Łowicz (OSM) Sieci otwarte na nowości

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 2/2011 (45)


Wywiad z Małgorzatą Wysocką,
Dyrektor Handlu w Łowicz (OSM)


Jakie zmiany w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce są Pani zdaniem najbardziej znaczące i brzemienne w skutkach na przyszłość?

Najbardziej znaczącymi i brzemiennymi w skutkach zmianami w handlu detalicznymi hurtowym jest szybko postępująca koncentracja rynku hurtowego w Polsce.

Co to oznacza dla dużych i małych firm mleczarskich o wąskiej i bardzo bogatej ofercie?

Większe znaczenie tego typu sytuacja ma dla handlu detalicznego niż dla firm mleczarskich, ponieważ powoduje to zmniejszenie oferty produktowej oraz mniejszą konkurencyjność w wyborze przez detalistę hurtowego dostawcy. Dla firm mleczarskich jest to również nie bez znaczenia, ponieważ centralizacja zakupów może eliminować ofertę małych firm mleczarskich.

Jak zmienia się podejście kupców do dostawców i sposób handlowania w kontekście wzrostu firm mleczarskich, ich aktywności marketingowej oraz konsolidacji w obszarze detalicznym i hurtowym?

Obydwu stronom zależy, żeby uzyskać porozumienie i współpracować. Naczelnym dobrem jest zadowolenie finalnego klienta. Jedna i druga strona ma cele, które stara się realizować. Jeżeli chodzi o podejście kupców do dostawców, to jest to cecha indywidualna każdego kupca, ale nie narzekam na współpracę z kupcami i uważam, że jest konkretna, kreatywna i zadowalająca dla obu stron. Tak jak koncentracja na rynku detalicznym i hurtowym powoduje wzmocnienie pozycji, to samo dotyczy podejścia kupców do firm mleczarskich, które wzmacniają swoją pozycję i wykazują aktywność marketingową.

Kiedy przedstawiciele mleczarni negocjują z kupcami, to jakie racje/argumenty dostawcy najtrudniej wytłumaczyć kupcowi?

Jeżeli chodzi o negocjacje to zawsze najtrudniej wytłumaczyć przyczynę i potrzebę podwyżki cen na nasze produkty, chociaż przyczyny jej wprowadzenia są powszechnie znane, ale każdy z odbiorców chce mieć najniższe ceny i przez długi czas jest głuchy na przytaczane przez nas argumenty.

Jak zmienia się portfel odbiorców detalicznych i hurtowych asortymentu mleczarskiego spółdzielni w Łowiczu?

Portfel naszych odbiorców detalicznych i hurtowych jest podobny jak w innych firmach tego typu co nasza Spółdzielnia i ulega on zmianom analogicznie tak jak zmienia się rynek detaliczny i hurtowy w Polsce.

Czy spodziewa się Pani dalszych zmian w strukturze sprzedaży nabiału według kanałów dystrybucji? Jakie to zmiany i jakich kategorii mogą dotyczyć?

Nie spodziewam się zmian w strukturze sprzedaży nabiału w poszczególnych kanałach. Zawsze produkty nowe najłatwiej jest wprowadzić do kanału nowoczesnego, ponieważ kanał ten jest bardzo otwarty na nowości. Kanał tradycyjny do swojej oferty wprowadza nowe produkty dopiero wtedy, gdy są już wypromowane przez kanał nowoczesny.

Jakie są najbardziej nośne i perspektywiczne kategorie produktowe ostatniego roku?

Bardzo nośną kategorią produktów ostatniego roku są twarogi i wszelkiego rodzaju serki do smarowania oraz sery konfekcjonowane. W tych kategoriach odnotowaliśmy bardzo duży wzrost sprzedaży i sądzę, że taka sytuacja będzie się dalej utrzymywała


Jakie trendy obecne w Polsce i Europie mają największą szansę rozwoju w naszym kraju i jak by to Pani wytłumaczyła?

Wszystkie produkty wysokobiałkowe i o obniżonej zawartości tłuszczu są hitem ostatniego roku. Klient jest coraz bardziej wyedukowany i poszukuje produktów dobrych jakościowo i wie, że za taki produkt musi być godziwa zapłata.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także