Aktualności handel wszystkich: 898

Strona 4 z 45
© forum mleczarskie
Świat
Koniec kryzysu w mleczarstwie. Kształtuje się nowy trend
© forum mleczarskie

Jak podaje UE w cotygodniowym zestawieniu:

• ceny nabiału w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni wzrosły w przypadku masła: 471€/100 kg (+4,3%), SMP: 251€/100 kg (+5,4%), WMP: 351€/100 kg (+4,1%) oraz obniżona dla sera cheddar: 357 €/100 kg (-0,2%);

• cena spot mleka w nadal rośnie i obecnie wynosi 53,8 c/kg (15.10.2023);

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Mleczarskie produkty typu commodity znów w górę
© forum mleczarskie

Jak podaje UE w cotygodniowym zestawieniu:

• ceny produktów masowych (commodities) w UE wzrosły w ciągu ostatnich 4 tygodni we wszystkich kategoriach produktowych. I tak masło osiągnęło poziom: 463 €/100 kg (+3,8%), SMP: 246 €/100 kg (+5,5%), WMP: 346 €/100 kg (+3,9%), cheddar: 358 €/100 kg (+0,2% );

• cena mleka na rynku IT w dalszym ciągu rośnie, obecnie na poziomie 53,3 c/kg (08.10.2023);

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
UE przewiduje wzrost eksportu masła i produkcji produktów świeżych
© forum mleczarskie

W swojej prognozie krótkoterminowej dla rynku mleka Komisja Europejska przewiduje, że w drugiej połowie 2023 r., produkcja masła w UE może wzrosnąć o około 0,3%. Rosnąca dostępność i bardziej konkurencyjne ceny w UE (również w porównaniu z innymi tłuszczami) mogą również pomóc we wzroście eksportu z UE (+7%), a także przyczynić się do pewnego wzrostu wykorzystania krajowego (+0,4%), zwłaszcza w przetwórstwie. W 2024 r. nie oczekuje się utrzymania ścieżki ożywienia dla eksportu masła z UE i prawdopodobny jest spadek o 2%.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Eksport OMP ma zacząć rosnąć
© forum mleczarskie

Jak zauważa Komisja Europejska w swojej prognozie krótkoterminowej, w okresie styczeń-lipiec (rok do roku) produkcja OMP w UE nieco spadła, ale silne ożywienie zanotował eksport wsparty przetargami na import algierskiego mleka w proszku oraz duży popyt ze strony Arabii Saudyjskiej i Maroka. Aby wykorzystać pojawiający się popyt produkcja unijna może nieznacznie wzrosnąć w ostatnich miesiącach roku. W tym samym czasie eksport z UE może wzrosnąć o 15% przy założeniu, że wykorzystanie krajowe odnotuje spadek rzędu 2% np. do produkcji FFP. Wzrost eksportu przyczyniłby się również do powstrzymania spadku produkcji PMP.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
UE spodziewa się wzrostu eksportu serów i serwatki
© forum mleczarskie

Jak podaje Komisja Europejska w swojej prognozie krótkoterminowej, pomimo spadku cen mleka surowego w UE od początku 2023 r., dostawy mleka w UE utrzymują się na stabilnym poziomie i szacuje się, że w 2023 r. wzrosną o 0,3%. Ceny produktów mlecznych w UE są niższe i oczekuje się, że wywoła to efekt ożywienia w eksporcie, zwłaszcza mleka w proszku. Pomimo zmniejszającego się pogłowia krów mlecznych i przy założeniu normalnych warunków pogodowych, prognozuje się, że podaż mleka w UE w 2024 r. pozostanie stosunkowo stabilna (+0,2% rok do roku).

pokaż
Polska
Auchan Retail Polska zmniejszyła emisję CO2

Sieć Auchan Retail Polska niespełna dwa lata po otrzymaniu pierwszej gwiazdki Lean&Green, uzyskała jako pierwsza firma w Polsce, drugą i trzecią gwiazdkę Lean&Green. Trzecia gwiazdka została przyznana za zmniejszenie emisji CO2 w logistyce i transporcie o 35% od początku uczestnictwa sieci w programie. Tym samym sieć w wymierny sposób potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza redukcji śladu węglowego. Certyfikat przyznawany jest w międzynarodowym programie redukcji emisji CO2 dla sektora logistyki.

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Oddech ulgi na rynkach „commodities”, ceny zaczynają rosnąć
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynków „commodities” według Komisji Europejskiej:

• ceny nabiału w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni; masło: 456 €/100 kg (+3,3%), SMP: 246 €/100 kg (+7,6%), WMP: 341 €/100 kg (+3,9%), cheddar: 359 €/100 kg (+0,3% );

• średnia UE cena mleka luzem spadła do 43,65 c/kg w sierpniu 2023 r., -0,2% w porównaniu do lipca 2023 r. i -16,7% w porównaniu do sierpnia 2022 r., szacunkowa cena za wrzesień: 43,54 c/kg (-0,2% w porównaniu do sierpnia 2023 r.);

• cena mleka na rynku IT w dalszym ciągu rośnie, obecnie na poziomie 52,8 c/kg (01.10.2023); 

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Eksport żywności wzrósł, ale nabiału spadł
© forum mleczarskie

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu towarów rolnospożywczych utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem – podał KOWR. W okresie styczeń–lipiec 2023 r. wartość sprzedaży produktów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 29,7 mld euro (138 mld zł) i była o około 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

Jednocześnie import produktów rolno-spożywczych wyniósł 18,9 mld euro (88 mld zł) i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–lipiec 2023 r. ukształtowało się na poziomie 10,8 mld euro (50 mld zł), o 25% wyższym r/r.

pokaż
Polska
Segment plastrów rośnie dynamicznie

– Sery twarde dojrzewające to największa kategoria na rynku sera. Zdaniem ekspertów jej roczna wartość przekracza 2 mld zł – powiedziała Forum Mleczarskiemu Joanna Kołodyńska, Dyrektor Marketingu Grupy Polmlek. – Ten segment jest zdominowany przez plastry, które stanowią 53% całości i w skali roku dynamicznie rosną w przybliżeniu o 9%. Najważniejszym kanałem dystrybucji dla serów żółtych są dyskonty. Według badań SW Research na temat preferencji Polaków względem kategorii serów większość osób produkty z tego segmentu spożywa niemal codziennie. 

pokaż
© forum mleczarskie
Świat
Sygnał ożywienia płynie z Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu
© forum mleczarskie

Produkcja mleka w Nowej Zelandii, w sierpniu 2023 r. obniżyła się o 2,1% w porównaniu do sierpnia 2022 r. Całoroczny wolumen spadł jednak tylko o 0,2% – podała Fonterra. W sąsiedniej Australii występuje gorsza sytuacja: o ile w lipcu produkcja mleka wzrosła o 0,2% w porównaniu do lipca 2022 r., to całoroczna produkcja spadła o 4,5%. W UE notowany był wzrost o 0,2% w lipcu oraz wzrost 0,8% w skali 12 miesięcy. W USA sytuacja wykazuje kosmetyczny spadek 0,2% w sierpniu br i wzrost o 0,6% w skali całego roku.

pokaż
© hochland polska
Polska
Widzimy ogromny potencjał marki Almette i planujemy jej rozwój
© hochland polska

– Serki wiejskie są wolumenowo drugą największą kategorią rynku sera w Polsce oraz największym „białym” segmentem – powiedział Forum Mleczarskiemu Handel Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska. – Polska jest najbardziej „cottage’owym” krajem na świecie. Jemy rocznie prawie 65 tysięcy ton serków wiejskich, w dodatku co roku coraz więcej. Serki wiejskie są podstawą codziennej diety Polaków – doceniamy to, że są naturalne, lekkie i zdrowe, do tego łatwo i szybko można się nimi najeść.

 

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Lekkie odreagowanie na rynku unijnym
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynków „commodities” według Komisji Europejskiej:

  • ceny produktów mlecznych w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni: masło: 447 €/100 kg (+1,3%), SMP: 233 €/100 kg (+2,4%), WMP: 334 €/100 kg (+2%), cheddar: 358 €/100 kg (+0,1% );
  • cena mleka spot IT nieznacznie w górę, obecnie na poziomie 52,5 c/kg (24.09.2023);
pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Arla Foods w Polsce zwiększyła wolumen sprzedaży w 2022 r.
© forum mleczarskie

Druga połowa 2022 r. choć znacznie trudniejsza od pierwszej nie uniemożliwiła realizacji planu rocznego w polskim oddziale Arla Foods – dowiedziało się Forum Mleczarskie. Wolumen sprzedaży został oceniony jako zadowalający. Mimo trudności i wyzwań Spółka odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Międzynarodowe rynki commodities odreagowują
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynków „commodities” według Komisji Europejskiej:

• ceny nabiału w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni; masło: 441 €/100 kg (-0,6%), SMP: 228 €/100 kg (+0,6%), WMP: 328 €/100 kg (-0,7%), cheddar: 357 €/100 kg (-0,1) ;

• cena mleka spot IT wynosi 52,3c/kg (17.09.2023);

• UE pozostaje bardziej konkurencyjna cenowo w przypadku sera Cheddar, Oceania w przypadku SMP, WMP i masła;

• koszty paszy spadły o (-1,4%), a koszty energii wzrosły o 3% w 37. tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Commodities jeszcze nie na fali
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynków „commodities” według Komisji Europejskiej:

• ceny nabiału w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni: masło: 438 €/100 kg (-2,2%), SMP: 227 €/100 kg (-0,2%), WMP: 327 €/100 kg (-1,7%), cheddar: 358 €/100 kg (0,0%);

• cena mleka spot IT nieznacznie wzrosła, obecnie na poziomie 52,3 c/kg (10.09.2023);

pokaż
© uokik
Polska
Carrefour Polska pod lupą UOKiK
© uokik

Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółce. Zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Maluta zwiększa sprzedaż do sieci handlowych
© forum mleczarskie

Spółdzielnia Maluta Nowy Dwór Gdański (OSM) to producent serów twardych, jogurtów i innych napojów fermentowanych, masła, twarogów i śmietan. Kategorie te stanowią 90% wartości sprzedaży Spółdzielni. Struktura przychodów potwierdza równoważenie asortymentów, co zabezpiecza Spółdzielnię przed nieprzewidywalną zmianą koniunktury na wyroby trwalsze jak mleko w proszku czy sery dojrzewające. Firma zakłada dalszą potrzebę zwiększania sprzedaży do sieci handlowych jak i w kanale HoReCa, które łącznie dają firmie 60% przychodów. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Kosów Lacki (OSM) aktywnie w handlu i inwestycjach
© forum mleczarskie

Kosów Lacki (OSM) w 2022 r. zwiększył sprzedaż asortymentu nabiałowego do kolejnych sieci handlowych i placówek. Spółdzielnia z Kosowa Lackiego nawiązała współpracę z siecią Intermarche oraz poszerzyła współpracę z Eurocash. Warte odnotowania były także: współpraca z Bakomą, Bissa, Baltic Trade, Natura i Lumat. Produkty Kosowa pojawiły się pod marką własną sieci Biedronka, Stokrotka i Dino.

pokaż
© cmr
Polska
Dyskonty zwiększyły sprzedaż masła
© cmr

– W przypadku kategorii tłuszczów do smarowania – masła, margaryn oraz miksów maślanych – wyraźnie widać trend przenoszenia się klientów z zakupami do dyskontów – powiedział Nikodem Pankowiak, Analityk Danych Sprzedażowych, CMR w Forum Mleczarskie Handel 5/2023. – Ten kanał w okresie kwiecień 2022 – marzec 2023 odpowiadał już za sprzedaż 29% opakowań miksów, 50% opakowań margaryny i aż 64% opakowań masła. Znaczenie tego kanału, związane z rosnącymi cenami, konsekwentnie rośnie.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Lekki powiew optymizmu na rynkach commodities
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku mleczarskich „commodities” według Komisji Europejskiej. Ceny w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni zachowywały się następująco:

• średnia unijna cen skupu mleka od producentów spadła o -1,3% w lipcu 2023 r. (do 43,7 c/kg) w porównaniu do czerwca 2023 r. i -14,4% w porównaniu do lipca 2022 r., szacunkowa cena za sierpień wynosi 43,58 c/kg (-0,4%);

• ceny nabiału w UE w ciągu ostatnich 4 tygodni; masło: 442 €/100 kg (-2,2%), SMP: 227 €/100 kg (-0,7%), WMP: 325 €/100 kg (-3,4%), cheddar: 357 €/100 kg (-0,1% );

• cena spotowa mleka wynosi obecnie 51,5 c/kg (03.09.2023);

pokaż
Strona 4 z 45