Raporty wszystkich: 1 133

Strona 55 z 57
Rynek mleczarski w Wielkiej Brytanii: Boże chroń królową (i mleko też)

Choć brytyjski rynek mleczarski rośnie na poziomie 0,5% rocznie, to produkcja mleka odnotowuje najniższy poziom od 40 lat. Angielski przemysł pogłębia w zapaści, który wykorzystują importerzy oraz firmy zagraniczne m.in.: z Irlandii.

pokaż
Schładzalniki: Schładzalniki do mleka

Współczesne technologie produkcji mleka w gospodarstwie nie pozostawiają wątpliwości co do zasad postępowania: w ciągu dwóch godzin od zakończenia udoju mleko musi zostać schłodzone do temperatury 6-8°C i przechowywane w temperaturze 4-6°C do czasu jego odbioru od producenta.

pokaż
Solownia: Solownia w krajowych mleczarniach

Celem produkcji serowarskiej jest wydzielenie z mleka, białek i tłuszczu, zagęszczenie ich i uformowanie w charakterystyczny typowy kształt. W procesie produkcji następują złożone przemiany biochemiczne, które zmieniają korzystnie składniki mleka, dając produkt bardziej strawny i bardziej trwały. Powodzenie otrzymania produktu o właściwych i akceptowalnych cechach zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zawartość chlorku sodu, czyli soli.

pokaż
Biogaz – rozwój w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Biogazownie produkowały energię z powodzeniem już w XIX w. lecz jako doskonałe źródło energii w Europie docenione zostały dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia. Liderami w Europie w wytwarzaniu biogazu są Niemcy i Wielka Brytania, które łącznie wytwarzają niespełna 70% całkowitej produkcji UE. W 2007 Polska odpowiadała za nieco ponad 1% produkcji biogazu w skali europejskiej. Od 2006 produkcja biogazu w kraju oparta jest głownie na biogazie z osadów ściekowych, a w drugiej kolejności- wysypisk śmieci. Od 2008 zauważalny jest też wzrost zainteresowania biogazowniami w rolnictwie. Według dostępnych prognoz produkcja biogazu w Polsce, wynosząca ok. 62,5 ktoe w 2006 r. w 2010 wyniesie ok. 150 ktoe.

pokaż
Modernizacje w zakładach produkcyjnych a możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne, czy modernizacje dotychczas wykorzystywanych linii produkcyjnych są niezbędne w większości firm zajmujących się produkcją spożywczą. Zmiany takie wymusza silna konkurencja, szybki postęp technologiczny jak również rosnące wymagania związane z ochroną środowiska. Aby sprostać konkurencji i utrafić w gust potencjalnego nabywcy, producenci zmuszeni są inwestować w nowoczesne systemy produkcji, mieszania, pakowania czy zarządzania produkcją.

pokaż
Napoje na serce: Nie tylko Benecol

Napoje funkcjonalne zawierające substancje obniżające poziom cholesterolu stają się coraz popularniejsze w społeczeństwach o rosnącej świadomości żywieniowej, gdzie dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczucie staje się kierunkiem nie tylko odżywiania, ale i sposobem na życie. Ogromną szansę dostrzegły w tym nie tylko koncerny produkujące żywność, ale także koncerny handlowe – wprowadzając produkty obniżające poziom cholesterolu, oferowane pod private label.

pokaż
Dotacje w praktyce. Wdrażanie PROW oraz kierunki jego zmian

Po prawie półrocznym oczekiwaniu na akredytację Działania 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” rozpoczęła się żmudna weryfikacja wniosków złożonych na przełomie kwietnia i maja 2008 r. Jak przebiega ten proces oraz główne problemy z tym związanie opisujemy poniżej. Wraz z wdrażaniem rozpoczęły się przygotowania do następnej tury przyjmowania wniosków.

pokaż
Dotacje w praktyce. Finansowanie inwestycji

Każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami o kryzysie, spowolnieniu gospodarczym, wzroście bezrobocia, bankructwach, złej kondycji banków, braku akcji kredytowej, rezygnacji z inwestycji. Należy zadać sobie pytanie jak w tej sytuacji wygląda możliwość finansowania inwestycji w przetwórstwie spożywczym, przetwórstwie czy handlu hurtowym produktami mlecznymi z udziałem dotacji unijnych. Postaramy się w tym odcinku cyklu „Dotacje w praktyce” rozwiać niektóre wątpliwości dotyczące finansowania inwestycji.

pokaż
Komory chłodnicze produktów nabiałowych – systemy chłodzenia oraz problemy eksploatacyjne

Omawiane w poprzednich artykułach problemy dotyczyły w znacznej mierze zagadnień związanych z wytwarzaniem w mleczarniach tzw. „wody lodowej”. Drugim, równie istotnym problemem jest schładzanie i przechowywanie produktów w komorach o określonych warunkach klimatycznych.

pokaż
Znakowanie produktów mlecznych jako źródło informacji o ich składzie i wartości odżywczej

Produkty mleczne powinny być uwzględniane w codziennej urozmaiconej i zrównoważonej diecie ze względu na wartość odżywczą oraz swoje walory smakowe. Rozpoznanie tych cech i właściwości przez konsumentów jest możliwe dzięki informacjom zamieszczanym przez producentów na opakowaniach i etykietach.

pokaż
Optymalizacja ekonomiczna systemów chłodniczych – automatyzacja pracy

Urządzenie chłodnicze realizuje podstawowe zadanie jakim jest obniżenie temperatury cieczy lub gazu wskutek odparowania czynnika chłodniczego. Do tego, by zrealizować obieg chłodniczy niezbędny jest określony nakład energii. Nakład ten z punktu widzenia ekonomii oznacza określony koszt. Celem racjonalnego projektowania oraz użytkowania instalacji chłodniczej jest optymalizacja ponoszonych kosztów w aspekcie czasu i oczekiwanego rezultatu.

pokaż
Transport: Samochodowy poradnik antykryzysowy

Kryzys, jak wiadomo, zmusza do oszczędności. Jeśli założymy, że roczny przebieg niewielkiego auta dostawczego wynosi 40 000 km, to okaże się, że ponad 50% wydatków eksploatacyjnych pochłania paliwo, około 20% ubezpieczenie, a pozostałą część serwis, materiały eksploatacyjne, czynności obsługowe, opłaty drogowe itp. Oczywiście w zależności od wieku auta, silnika, poziomu awaryjności, cen paliw i wielu innych czynników te proporcje mogą się nieco różnić, ale nie zmieni to faktu, iż w dobie oszczędności należy pomyśleć o maksymalnym obniżeniu tych wydatków.

pokaż
Gdy amoniakalna instalacja chłodnicza wymaga remontu

Wiele z pośród małych i średnich zakładów mleczarskich posiada instalacje chłodnicze budowane w latach 70-tych i 80-tych. Zdarza się, iż podczas trzydziestoletniej eksploatacji układu chłodzenia, nie podejmowano większych prac modernizacyjnych. W rezultacie stan instalacji budzi zastrzeżenia zarówno z powodu bezpieczeństwa pracy jak i opłacalności eksploatacji.

pokaż
Jogurty: Ożywienie większe niż zwykle

Megakategoria jogurtów stanowi jeden z najbardziej dynamicznie i wszechstronnie rozwijających się segmentów rynku mleczarskiego, także polskiego. Choć słowo „polskiego” mogłoby być tu trochę mylące; 86% rynku opanowały firmy Danone, Zott i Bakoma, z czego tylko ostatnia może pochwalić się polskim pochodzeniem.

pokaż
Odpowietrzanie chłodniczych instalacji amoniakalnych. Czy warto stosować automatyczne odpowietrzniki w zakładach mleczarskich?

Obecność w instalacji chłodniczej powietrza i innych gazów trudnoskraplających się prowadzi do wzrostów ciśnienia skraplania i w konsekwencji zmniejszenia wydajności układu, zwiększenia zużycia prądu elektrycznego oraz zużycia sprężarek.

pokaż
Podstawowe zagadnienia chłodnictwa – problemy eksploatacyjne układów sprężarkowych

Eksploatacja instalacji chłodniczej wymaga wiedzy i doświadczenia. Niezależnie od stopnia zautomatyzowania układu, niezbędny jest fachowy nadzór. Niestety, specjalistów brakuje zarówno na etapie projektowania, wykonania i obsługi instalacji przemysłowych.

pokaż
Prebiotyki: Prebiotyki na rozstaju

Choć spowolnienie gospodarcze podważa wiarę w sprzedaż produktów funkcjonalnych, to nie należy oczekiwać załamania w tym obszarze. W poniższym materiale skupimy się na prebiotykach, kategorii wyrobów, które niewtajemniczeni mylą permanentnie z probiotykami. Dla producentów najistotniejszy pozostaje fakt, że świadomość żywieniowa w Polsce wzrasta, podobnie jak to było w innych krajach UE. To powinno stanowić właściwy dowód wysokiej użyteczności tej wysokofunkcjonalnej żywności. Handlowcy muszą również trzymać rękę na pulsie, by wiedzieć jak kształtuje się moda i najnowsze trendy w mleczarstwie. Tym bardziej że skoro klienci masowo kupują prebiotyki w kapsułkach, to dlaczego nie mają kupować wyrobów mlecznych wzbogacanych w te składniki?

pokaż
Tłuszcze: Tłuszcze bardziej trendy

Większość Polaków nie wyobraża sobie śniadania bez kromki chleba posmarowanego masłem. Prognozy przewidują blisko 28% wzrost globalnego spożycia masła do 2016 roku. W samej Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że niechlubna pierwsza pozycja na liście zafałszowanych produktów nabiałowych przypadła właśnie masłu, tak optymistyczne prognozy mogłyby stracić nieco animuszu. Miejmy nadzieję, że energiczne zabiegi producentów ku odzyskaniu zaufania Polaków rychło przyniosą pozytywny skutek. Gdyby jednak nie, to najwięksi konkurenci masła – margaryny – też mają wiele do zaoferowania.

pokaż
Jogurty pitne funkcjonalne: Siła napędowa innowacji

Na całym świecie mleczne produkty funkcjonalne stanowią najszybciej rozwijającą się grupę wyrobów spożywczych. Teza ta dotyczy zwłaszcza jogurtów pitnych. Funkcjonalny biznes przynosi również w Polsce wymierne korzyści, choć nie wszystkim. Tajemnica tkwi w tym, kiedy produkt pojawił się na rynku oraz, czy odpowiednio wsparto jego sprzedaż. Bez wsparcia reklamowego nie ma bowiem mowy o zyskowności przedsięwzięcia.

pokaż
Sery z przerostem pleśni: W górę wbrew wszystkiemu

Obserwowana od połowy 2008 roku ostra aprecjacja euro wobec złotego przyniosła duże zmiany na rynku serów pleśniowych z przerostem. Niektórych importerów wręcz zmusiła do szybkiego wyzbywania się gorącego towaru – stąd liczne ich promocje w sieciach. Automatycznie wzmocniła się natomiast pozycja lidera spółdzielni Lazur (SM), oraz mniejszego gracza – spółdzielni KaMos (SM).

pokaż
Strona 55 z 57