1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Duży spadek liczby dostawców mleka w Krośniewicach

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© krośniewice (osm)

Zakłady mleczarskie w 2022 r. odczuwały znaczące wzrosty cen surowców, a od listopada gwałtowne pogorszenie warunków cenowych w transakcjach sprzedaży. W 2022 r. Spółdzielnia odnotowała wzrost kosztów produkcji: gazu +237%, energii elektrycznej +156%, materiałów bezpośrednich +253%, surowca +57%, paliw +23%. Jak zwraca uwagę Zarząd: – Jednocześnie przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, rok do roku, wzrosły o około 23%. Wysoka inflacja i wzrost kosztów produkcji, głównie pasz, nawozów i energii elektrycznej w gospodarstwach dostawców mleka, miały wpływ na liczne rezygnacje, głównie młodych rolników, z dalszej produkcji mleka. 

– To w znacznym stopniu przyczynia się do spadku pogłowia krów mlecznych. W roku 2022 Spółdzielnia odnotowała spadek liczby dostawców, zarówno z powodów likwidacji stada, jak i przejść do innych podmiotów skupujących surowiec, o ponad 31% w stosunku do roku 2021.

Jak dowiedziało się Forum Mleczarskie: – W 2022 roku OSM rozpoczęła współpracę z kolejnymi dwoma sieciami handlowymi, Dino oraz Stokrotka, w zakresie dostaw kefiru i maślanki w pełnym asortymencie pojemnościowym. Spółdzielnia kontynuuje współpracę z dotychczasowymi kontrahentami oraz prowadzi rozmowy handlowe z nowymi odbiorcami w sprawie wprowadzenia na rynek detaliczny swoich wyrobów.

Zarząd Spółdzielni, aby sprostać wyzwaniom technicznym zdecydował się na następujące inwestycje:

• zakup i montaż w ciągu technologicznym etykieciarki Krones Canmatic

• podłączenie nowej linii technologicznej do maślanek

• instalacja wytwornicy wody lodowej wraz z akumulatorem lodu – wykorzystywanym przy procesach technologicznych.

Warte przeczytania