1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Lazur (SZGPR) wyposażył solownię

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Według informacji, do których dotarło Forum Mleczarskie, Spółdzielnia Lazur (SZGPR) wydatkowała w 2022 r. na inwestycje kwotę 14,43 mln zł. 41% tej kwoty pochodziło ze środków własnych – podkreśla Zarząd. Nakłady na budynki i budowle wyniosły 77 tys. zł. Pozostała kwota dotyczyła zakupu maszyn i urządzeń. Największe nakłady poniesiono na zakup urządzeń do nowej solowni i było to ponad 6 mln zł.

Mleczarnia zadecydowała o zakupie urządzenia do automatycznego rozładunku serów z form o wartości 2 mln zł oraz instalacji fotowoltaicznej na potrzeby hotelu i restauracji. Zakupiono dodatkowo formy zblokowane. Poniesiono również nakłady na I etap montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zakładu produkcyjnego w wysokości 700 tys. złotych.

W 2023 r. Spółdzielnia planuje dalsze doskonalenie technologii produkcji serów z przerostem niebieskiej pleśni poprzez zakup wyposażenia oraz maszyn produkcyjnych w celu automatyzacji kolejnych etapów procesu produkcyjnego korzystając z dofinansowania z ARiMR.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania