1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Wieluń (SDM) zainwestował 7 mln zł. Ma też ciekawe plany

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podała Spółdzielnia, w zakładzie w 2022 r. poniesiono nakłady na zakup maszyn i urządzeń w kwocie 7 mln zł. Do najważniejszych działań inwestycyjnych należał zakup pojazdu z zabudową i cysterny do zwózki mleka oraz linii do produkcji serków Alima-Bis. Mleczarni udało się również zmodernizować budynek aparatowni i zamontować układy do odsalania i odmulania kotłów. Ważnym posunięciem był zakup pakowaczki do masła oraz modernizacja linii do produkcji jogurtów i linii do ultrafiltracji.

Do tego należy dodać instalację zasilającą w media do UF oraz instalację technologiczną serwatki.  Zmodernizowano wieżę proszkowni. Warto zwrócić uwagę również na instalację dozowania oleju roślinnego. Jak podkreśla mleczarnia: – Realizowane inwestycje mają na celu unowocześnienie i usprawnienie procesów technologicznych, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz poprawę warunków pracy.

Jednocześnie Spółdzielnia zaplanowała wydatki na 2023 r., które obejmują remont pakowaczki do masła i zakup stacji CIP. W planie jest również montaż instalacji do mleka natłuszczanego olejem roślinnym i instalacja podgrzewania koncentratu. Do planów dopisano modernizację proszkowni, instalację higienizacji osadów ściekowych, kotłownię i kogenerację, a także instalację fotowoltaiczną. Budżet inwestycyjny ma również pokryć wydatki na modernizację instalacji centralnej stacji mycia i zakup nowej linii pasteryzująco-homogenizacyjnej.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania