Aktualności produkcja wszystkich: 1 539

Strona 8 z 77
© forum mleczarskie
Dania
Duńska branża mleczarska w liczbach
© forum mleczarskie

Duńczycy opublikowali dane statystyczne charakteryzujące ich produkcję mleczarską. Tradycyjnie Forum Mleczarskie przytacza wybrane liczby. Roczna produkcja mleka wyniosła w Danii w 2022 r. 5,64 mld kg. Kluczowe liczby dają szybki przegląd duńskiego przemysłu mleczarskiego:

Duńska produkcja mleka i przemysł: liczba gospodarstw dostarczających mleko: 2431

Liczba krów mlecznych: 556 tys.

Całkowita produkcja mleka: 5,66 mld kg

Liczba firm mleczarskich: 24, liczba zakładów produkujących nabiał: 49.

pokaż
© serwis internetowy spółki
Polska
FigAnd (ZM) inwestuje w automatyzację
© serwis internetowy spółki

Według informacji, do jakich dotarło Forum Mleczarskie, firma mleczarska FigAnd (ZM) w najbliższym czasie planuje inwestycja w dalsze zautomatyzowanie produkcji. Plany firmy dotyczą zakupu maszyny do nalewania i pakowania w wiaderka 1 l, 5 l, 10 litrowe. Oprócz tego zarząd planuje zakup instalacji do wytwarzania wody lodowej bazującej na ekologicznych czynnikach chłodniczych.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Wart-Milk (OSM) zwiększył sprzedaż pod marki własne
© forum mleczarskie

Forum Mleczarskie śledzi od lat kondycję firm mleczarskich działających na krajowym rynku. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na mleczarnię Wart-Milk (OSM). Jak dowiedział się portal forummleczarskie.pl skup mleka w 2022 r. wyniósł w firmie 73,21 mln litrów i tylko nieznacznie przekroczył poziom z 2021 r. Przychody netto ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 301,07 mln zł i były większe o 92 mln zł.

pokaż
© jasienica rosielna (osm)
Polska
Kolejny zakład z ujemną dynamiką skupu
© jasienica rosielna (osm)

Jak podała mleczarnia Jasienica Rosielna (OSM) przerób skupionego mleka od dostawców z rejonu działania wyniósł 10,44 mln. l i wraz dokupionymi 134 tys. litrów był prowadzony w zakładzie Jasienica Rosielna. Jak wyliczył Zarząd do produkcji przyjęto 10,58 mln litrów (w tym mleko w proszku w ilości 12 tys. l.). Finalnie uzyskano dynamikę 87,26%. Większość surowca przerobiono na mleko spożywcze w folii i butelkach, śmietanę, twarogi i napoje mleczne.

pokaż
© hajnówka (osm)
Polska
Mleczarnia Hajnówka (OSM) odczuła skok kosztów
© hajnówka (osm)

Spółdzielnia w Hajnówce nie może zaliczyć ostatniego roku do korzystnych, gdyż skup surowca obniżył się o ponad 6% do 50,52 mln litrów wobec poprzedniego roku. Dostawcami mleka do Spółdzielni są rolnicy z rejonu powiatu hajnowskiego, części powiatów bielskiego, siemiatyckiego, białostockiego i sokólskiego. Jak zauważył Zarząd – W 2022 r. ubyło nam drobnych dostawców z mniejszą ilością krów oraz w podeszłym wieku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. mleko dostarczało – 610 producentów tj. o 70 mniej jak w roku poprzednim.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Grupa Mlekovita stara się o przejęcie spółdzielni w Miechowie
© forum mleczarskie

Jak podał UOKiK, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zamierza przyłączyć do siebie Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Miechowie. Od strony formalnej sprawa jest w toku.

Przypomnijmy, że mleczarnia Miechów (OSM) jest w trudnej sytuacji i od pewnego czasu poszukiwała partnera z uwagi na stale pogarszającą się sytuację finansową. Już w 2019 r. Spółdzielnia notowała straty na poziomie 792 tys. zł netto przy spadku przychodów o 5,3 mln zł. W 2020 r. przychody dalej spadały o 6,6 mln zł. W 2021 r. dostawcy zakładu stali się obiektem intensywnej rywalizacji konkurentów mleczarni, czego efektem było odejście kilkunastu z nich. Wówczas skupiono 8,43 mln litrów mleka.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Rząd przyjął uchwałę ws przyjęcia pomocy dla przemysłu energochłonnego
© forum mleczarskie

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd udzieli wsparcia firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. Do wsparcia uprawnione jest ok. 3 tys. firm. W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program ponad 5,5 mld zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ilas Polonia wyda 6,4 mln zł na inwestycje
© forum mleczarskie

– W 2023 roku oraz w latach następnych planowane inwestycje to: dokończenie budowy nowej kotłowni, modernizacja zbiornika wody – na stację uzdatniania ścieków, modernizacja sieci kanalizacji, budowę budynku portierni oraz parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dowiedziało się forummleczarskie.pl. Planowana wartość nakładów na inwestycje w 2023 r to kwota 6,45 mln zł.

Główne produkty wytwarzane przez firmę to sery i serwatka.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Spomlek (SM) eliminuje wąskie gardła produkcyjne
© forum mleczarskie

Skup mleka w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w 2022 roku zwiększył się o 2,4% wobec 2021 r. i wyniósł 235,5 mln litrów. Liczba gospodarstw dostarczających mleko do Spółdzielni na koniec roku wynosiła 985. W 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów własnych, usług i towarów wyniosły 1 023,4 mln zł i były o 310,9 mln zł większe niż w roku poprzednim. Dynamika sprzedaży wyniosła 44%. Na działalność inwestycyjną w 2022 r. Spółdzielnia przeznaczyła kwotę 25,5 mln zł.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ogromny spadek skupu i kolejna strata netto w mleczarni w Środzie Wlkp.
© forum mleczarskie

2022 r. był dla Spółdzielni Jana (ŚSM) rokiem trudnym z uwagi na niemożność podniesienia cen swoim partnerom handlowym o największej sile rynkowej przy gwałtownie rosnących kosztach działania i wysokich oczekiwaniach dostawców mleka. Hodowcy bydła mlecznego byli w tym okresie skutecznie zachęcani do dostarczania surowca tym podmiotom, które specjalizują się w proszkowaniu i eksporcie. Jana (ŚSM) jako producent galanterii nie mogła sprostać tym oczekiwaniom.

pokaż
© forum mleczarskie
Unia Europejska
Uspokojenie cen commodities
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych informacji z rynku commodities według Komisji Europejskiej:

• ceny masła w UE: 458 €/100 kg, -0,3% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny OMP w UE: 231 €/100 kg, -1,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny WMP w UE: 341 €/100 kg, -1,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny sera cheddar w UE: 358 €/100 kg, +0,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni.

pokaż
© gov.pl, mrirw
Polska
Zakłady mleczarskie będą objęte wsparciem jako energochłonne
© gov.pl, mrirw

Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik rozmawiali 10 sierpnia z rolnikami z woj. zachodniopomorskiego, przedstawicielami Solidarności RI i Izb Rolniczych. Spotkanie odbywało się online i było nawiązaniem do wcześniejszych rozmów, podejmowanych działań oraz zapisów protokołu końcowego z negocjacji pomiędzy MRiRW a stroną społeczną w Barzkowicach i Szczecinie 26 i 27 kwietnia br.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Ryki (SM) wydały na inwestycje 11,4 mln zł
© forum mleczarskie

Jak podała mleczarnia, realizowane w zakładzie inwestycje mają na celu unowocześnienie procesów technologicznych, poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy. Uwzględniają plany handlowo-marketingowe, które mają na uwadze zmieniające się preferencje klientów. Do większych inwestycji oddanych w roku 2022 r. należy modernizacja linii APV oraz agregaty prądotwórcze. 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Gostyń (SM) zainwestował więcej niż planował
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie w 2022 r. mleczarnia Gostyń (SM) zakładała przeznaczenie na inwestycje 15 mln zł. Rzeczywiste nakłady wyniosły 21 mln zł. – Od września 2021 r. intensywnie wprowadzaliśmy prace informatyczne związane z uruchomieniem systemu Ompuls EVO (ERP). Jest to system aplikacji – modułów obejmujących poszczególne obszary działania Spółdzielni. Zasadniczym zadaniem systemu ERP jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych, uporządkowanie przebiegu procesów i umożliwienie pełnej kontroli nad nim, zarządzanie i rozliczanie pod kątem maksymalnej efektywności, optymalizacji kosztów i zapasów magazynowych. Uruchomienie programu nastąpiło 1 stycznia 2023 r.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Spadek cen surowca średnio o 6,3%
© forum mleczarskie

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2023 r. wyniosła 193,58 zł /1 hl i była niższa o 14,8% niż w czerwcu 2022 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do maja 2023 r. była o 6,3% niższa. Najwyższe ceny w czerwcu 2023 r. według województw: podlaskie 204,48 zł/1 hl, dolnośląskie 198,25 zł/1 hl, opolskie 196,78 zł/1 hl.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Bieruń (OSM) stawia linię do produkcji mozzarelli
© forum mleczarskie

Wśród działań inwestycyjnych realizowanych w 2022 r. w Spółdzielni Bieruń (OSM) znalazły się: zakup agregatów prądotwórczych, instalacja sterylizacji, linia do produkcji serka homogenizowanego, zakup gruntu w KSSE, linia do pakowania, a także tankosilos. Ponadto zawarto umowę leasingu linii do produkcji mozzarelli o wartości 16,8 mln zł. W sumie na inwestycje wydano 7,44 mln zł.

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie Spółdzielnia skupiła w 2022 r. 168,5 mln litrów mleka i osiągnęła dynamikę 115%. Razem z dokupionym surowcem było to 182,8 mln litrów – dynamika 111%.

pokaż
© międzybórz (osm)
Polska
Mleczarnia w Miedzyborzu wykorzystała prosperity z 2022 r.
© międzybórz (osm)

– Obecne realia są wyjątkowo trudne z uwagi na dynamiczną sytuację rynkową, najwyższą od lat inflację, szalejące ceny energii – powiedziała dostawcom mleka, Barbara Szczerba, Prezes Zarządu Spółdzielni Międzybórz (OSM). – Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania naszych dostawców mleka i pracowników. Opisując przyczyny niebywałej hossy na rynku mleka z 2022 r. Prezes Zarządu stwierdziła: – W przypadku mleka miało miejsce zapełnianie magazynów na świecie w mleko w proszku, serwatkę w proszku i masło.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Bakoma postawiła na rozwój marek i swoich sklepów
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie, w 2022 roku, miało miejsce kilka wydarzeń mających wpływ na działalność firmy Bakoma. Przede wszystkim firma podjęła szeroko zakrojone działania polegające na weryfikacji kosztów w celu ich minimalizacji. Prowadzono również aktywną politykę asortymentową i wprowadzano na rynek innowacyjne produkty w ramach rozwijania istniejących marek. Bakoma jak wszystkie podmioty branży mleczarskiej zmagała się z wysokimi cenami surowca oraz wzrostem stóp procentowych.

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Hochland zwiększa obroty w Polsce i na Ukrainie
© forum mleczarskie

2022 rok był dla wielu firm rokiem trudnym w kontekście gwałtownie rosnących kosztów i dostępności surowców niezbędnych w produkcji mleczarskiej. Firma Hochland Polska w 2022 r. uzyskała 893,08 mln zł przychodów i wzrost ten był zasługą wzrostów sprzedaży na produktach markowych i w mniejszym stopniu wymiany z firmą macierzystą. Sprzedaż do kanału food service nie uległa większym zmianom. Produkty markowe przyniosły firmie 75% wszystkich przychodów.

 

pokaż
© forum mleczarskie
Polska
Zarząd Lactalis nie przewiduje zmian popytu na swoje produkty
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie Zarząd polskiego oddziału Grupy Lactalis bazując na analizie poziomu zainteresowania nabiałem na rynku krajowym i zagranicznym oraz biorąc pod uwagę ryzyka związane ze zmianami gospodarczymi w związku z wojną w Ukrainie, nie przewiduje znaczących zmian w popycie na swoje produkty mleczarskie. Zarząd firmy przyznaje jednak, że bieżące uwarunkowania mogą mieć wpływ na koszyk konsumencki, a co za tym idzie na strukturę sprzedaży. 

pokaż
Strona 8 z 77