kWh trafiać będzie do Emmi.

W oparciu o wizję netZERO 2050 mleczarnia Emmi zobowiązała się do zwiększenia zaangażowania w ochronę klimatu. Bezpośrednia emisja CO2 ma zostać zmniejszona o 60% do 2027 r. Strategicznym działaniem jest tutaj wykorzystanie energii odnawialnej.

Albert Amstutz, Dyrektor Zarządzający Amstutz Holzenergie AG, wyjaśnia: – Od ponad 30 lat jesteśmy zagorzałym orędownikiem efektywnego wykorzystania domowej, odnawialnej energii drzewnej. Cieszymy się, że nasza sąsiad Emmi od dwunastu lat korzysta z przyjaznej dla środowiska energii z naszej firmy i że teraz możemy wzmocnić nasze partnerstwo na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej dzięki energii słonecznej z naszych dachów”.

pokaż
© forum mleczarskie
Olecko (OSM) notuje wzrost produkcji twarogów i serów twardych

W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku w 2020 r. skupiono w 2020 r. 50,24 litrów mleka, co oznacza wzrost o 1,3%. W obszarze przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odnotowano 79,04 mln zł (w 2019 r. było to 78,1 mln zł). Same przychody ze sprzedaży produktów własnych wyniosły 77,39 mln zł, a przychody ogółem: 80,87 mln zł. Rok 2020 zamknął się zyskiem netto w kwocie 562 tys. zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Łask (OSM): Mleczarnia planuje inwestycje w konfekcjonowanie i próżniowe pakowanie serów i twarogów

Ja podaje Zarząd mleczarni, w 2020 r. dynamika skupu w stosunku do roku 2019 wyniosła 98,4%. Spółdzielnia skupiła ogółem 11,47 mln litrów mleka. Z zakupionego surowca wyprodukowano 932 tys. l mleka spożywczego, 290 ton serów dojrzewających, 403 tony twarogów, 187 tys. l śmietany normalizowanej, 206 ton masła, oraz 374 tys. l maślanki.

Jak podkreśla Zarząd: – Nasze wyroby są tradycyjne, zdrowe i bezpieczne. Wiele wysiłku wkładamy, aby uwidocznić i podkreślić ich atrakcyjność. Dużym zainteresowaniem konsumentów cieszą się produkowane przez nas: twaróg półtłusty krajanka, twaróg śmietankowy oraz klinek. Wszystkie te produkty pozwalają na korzystne spieniężanie przerobionego surowca dlatego będziemy dokładać wszelkich starań, aby zwiększać ich produkcję.

pokaż
KaMos (SM): Spółdzielnia stabilizuje przychody i zmniejsza straty

Dla wielu spółdzielni mleczarskich ostatnie lata nie należały do łatwych. Mleczarni KaMos (SM) udało się jednak poprawić sytuację: jej przychody ze sprzedaży ogółem za 2020 r. w wysokości 25,26 mln zł tylko nieznacznie zmieniły się w porównaniu do wyniku z 2019 r.: 25,53 mln zł. Bardzo istotne znaczenie miało jednak zmniejszenie straty netto: w 2020 r. spadła ona bowiem do poziomu 30 tys. z poziomu 104 tys. zł w 2019 r. Stratę bilansową Spółdzielnia pokryła z funduszu zasobowego.

pokaż
© fonterra
Nowa Zelandia: Kolejny zakład Fonterry przechodzi na biomasę drzewną

Fonterra ogłosiła szczegóły przejścia serowni Stirling w Otago z węgla na biomasę drzewną. Proces przekształceń zostanie zakończony w sierpniu 2022 r. Cała Fonterra wyeliminuje węgiel do 2037 r. Dzięki przejściu serowni Stirling na biomasę drzewną roczne emisje zakładu zmniejszą się o 18 500 ton CO2 – odpowiednik usunięcia z dróg ponad 7000 samochodów.

– Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej strategii, a ten projekt jest czymś, co będzie dobre dla środowiska i lokalnej społeczności. Oprócz braku węgla, nowy kocioł przyniesie dodatkowe korzyści dla środowiska, w tym zmniejszenie ilości ścieków, hałasu, odpadów stałych trafiających na wysypiska i emisji do atmosfery. Nasz zakład w Stirling eksportuje do klientów w ponad 10 krajach, w tym w Japonii i Korei Południowej – skomentował Richard Gray, Dyrektor Generalny Operacji na Wyspie Południowej w mleczarni Fonterra.

pokaż
© sokołów (zm)
Sokołów (ZM): Sprzedaż towarów rośnie szybciej niż sprzedaż wyrobów

Mleczarnia zlokalizowana w Sokołowie Podlaskim osiągnęła w 2020 r. dodatnią dynamikę sprzedaży. Zwraca uwagę jednak szybszy wzrost sprzedaży towarów z 54,96 do 59,81 mln zł (+8,8% wzrostu). Sama sprzedaż wyrobów to już mniejsza kwot i słabsza dynamika. W 2019 r. było to 31,79 mln zł wobec 33,82 mln zł w 2020 r. (6,4% wzrost). W ostatnim roku przychody ogółem osiągnęły poziom 94,69 mln zł wobec 87,1 mln zł w 2019 r. Rok obrotowy 2020 firma zamknęła zyskiem netto w kwocie 5,76 mln zł.

pokaż
Siedlce (OSM): Żegnamy Tadeusza Remiszewskiego

Mleczarnia Siedlce (OSM) poinformowała, że po ciężkiej chorobie dnia 23 lipca 2021 r., przeżywszy 74 lata, zmarł Tadeusz Remiszewski. Był wieloletnim Prezesem Zarządu, Wiceprezesem i pracownikiem siedleckiej mleczarni. Przez całe swoje zawodowe życie był oddanym i zaangażowanym mleczarzem i spółdzielcą.

pokaż
Strona 5 z 50