1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Społeczność ukraińska ulgą dla firm w sytuacji wzrostu cen i ograniczenia popytu krajowego

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje Zarząd firmy Lactalis Polska, przewidywany znaczący wzrost kosztów produkcji wyrobów mleczarskich przełoży się na wzrost cen sprzedaży. To z kolei może spowodować znaczne ograniczenie popytu, które zostanie złagodzone przez wzrost populacji w Polsce wynikający z obecności w naszym kraju uchodźców z Ukrainy.

Spółka dokonała podsumowania oceny zagrożeń w postaci wojny na Ukrainie oraz pandemii COVID-19. Według menadżerów firmy Lactalis Polska Zarząd nie spodziewa się istotnego trwałego ograniczenia popytu na towary oferowane przez Spółkę w związku z pandemią. Działalność Spółki nie została wstrzymana w żadnym momencie i jest utrzymywana na poziomie zbliżonym do średniego poziomu sprzed pandemii. W 2021 r. wzrost cen energii i paliw oraz rosnąca inflacja spowodowały natomiast wzrost cen mleka, opakowań i komponentów. To przełożyło się na wzrost cen zakupu towarów. Spółka podkreśla również, że bierze również pod uwagę ryzyko związane ze zmianami gospodarczymi w związku z wojną w Ukrainie, w tym głównie ryzyko zamknięcia rynków zbytu, dalszy wzrost cen zakupu towarów wywołany wzrostem kosztów produkcji oraz ryzyko walutowe. Wszystkie te uwarunkowania mogą mieć wpływ na koszyk konsumencki, a co za tym idzie na strukturę sprzedaży.

Zdaniem spółki, po przeanalizowaniu bazy klientów stwierdzono, że prócz kontaktów handlowych z Lactalis Ukraina nie istnieją bezpośrednie zagrożenia dla transakcji w handlu zagranicznym. Lactalis Polska nie posiada spółek zależnych lub innych aktywów na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy. Lactalis Polska współpracuje z firmą Lactalis Ukraina, ale przychody z nią związane stanowią zaledwie 1,6% całego obrotu, a wszystkie należności z poprzedniego roku zostały uregulowane. Konflikt w Ukrainie ma jednak wpływ na bieżącą współpracę, powodując zaburzenia procesu sprzedaży na ten rynek. Kontrahentami firmy są jednak duże, stabilne podmioty handlowe, które regulowały płatności terminowo.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania