1. Aktualności
  2. Świat
Szwajcaria

Coop i Emmi stawiają na opakowania z cyklu zamkniętego

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© emmi

Od teraz wybrane produkty mleczne i śmietanki firmy Emmi sprzedawane pod markami własnymi sieci handlowej Coop będą dostępne w bardziej przyjaznych dla środowiska butelkach PET. Dotyczyć to będzie również produktów markowych wytwarzanych przez Emmi np.: Emmi Energy Milk. Obecnie jest to jedyny rodzaj plastikowego opakowania do żywności w Szwajcarii, które można poddać recyklingowi i ponownemu przetworzeniu w cyklu zamkniętym. Wprowadzenie na rynek tego opakowania stanowi kolejny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ obie firmy dążą do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecnie produkty marki własnej Coop oraz liczne towary marki Emmi dostępne są na rynku w butelkach PET nadających się do recyklingu. Mleko i śmietanka Coop wraz z różnymi markami Emmi, takimi jak Emmi Energy Milk High Protein i Comella Choco Drink, przeszły na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań. Oczekuje się, że od końca lutego 2024 r. różne produkty mleczne UHT sprzedawane pod własną ekologiczną marką Coop Naturaplan będą również dostępne w bardziej przyjaznych dla środowiska butelkach PET.

Nowe, zrównoważone opakowanie

Nowa butelka wykonana z białego PET to innowacja w zakresie opakowań. Nieprzezroczysta butelka zapewnia optymalną ochronę produktu i konsystencję smaku. Obecnie butelki PET są jedynym rodzajem plastikowych opakowań do żywności w Szwajcarii, które można poddać recyklingowi i ponownemu przetworzeniu w cyklu zamkniętym. W przyszłości butelki posłużą do produkcji nowych butelek PET, które można ponownie wykorzystać do mleka i jego przetworów. W porównaniu do swoich polietylenowych poprzedników, butelki PET spowodują w przyszłości znaczne ograniczenie transportu i zużycia materiałów. Według badania Carbotech celem jest osiągnięcie redukcji emisji CO2 o około 25%.

– Nie możemy się doczekać rozszerzenia naszego zaangażowania w opakowania nadające się do recyklingu na większą liczbę produktów naszej własnej marki i markowych towarów. W ten sposób możemy trzymać się naszej ścieżki zrównoważonego rozwoju, realizując strategię obiegu zamkniętego – wyjaśnił Andrea Kramer, Dyrektor ds. Marketingu i Zakupów w Coop.

– Produkty mleczne w butelkach PET to kolejne innowacyjne rozwiązanie w zakresie opakowań nadających się do recyklingu, zgodne z naszymi ambitnymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Współpracując z naszymi partnerami i PET-Recycling Schweiz, jesteśmy w stanie zbierać materiały na terenie całego kraju i ponownie wykorzystywać je jako opakowania do produktów mlecznych – dodał Marc Heim, szef szwajcarskiego oddziału Emmi.

Jasne oznakowanie zachęcające do zwrotów

Znajomy symbol PET pojawia się na butelkach mleka i przetworów mlecznych nadających się do recyklingu, aby przypominać kupującym, jak się ich pozbyć. W całej Szwajcarii te butelki – a także wszelkie butelki na napoje wykonane z PET – można zwrócić do dowolnego punktu zbiórki PET i tym samym ponownie wprowadzić do obiegu. W fazie wprowadzenia na rynek Coop i Emmi będą informować swoich klientów, umieszczając wyraźne etykiety na nowych opakowaniach.

Kluczowa część strategii obiegu zamkniętego firmy Coop

Dla sieci handlowej Coop przejście na PET w przypadku mleka i przetworów mlecznych jest najnowszym z całej serii zmian w zakresie opakowań, których ostatecznym celem jest wprowadzenie opakowań przyjaznych dla środowiska dla wszystkich produktów marki własnej. PET i rPET odegrały kluczową rolę w strategii obiegu zamkniętego firmy Coop, polegającej na zmniejszaniu wymagań materiałowych i stałym ustanawianiu cykli zamkniętych. W ten sposób spółdzielnia wnosi własny wkład w ochronę zasobów: od 2012 r. sieci Coop udało się zredukować lub zoptymalizować 36 tys. ton materiałów opakowaniowych.

Postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Emmi

Jako producent wysokiej jakości produktów mlecznych, Emmi pragnie być wzorem do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. W oparciu o swój model zrównoważonego rozwoju firma wykorzystuje opakowania nadające się do recyklingu, aby unikać odpadów i oszczędzać zasoby. Wprowadzając mleko w butelkach PET, Emmi czyni dalsze postępy w kierunku osiągnięcia swojego ambitnego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakim jest używanie opakowań w 100% nadających się do recyklingu i co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu najpóźniej do 2027 r.

Warte przeczytania