1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Hochland broni się przed kosztami

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2021 r. spółka Hochland Polska zetknęła się z nowymi trudnościami, które były wynikiem pandemii COVID-19 – dowiaduje się Forum Mleczarskie. Gwałtowny wzrost cen surowców do produkcji oraz pozostałych kosztów, postawiły przed firmą kolejne ograniczenia. Spółka poradziła sobie z nimi, ale znalazło to odzwierciedlenie w osiągniętym przez spółkę – gorszym niż w latach ubiegłych – wyniku finansowym: nastąpił spadek zysku z 45,9 do 10,9 mln zł. Wzrost cen energii, gazu jak również zapowiadane kolejne podwyżki cen surowców wskazują, że 2022 rok też nie będzie należał do łatwych – podkreśla Hochland. Mając to na uwadze spółka podjęła działania zabezpieczające i już w roku 2020 oraz 2021, podpisała umowy na zakup gazu i energii na Giełdzie Towarowej (z gwarancją ceny zakupu) zabezpieczając w ten sposób swoje potrzeby na najbliższy okres. Pozwoliło to zbudować swoistą „poduszkę amortyzującą” w tym zakresie – dodaje Hochland Polska.

W 2022 r. nastąpiła eskalacja napięcia politycznego w regionie w wyniku wojny w Ukrainie, co negatywnie wpłynęło na rynki towarowe i finasowe. Hochland Polska nie jest bezpośrednio narażona na istotne ograniczenia handlu z tym związane, wielkość sprzedaży do klientów z terytorium Ukrainy w I kw. 2022 stanowiła 3,4% łącznego przychodu. Wszelkie należności objęte są ubezpieczeniem do wysokości 95%. Spółka nie widzi zagrożenia związanego z niespłaceniem tych należności. W lutym 2022 r. celem zwiększenia sprzedaży uruchomiony został skład konsygnacyjny. Ostatecznie towary stamtąd zostały przekazane w postaci darowizny lokalnym organizacjom.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania