Wywiady wszystkich: 202

Strona 11 z 11
JohnsonDiversey: Trudne czasy sprzyjają odważnym
Wywiad ze Zdzisławem Jęsiakiem, Customer Development Manager Dairy w JohnsonDiversey

Czystość to dopiero początek – mówi hasło firmy JohnsonDiversey. Od kiedy filozofia higieny i procesów z nią związanych reprezentowana przez JohnsonDiversey jest znana w Polsce?

W Polsce nasza firma, co prawda pod różnymi nazwami, działa od 1992 roku. Na początku była to firma Diversey, później (1996 rok) staliśmy się częścią koncernu Unilever i działaliśmy pod nazwą DiverseyLever , by w 2002 zmienić właściciela i nazwę na JohnsonDiversey. Ale filozofia działania firmy zawsze była i jest taka sama – być jak najbliżej klientów, słuchać klienta, rozumieć jego potrzeby, w sumie upraszczać mu życie.

pokaż
Wieluń (SDM): Uwolnić się od punktów odniesienia
Wywiad z Bogdanem Woźniakiem, Zastępcą Prezesa Zarządu w Wieluń (SDM)

Jak Pan Prezes ocenia obecną sytuację na rynku mleczarskim w Polsce (postępująca konsolidacja vs. widmo upadłości nad małymi podmiotami)?

Sytuacja na rynku mleczarskim w Polsce z już i tak złożonej, stała się jeszcze bardziej skomplikowana, w związku z kryzysem sektora finansowego. Gdyby nawet – co trudne i nieuzasadnione – pominąć na chwilę ten wątek, to należałoby powiedzieć, że alternatywa, konsolidacja vs. upadłości firmy nie jest jedyną, a problem nie ma czarno-białego charakteru. Każda forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa (spółka prawa handlowego, spółdzielnia itd.) jest źródłem szans, możliwości, ale i ograniczeń. Jak dowodzą liczne przykłady, zarówno spółdzielnia jak i spółka prawa handlowego może być prowadzona efektywnie, a z drugiej strony można realizować te struktury w sposób, który w żadnym porządku prawnym nie będzie skuteczny. Wiedzie to nas do prostej, zdawałoby się, konstatacji, że wszystko zależy od ludzi, ich wiedzy, umiejętności, jak również woli i determinacji w działaniu zawierającym zarówno bieżącą ocenę spraw, jak i innowacyjność dla przyszłości.

pokaż
Strona 11 z 11