1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Stowarzyszenia apelują o wsparcie dla firm rolno-spożywczych

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Według rolniczych stowarzyszeń: Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) i FoodDrinkEurope, wiele podmiotów z unijnego sektora rolno-spożywczego ma trudności z utrzymaniem działalności w obliczu szybko rosnących kosztów nakładów i ekstremalnych zjawisk pogodowych. W wydanym oświadczeniu stowarzyszenia podkreśliły stan sektora rolno-spożywczego przed Nadzwyczajną Radą ds. Energii w piątek 9 września i dorocznym przemówieniem o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Oświadczenie dotyczące łańcucha rolno-spożywczego brzmi następująco:

W ciągu ostatniego roku koszty produkcji europejskiego sektora rolno-spożywczego dramatycznie wzrosły. Gaz ziemny, elektryczność, nawozy, paliwo transportowe, opakowania i siła robocza są coraz droższe.

Wzrost kosztów był początkowo spowodowany ożywieniem popytu i ograniczeniami łańcucha dostaw po pandemii COVID-19, ale został poważnie zaostrzony przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Presje kosztowa i inflacyjna mają miejsce w kontekście ekstremalnych zjawisk pogodowych – suszy, burz i mrozów – które już wywarły poważny wpływ na społeczność rolną i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze.

Ostatnie wzrosty cen energii, zwłaszcza gazu ziemnego i energii elektrycznej, zagrażają ciągłości cykli produkcji rolno-spożywczej, a tym samym zdolności do dalszego dostarczania niezbędnych towarów rolnych, składników i produktów żywnościowych oraz materiałów paszowych.

Coraz więcej przedsiębiorstw w łańcuchu rolno-spożywczym UE ma problemy z utrzymaniem swojej działalności, a niektóre przedsiębiorstwa stają przed wyborem wstrzymania produkcji, zwolnienia personelu lub zakończenia działalności.

Łańcuch rolno-spożywczy poparł niedawny komunikat Komisji Europejskiej „Oszczędzaj gaz dla bezpiecznej zimy”, w którym podkreśla się kluczowe znaczenie europejskiego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych oraz potrzebę bezpiecznych dostaw gazu w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego.

Aby jednak kontynuować działalność i utrzymać w pełni funkcjonujący łańcuch dostaw żywności, sektor potrzebuje pewności w dostępie do energii i stabilnych cen.

W szczególności Komisja musi wspierać państwa członkowskie w interweniowaniu w celu obniżenia cen energii i zwiększenia płynności na rynkach energii, dywersyfikacji dostaw energii, pobudzenia zrównoważonego wytwarzania energii oraz wspierania konkurencyjności operatorów.

Potrzebny jest również większy nadzór UE nad planami racjonowania gazu państw członkowskich, aby upewnić się, że priorytetowo traktuje się sektor rolno-spożywczy.

Ponadto pilna jest dalsza rewizja tymczasowych ram kryzysowych, aby zapewnić możliwość korzystania z nich przez państwa członkowskie i przedsiębiorstwa.

Mamy nadzieję, że podczas spotkania ministrowie energetyki zastanowią się nad wpływem na sektor rolno-spożywczy i że przewodnicząca von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii uzna kluczowe znaczenie sektora rolno-spożywczego.

Warte przeczytania