1. Aktualności
  2. Świat
Szwajcaria

Emmi i Nestlé rozpoczynają projekt ochrony klimatu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© emmi

Emmi i Nestlé wraz z organizacjami producentów mleka Aaremilch i Spółdzielnią Producentów Mleka Centralnej Szwajcarii (ZMP) uruchamiają projekt „KlimaStar Milk”. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z produkcji mleka w rolnictwie średnio o 20%. Inicjatywa jest wspierana przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa (FOAG) i obejmie około 300 rolniczych operacji pilotażowych. Szkoła Nauk Rolniczych, Leśnych i Żywności na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bernie (HAFL) i ETH Zurich będą wspierać projekt jako partnerzy naukowi.

W Szwajcarii krowy mleczne są częścią zrównoważonego sektora rolnego, który jest dostosowany do lokalnych warunków. Jednocześnie pojawia się pytanie, w jaki sposób przemysł mleczarski może jeszcze bardziej zmniejszyć swój wpływ na klimat, i w jaki sposób przeżuwacze mogą być częścią zrównoważonego rolnictwa w perspektywie długoterminowej.

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych przemysł mleczarski odpowiada za około 3% całkowitej globalnej emisji CO2 z rolnictwa, leśnictwa i innego użytkowania gruntów (dane z 2014). Oznacza to, że nie jest to jeden z największych czynników przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych; jednak trzeba znaleźć rozwiązania dla szkodliwych emisji metanu wytwarzanych przez krowy.

Dalszy postęp w zakresie ochrony klimatu leży również w podstawowym interesie lokalnego rolnictwa i przetwórców mleka. Według scenariuszy Federalnego Krajowego Centrum Usług Klimatycznych nawet w Szwajcarii klimat prawdopodobnie w przyszłości stanie się jeszcze bardziej suchy i gorętszy oraz będzie charakteryzował częstszymi obfitymi opadami, z zauważalnymi lub silnymi odpowiednikami.

„KlimaStar Milk” ma na celu stworzenie wspólnej podstawy dla bardziej zrównoważonego, oszczędzającego zasoby i odpowiedniego dla ziemi szwajcarskiego przemysłu mleczarskiego, a tym samym zapewnić mu długoterminowy sukces.

W tym celu Nestlé, Emmi, aaremilch i ZMP – czterej główni gracze w szwajcarskim przemyśle mleczarskim – połączyły siły. Ponieważ inicjatywa ma na celu poprawę zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, a jej wyniki obiecują korzyści i wpływ w ramach projektu, projekt ten jest również wspierany pomocą finansową przez Federalny Urząd ds. Rolnictwa (FOAG) w ramach programu zasobów dla rolnictwa ( Rolnictwo A Art. 77a).

Za pomocą różnych środków partnerzy projektu dążą do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji mleka o 20%. Aby osiągnąć ten cel, działania obejmą cztery kluczowe punkty: paszę, zarządzanie stadem, energię i obornik. Do pomiaru postępów zostaną wykorzystane naukowe metody badawcze i specjalnie opracowane technologie analityczne.

Pozytywne zachęty dla producentów mleka

Zainteresowani rolnicy mogą dowiedzieć się więcej o inicjatywie i zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej klimastar-milch.ch. Otrzymają praktyczną dla danego gospodarstwa analizę śladu węglowego. Będzie to następnie wykorzystane do opracowania indywidualnych, odpowiednich dla danego obszaru strategii redukcji emisji.

Inicjatywa ma trwać 6 lat.

Projekt „KlimaStar Milk” przyczynia się do realizacji ambicji klimatycznych Emmi i Nestlé, które dążą do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zarówno Emmi, jak i Nestlé realizują własne cele w zakresie ochrony klimatu.

Warte przeczytania