1. Aktualności
  2. Polska
Szwajcaria

Emmi uruchomiło pionierską elektrownię słoneczną

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
emmi

Emmi, prywatna szwajcarska firma mleczarska zleciła budowę przemysłowej elektrowni słonecznej u genewskiego producenta TVP Solar. W zakładzie produkcyjnym Langnau pionierski system, wyposażony w około 100 kolektorów słonecznych, przekształca światło słoneczne w ciepło. W ten sposób Emmi dekarbonizuje i dywersyfikuje swoje dostawy energii, idąc ścieżką redukcji Netto 2050.

Zakład produkcyjny firmy Emmi w Langnau, w którym wytwarzane jest m.in. popularne fondue Gerber, posiada odtąd innowacyjne wysokopróżniowe kolektory słoneczne rozmieszczone na ok. 210 m2 powierzchni dachu. W przeciwieństwie do instalacji fotowoltaicznej, która wytwarza energię elektryczną, instalacja słoneczna wytwarza ciepło bardzo wydajnie i nieprzerwanie przez cały rok.

– Nowy system solarny zmniejsza naszą zależność od paliw kopalnych, zabezpiecza część naszych dostaw energii i stabilizuje nasze koszty energii. W ten sposób możemy zapobiegać wąskim gardłom w naszych dostawach energii, a także przyczyniać się do ochrony klimatu – mówi Gerold Schatt, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy w Emmi.

Odchodzenie od paliw kopalnych

Instalacja słonecznego systemu grzewczego stanowi kolejny krok na ścieżce redukcji netto Zero 2050 firmy Emmi i pomaga osiągnąć pośredni cel redukcji wewnętrznej emisji gazów cieplarnianych o 60% do 2027 r. Oprócz wykorzystania sieci ciepłowniczych, systemów fotowoltaicznych i biomasy, Emmi może obecnie obniżyć emisję wynikającą z zużycia energii, Dzięki tej odnawialnej energii cieplnej firma oszczędza rocznie około 21 tys. litrów oleju opałowego i zmniejsza emisję CO2 o 55 ton rocznie. Dalsze korzyści obejmują znacznie niższe koszty za megawatogodzinę energii cieplnej, mniejszą zależność od paliw kopalnych, a tym samym bardziej stabilne dostawy energii.

System solarny wdrożony przez dostawcę TVP Solar z siedzibą w Genewie jest pierwszym w szwajcarskim przemyśle. TVP Solar udowodniła już skuteczność swoich systemów solarnych w sieci ciepłowniczej Services Industriels de Genève (SIG) oraz wybranych projektach za granicą.

– Ten pionierski projekt podkreśla potencjał słonecznej energii cieplnej do zastosowań przemysłowych w Szwajcarii i pozycjonuje Emmi jako pioniera w redukcji emisji. Jesteśmy zaangażowani w pomaganie lokalnym operatorom w ograniczaniu emisji i dywersyfikacji dostaw energii – wyjaśnił Piero Abbate, prezes TVP Solar. I dodał: – Szwajcarski Federalny Urząd ds. Energii (SFOE) odegrał ważną rolę w realizacji projektu. Aby osiągnąć szybszą i bardziej powszechną dekarbonizację w szwajcarskich firmach, potrzebne jest jeszcze szersze wsparcie ze strony rządu federalnego.

Projekt w Emmi Langnau, który służy jako program pilotażowy dla Szwajcarii, był dotowany przez SFOE i wspierany środkami ze Szwajcarskiej Fundacji Klimatycznej. Dalszego wsparcia udzielił Instytut Techniki Słonecznej SPF w ramach projektu pt: Program pilotażowo-demonstracyjny prowadzony przez SFOE.

Sprawne działanie projektu ułatwiła również Planair SA, firma inżynierska specjalizująca się w przechodzeniu na alternatywne źródła energii i dekarbonizacji. Firma Planair zidentyfikowała energochłonne aspekty procesu produkcyjnego i zaprojektowała instalację zoptymalizowaną pod kątem korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Nacisk położono na przygotowanie ciepłej wody i wstępne podgrzanie wody zasilającej do wytwarzania pary.

– Planair ustanowił techniczne połączenie między elektrownią fotowoltaiczną TVP a istniejącymi obiektami Emmi, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi procesami produkcyjnymi i wymaganiami Emmi Langnau AG — wyjaśnił François Bauer, Dyrektor Generalny Planair.

 

Fakty i liczby dotyczące fabryki w Emmi Langnau:

Ponad jedna trzecia emisji CO2 w Szwajcarii pochodzi z obróbki cieplnej

109 kolektorów płaskich TVP o powierzchni 214 m2

Wyjście 145 KW-th

Wytwarzanie ciepła o temperaturze 95°C przez cały rok, nawet zimą

55 ton oszczędności CO2 rocznie lub 1375 ton w ciągu 25-letniego okresu eksploatacji systemu

Oczekiwany uzysk energii słonecznej: 163 MWh-th/rok lub 764 kWh/m2/rok

Warte przeczytania