1. Aktualności
  2. Świat
Szwajcaria

Pierwsza mleczarnia podsumowuje 2022 r. W górę desery, w dół drogie sery i bio

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© emmi

Grupa Emmi zwiększyła swoją sprzedaż do 4,23 mld CHF (tj. 4,3 mld euro) po raz pierwszy przekraczając granicę 4 mld CHF w trudnych warunkach rynkowych. Szwajcarska mleczarnia odnotowała wzrost sprzedaży o 8,1% (2021 r.: 5,6%); osiągnęła wzrost organiczny 7%, efekt przejęć +2,1%, efekt walutowy -1%. Organiczny wzrost został osiągnięty w działach: Ameryka +13,1%, Europa +6,7% i Szwajcaria +2,9% przy spadku w dziale handlu globalnego -4,4%.

Motorami wzrostu w dziale Ameryka był dynamiczny biznes deserowy w USA, z Brazylią i Meksykiem. W Europie pozytywnie wyróżniły się skoki sprzedaży produktów marek Emmi Caffè Latte, Emmi Energy Milk i innowacyjnych włoskich deserów premium. W wyniku strukturalnych zmian rynkowych zapisano utratę wartości aktywów trwałych w wysokości około 13 mln CHF w Gläserne Molkerei w Niemczech, co ma związek z korektą oczekiwań konsumenckich w Niemczech.

– Dzięki zróżnicowanym, innowacyjnym koncepcjom marek, konsekwentnemu koncentrowaniu się na atrakcyjnych rynkach i niszach oraz ulepszonej strategii opartej na naszych mocnych stronach, możemy spojrzeć wstecz na rok, wzmocniony znaczną poprawą w drugim półroczu, pomimo trudnego otoczenia – skomentowała Ricarda Demarmels, Dyrektor Wykonawcza w Emmi Group.

Jeśli chodzi o nisze strategiczne, Emmi wzmocnił swoją obecność w segmencie roślinnych alternatyw dla mleka, dodatkowo wegańskie marki Beleaf w Szwajcarii i Begetal w Hiszpanii wzmocniły swoją obecność. Z drugiej strony sprzedaż serów specjalistycznych skurczyła się w Europie z powodu pogorszenia nastrojów konsumentów w wielu krajach w połączeniu z rosnącymi cenami produktów w związku i silnym frankiem szwajcarskim.

Dział Szwajcaria wygenerował w 2022 r. sprzedaż na poziomie 1698,1 mln CHF (rok poprzedni: 1649,8 mln CHF), co odpowiada wzrostowi o 2,9%. Czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu organicznego powyżej własnych oczekiwań (0,5% do 1,5%) po związanym z pandemią spadkiem sprzedaży było ożywienie w gastronomii oraz przemyśle, w związku z cenami mleka w proszku. Nieuniknione podwyżki cen w wyniku wyższych kosztów surowca, energii, logistyki i opakowań również przyczyniły się do wzrostu sprzedaży.

W dywizji Europa sprzedaż spadła z 746,4 mln CHF do 730,4 mln CHF, co odpowiada spadkowi o 2,1%. Po uwzględnieniu przejęć i efektów walutowych, wzrost organiczny był zgodny z własnymi oczekiwaniami (6% do 8%) i wyniósł 6,7%. Można to przypisać utrzymującym się pozytywnym wynikom Emmi Caffè Latte na wszystkich rynkach europejskich oraz innowacyjnym włoskim deserom specjalnym w segmencie produktów świeżych. Wzrosła również sprzedaż świeżego sera koziego Bettinehoeve w Holandii. Silne negatywne efekty walutowe wynikały z aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do euro i funta brytyjskiego. Negatywne efekty akwizycji były spowodowane przesunięciami w kanałach dystrybucji niektórych klientów w działach Europa i Global Trade. Niższa sprzedaż szwajcarskich serów specjalistycznych w Niemczech, Włoszech i Holandii doprowadziła do organicznego spadku w segmencie serów. Dywizja Europa odpowiadała za 17,3% sprzedaży Grupy (rok poprzedni: 19,1%).

Jednak inflacja i wynikająca z niej utrata siły nabywczej wpłynęły na nastroje konsumentów na kilku kolejnych rynkach zauważyli Szwajcarzy. Rynek ekologicznych produktów mleczarskich w Niemczech został szczególnie mocno dotknięty, co doprowadziło do zmian strukturalnych na rynku. Sytuacja ta dodatkowo obciążyła wyniki biznesowe Gläserne Molkerei i utrudniła perspektywy na przyszłość prowadząc do utraty wartości aktywów trwałych w wysokości około 13 milionów CHF.

Oczekuje się, że marża zysku netto Grupy, skorygowana o utratę wartości, znajdzie się w dolnej granicy przedziału od 4,5% do 5,0%.

Warte przeczytania