Wywiady wszystkich: 162

Strona 5 z 9
Auchan: Miło jest wygrać
Rozmowa ze zwyciężczyniami konkursu Top Sprzedawca 2011 (2. miejsce) w Auchan Warszawa Modlińska 8: paniami Romaną Thiede, Marzeną Winczewską i Marią Zielechowską, grudzień 2012

Jak to jest wygrać w konkursie? Czy w przeszłości próbowały Panie swoich sił w jakichkolwiek konkursach wiedzy?

Jest to nasz pierwszy raz. Dotychczas nie brałyśmy udziału w żadnym konkursie, tym bardziej jesteśmy zaskoczone, ale też zadowolone. Myślę, że będziemy uczestniczyć po raz kolejny w konkursie Top Sprzedawca.

pokaż
Piotr i Paweł: Klient decyduje co będzie w ladzie
Rozmowa z Celiną Niemiec, przedstawicielką zwycięskiego zespołu w konkursie Top Sprzedawca (1. miejsce) z Piotr i Paweł F4 Market w Katowicach, grudzień 2012

Kiedy ostatni raz wygrała Pani coś na loterii albo w konkursie?

Nie gram nawet w totolotka i nie jestem hazardzistką. Nie wysyłam też sms-ów w konkursach. W tym wypadku razem z koleżanką Barbarą Kuśmierek zadecydowałyśmy o tym, żeby wysłać ankietę. Myślę, że pytania nie były takie trudne. Kiedy przeczytałam, że wygrałyśmy, byłyśmy z koleżanką bardzo zaskoczone.

pokaż
Arla Foods: Polska ma potencjał
Wywiad z Erikiem Foldenem, Prezesem w Arla Foods, listopad 2012

Panie Prezesie Arla Foods globalnie rozwija się niezwykle dynamicznie. Jak na tym tle wygląda kondycja polskiej spółki?

Arla Foods Polska ma jasno określone plany marketingowe na najbliższe lata. Planujemy wzrost działań marketingowych, z naciskiem na marki Lurpak, Castello, Cocio oraz marki Arla. Polska jest konkurencyjnym, wymagającym rynkiem i do osiągnięcia sukcesu ważne jest zbudowanie silnych relacji z handlem, przeprowadzanie atrakcyjnych działań, które zachęcą konsumentów do wypróbowania produktów Arla Foods.

pokaż
Fresh Logistics: Zawsze świeże spojrzenie
Wywiad z Tomaszem Olenderkiem, Dyrektorem Generalnym, Wiceprezesem Zarządu spółki Fresh Logistics, październik 2012

Jak ocenia Pan bieżącą sytuację w mleczarstwie oraz zmiany w poziomie zapotrzebowania na usługi logistyczne?

Swoją opinię mogę jedynie opierać na obserwacji tego segmentu rynku z punktu widzenia operatora logistycznego. Z tego powodu moje stanowisko może być brane pod uwagę jedynie jako uzupełniające do informacji, jakie możemy uzyskać bezpośrednio od producentów działających w tej branży. Uważam, że jest to rynek bardzo konkurencyjny, gdzie występuje wiele podmiotów potrafiących wyprodukować i wprowadzić do obrotu wyroby o bardzo dobrej jakości, w estetycznym opakowaniu i o wysokim poziomie innowacyjności. Świadczy to bardzo dobrze o poziomie technologicznym zakładów mleczarskich oraz o ich dużej aktywności marketingowej. Dowodem potwierdzającym tę tezę mogą być choćby wyniki przeprowadzanych przez Państwa gazetę konkursów Lider Forum, gdzie obok uznanych i powszechnie rozpoznawalnych marek i producentów, spotkać możemy często nowe podmioty starające się poprawiać swoją konkurencyjność. Myślę, że właśnie dzięki tej aktywności wyroby mleczarskie produkowane w Polsce ciągle dominują na półkach naszych sklepów, a także próbują podbijać rynki ościenne. Oceniam zatem, że branża ma się dobrze. Z drugiej strony – co jest niestety objawem spowolnienia gospodarczego – widzimy też u niektórych producentów nieznaczne spadki obrotów. Odbija się to z pewnością na zmiejszeniu zapotrzebowania na usługi logistyczne, wpływając na sytuację w takich przedsiębiorstwach jak Fresh Logistics.

pokaż
GEA Westfalia Separator Polska: Nie tylko wirówki
Wywiad z Wojciechem Walesieniukiem, Dyrektorem Technicznym w GEA Westfalia Separator Polska, wrzesień 2012

GEA Wesfalia Separator to najbardziej znana firma na świecie specjalizująca się w produkcji wirówek, dekanterów i linii technologicznych. Jakie są największe zagrożenia dla Państwa biznesu w Polsce w obecnym otoczeniu rynkowym?

Z naszej perspektywy rynek dla wirówek w Polsce jest bardzo szeroki i jednocześnie stabilny. Najwięcej wirówek sprzedajemy dla mleczarstwa, ale mamy też silną pozycję w ochronie środowiska, napojach czy przemyśle surowców odnawialnych. W ostatnich latach obserwujemy znaczne ożywienie w przemyśle mięsnym, chemicznym oraz stoczniowym. Aktywność w wielu branżach pozwala nam na stabilne działanie firmy pomimo kryzysu w niektórych sektorach przemysłu.

pokaż
Euroser: Zwiększamy sprzedaż
Wywiad z Bogusławem Włodarczykiem, Prezesem Zarządu w Euroser, wrzesień 2012

Dlaczego wciąż warto kupować produkty importowane, skoro dookoła słyszymy o zaciskaniu pasa, o oczekiwaniu jeszcze niższych cen przy zakupach do sieci?

Oferta firmy Euroser opiera się na importowanych markowych produktach premium. Produkty z tego segmentu są dużo mniej podatne na wahania rynkowe, ponieważ wyróżniają się najwyższą jakością. Produkty premium są skierowane do odbiorców, którzy rzadziej rezygnują ze swoich przyzwyczajeń żywnościowych, nawet w dobie kryzysu.

pokaż
Sierpc (OSM): Nie mamy prawa mówić o kryzysie!
Wywiad z Grzegorzem Gańko, Prezesem Zarządu w mleczarni Sierpc (OSM), październik 2012

2012 to dobry czy zły rok do robienia dobrego biznesu na serach?

Dla sierpeckiej serowni ten rok do tej pory jest łaskawy. W najgorszym czasie nie mieliśmy większych problemów ze sprzedażą naszych wyrobów. Dynamika produkcji i sprzedaży, zarówno ilościowa jak i wartościowa, jest dodatnia. Nie mamy prawa mówić o mleczarskim kryzysie. Ten rok będzie kolejnym rokiem wzrostu naszej firmy. Myślę, że bardzo to doceniają członkowie spółdzielni, dostawcy mleka, dla których jest to rok stabilnych, przewyższających średnie krajowe, cen za surowiec.

pokaż
Hochland Polska: Sprzedaż w Polsce będzie wzrastać
Wywiad z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Manager Hochland Polska, wrzesień 2012

Jak w Hochland oceniają Państwo bieżącą koniunkturę w handlu nabiałem?

Pomimo ogólnie złej koniunktury w handlu – nabiał radzi sobie cały czas całkiem nieźle i cały czas ma tendencję wzrostową sprzedaży. Z naszych obserwacji wynika, że następuje wzrost całego rynku sera w długim okresie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zarówno w ujęciu wolumenowym jak i wartościowym. Rynek sera w Polsce notuje wzrost w długim okresie. Nielsen raportuje, że wartość sprzedaży rośnie o 8,1%, a wolumen sprzedaży o 5,0%. Najbardziej istotnym wśród segmentów jest ser żółty, a udziały tego segmentu są największe i rosną najszybciej. Drugim najważniejszym segmentem jest ser biały kremowy. Dynamicznie rozwijają się segmenty sera pleśniowego oraz feta (sezon), jednak do wzrostu całej kategorii najbardziej przyczynił się segment sera żółtego. Segmenty sera białego naturalnego oraz wiejskiego miały negatywny wpływ na rozwój całej kategorii w ujęciu wartościowym w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. W długim okresie Marki Własne poprawiają swoją pozycję w kategorii serów notując znaczące wzrosty udziałów, kosztem wszystkich największych graczy. Pod względem znaczenia poszczególnych kanałów widać ustabilizowanie dyskontów na pozycji najważniejszego kanału. Kontynuowany jest nieznaczny spadek znaczenia hipermarketów, któremu towarzyszy nieznaczny wzrost znaczenia sklepów małoformatowych.

pokaż
TOP Kupiec 2012 rozstrzygnięty! Carrefour Polska: Kryzys nie do końca uzasadniony
Rozmowa z Grzegorzem Gnaciukiem, Purchasing Category Manager, Carrefour Polska, wrzesień 2012

W 2012 roku magazyn Forum Mleczarskie Handel po raz trzeci zorganizował konkurs, w którym wyróżnia kupców odpowiedzialnych za zamówienia produktów mleczarskich i tłuszczów żółtych. W ten sposób chcemy uhonorować te osoby, które w sposób najbardziej profesjonalny wykonują swój zawód.

Głosowanie przeprowadzaliśmy w okresie 1 VII do 30 IX. Uprawnionymi do głosowania byli Dyrektorzy Handlowi i Key-Accounci z firm wytwarzających artykuły mleczarskie i tłuszcze żółte. Podstawą konkursu były ankiety wypełniane telefonicznie oraz /lub przesłane drogą e-mailową. Redakcja przeprowadziła łącznie 43 wywiady mające na celu ustalenie, kto jest Najlepszym Kupcem 2012 roku. Ankietowani oceniali profesjonalizm kupców kierując się kryteriami:

pokaż
TOP Kupiec 2012 rozstrzygnięty! Netto: Kryzys to też szansa
Andrzej Martynowicz, Kupiec w sieci Netto, zdobywca II miejsca, wrzesień 2012

Proszę powiedzieć co to znaczy być profesjonalistą na Pańskim stanowisku?

Profesjonalizm w pracy kupca to przede wszystkim wysokie umiejętności negocjacyjne przekładające się na skuteczność. Oczywistą koniecznością jest także posiadanie dobrej znajomości specyfiki branży oraz asortymentu. Dodatkowo umiejętności analityczne połączone z wiedzą o potrzebach klienta pozwalają konsekwentnie budować siłę kategorii.

pokaż
Masmal Dairy: Negocjacje zaczynają się od ceny
Wywiad z Szymonem Rybczyńskim, Prezesem Zarządu w Masmal Dairy, październik 2012

Czy to był dobry rok dla Państwa od strony finansowej?

W 2012 r. ceny przetworów mleczarskich znacznie spadły w porównaniu z rokiem 2011. Rentowność w naszej branży jest w tym roku niska. Dlatego też zapobiegawczo od początku roku skupiliśmy się na skrupulatnym liczeniu kosztów, zwiększeniu wydajności pracy i poprawie jej efektywności. Większa sprzedaż masy towarowej w mijającym roku spowodowała, że pomimo zmniejszenia marży osiągamy założone cele finansowe.

pokaż
Jeronimo Martins Dystrybucja: Przyszłość to produkty innowacyjne
Wywiad z Miguelem Coutinho, Category Director Dairy & Grocery VI w Jeronimo Martins Dystrybucja, czerwiec 2012

Jak Pan ocenia wrażliwość polskiego klienta na zmiany cen produktów żywnościowych jakie obserwujemy na rynku? Czy ona rośnie czy maleje?

Polacy są wrażliwi na zmiany, o czym świadczą reakcje na obserwowane ostatnio na rynku podwyżki cen m.in. żywności. Niekorzystnie na wrażliwość klientów wpływa także ogólna sytuacja gospodarcza, której wciąż daleko do stabilizacji. Niepewność powoduje, że bardziej niż w okresie koniunktury, liczymy się z naszym portfelem. Dlatego ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do zmian cen produktów. Niektórzy eksperci przewidują, że wzrost cen spowoduje zmianę jadłospisu Polaków, w kierunku produktów mlecznych i owoców. Ich ceny mają rosnąć znacznie wolniej niż np. mięs.

pokaż
AMA: Wysoki potencjał rynku
Wywiad ze Stephanem Mikinovicem, CEO w AMA, czerwiec 2012

Proszę opowiedzieć polskim Czytelnikom o tym, czym jest AMA i jakie podejmuje aktywności w celu wspierania sprzedaży austriackich produktów mleczarskich w regionie środkowoeuropejskim oraz w Polsce.

Zadaniem AMA (Agrarmarkt Austria), czyli Austriackiej Agencji Rynku Rolnego jest realizacja unijnych dopłat wyrównawczych. AMA-Marketing GmbH – Austriacka Agencja Rynku Rolnego, Wydział ds. Marketingu jest spółką zależną, odpowiedzialną za promowanie i zwiększanie zbytu produktów rolnych i leśnych oraz za poprawę jakości artykułów żywnościowych. W ramach specjalnych programów zapewniania jakości zgodnie z rygorystycznymi kryteriami przyznawane są znaki jakości AMA oraz plakietki ekologiczne AMA. Stosowanie tych kryteriów kontrolowane jest podczas produkcji i przetwarzania produktów.

pokaż
Top-Tomyśl (OSM): Produkujemy metodą tradycyjną
Wywiad z Elżbietą Zawadzką, Prezes Zarządu w Top-Tomyśl (OSM)

Pani Prezes, w jaki sposób można dziś być blisko klienta?

Od ponad 65 lat dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były dostarczane do klienta codziennie, a ich jakość była najwyższa i oczekiwana przez naszych klientów. Codziennie pracujemy na opinię odpowiedzialnej firmy. Do kontynuowania naszej misji zachęcają nas pozytywne dowody uznania ze strony naszych konsumentów.

pokaż
SOT: Dbamy o standard obsługi
Wywiad z Grażyną Janowicz, Wiceprezes SOT

Pani Prezes, od jak dawna pracuje Pani w handlu nabiałem?

W handlu nabiałem pracuję od 1993 roku i od początku w Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego.

pokaż
Grupa Polmlek: Nic kosztem jakości
Rozmowa z Andrzejem Grabowskim, Współwłaścicielem Grupy Polmlek

Czy to był dobry rok dla Grupy Polmlek? Jakimi obrotami zamkną Państwo ten rok?

Rok skończył się bardzo optymistycznie, mniej więcej na poziomie 1,8 mld zł obrotu czyli lepiej niż w poprzednim roku, a w dobie kryzysu, to jest to bardzo dobra wiadomość.

pokaż
Masmal: Ambitnie patrzymy w przyszłość
Wywiad z Szymonem Rybczyńskim, Prezesem firmy Masmal

Panie Prezesie proszę przybliżyć naszym Czytelnikom sylwetkę firmy.

Masmal powstał w 1994 roku. Od tego czasu nasza firma przeszła duże zmiany. Od 5 stycznia 2012 roku przekształciliśmy się w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością.

Najważniejsze osiągnięcia minionego roku to wprowadzenie systemu SAP, otrzymanie pozwolenia na handel z Rosją, podtrzymanie certyfikacji BRC i IFS oraz zakończenie dużej inwestycji zagęszczania serwatki.

pokaż
Brenntag Polska: Maksimum korzyści
Rozmowa z Aleksandrą Rybczyńską, Dyrektor Działu Mleczarskiego w Brenntag Polska

Brenntag Polska Sp. z o.o. jest na polskim rynku jednym z czołowych dystrybutorów dodatków funkcjonalnych i środków pomocniczych dla przemysłu spożywczego. Usługi firmy znacznie wykraczają poza sferę logistyki, a ich mocne strony to profesjonalne doradztwo, specjalistyczne laboratoria – spożywcze i mikrobiologiczne, organizacja sympozjów branżowych i warsztatów dla klientów, efektywna gospodarka opakowaniami i wiele innych. Oferta produktowa Brenntag Polska podzielona jest w sposób odzwierciedlający specyfikę różnych sektorów przemysłu spożywczego. Zapoznać się z nią można w serwisie internetowym firmy, gdzie starannie dobrane palety produktów znajdą dla siebie producenci przetworów mlecznych, owocowo-warzywnych, mięsnych i rybnych, cukiernicy i producenci napojów. Serwis internetowy Brenntag Polska znajduje się pod adresem: www.brenntag.pl.

pokaż
Real: Kryzys na niby poprzez pryzmat produktów nabiałowych
Rozmowa z Ireneuszem Brachem, Category Managerem w Real

Jaka jest perspektywa dla handlu nabiałem na 2012 rok?

Nabiał jest kategorią, która cały czas się rozwija, choć z mniejszą dynamiką niż rok czy dwa lata temu. Mleko, masło/margaryna, jajka to produkty pierwszej potrzeby, ich sprzedaż powinna rosnąć.

Sprzedaż produktów nabiałowych nie powinna drastycznie spadać, gdyż są to produkty o niskiej wartości zakupowej (jogurty / serki / kefiry), najmniej wrażliwe na kryzys. Jednocześnie są to produkty, co do których nasz klient nie czuje potrzeby, aby zastąpić je innymi wyrobami. Są to dobra na których się nie oszczędza mając jednocześnie alternatywę w produktach pierwszo cenowych. Są to również produkty pierwszej potrzeby, których każdy z nas nie odmówi sobie, swojej rodzinie czy swojemu dziecku.

pokaż
Hochland Polska: Więcej innowacyjności
Wywiad z Jackiem Migrałą, Prezesem w Hochland Polska

Panie Prezesie, od chwili kiedy firma Hochland Polska zawojowała polski rynek serów podpuszczkowych, twarożkowych, topionych i pleśniowych, minęły lata. Konkurenci wiele się nauczyli, a rynek mleczarski stał się bardzo konkurencyjny. Producenci nabiału są coraz odważniejsi, dysponują doskonałą technologią, poprawiają wiedzę sprzedażową, mozolnie, ale konsekwentnie budują swoje marki. Jak w takich warunkach nadać nowy impuls Firmie, by wprowadzić ją na ścieżkę wzrostu?

Oczywiście widzimy i uznajemy postęp jaki się dokonał. To dla nas motywacja do jeszcze lepszego zarządzania markami i wypełniania rynku jeszcze lepszą treścią. Już teraz wkraczamy w obszary niekonwencjonalnego myślenia. Nasze marki Hochland, Almette, Valbon, Patros będą nadal walczyły miksem jakości, ale także innowacyjności z dodatkiem rynkowego profesjonalizmu. Wytyczony kierunek poprowadzi nas na ścieżkę wzrostu i intensywnego rozwoju, jestem o tym głęboko przekonany.

pokaż
Strona 5 z 9