Milk Hydrosan: Polska technologia od A do Z

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Biznes 3/2016

Wywiad z Grzegorzem Augustyniakiem,
Prezesem Zarządu w Milk Hydrosan


Milk Hydrosan oferuje zakładom mleczarskim sprawdzone rozwiązania z zakresu technicznej obsługi technologii: zagęszczania, suszenia, magazynowania, mycia itp.

Współczesne mleczarstwo oczekuje inwestycji, które dają profit i pozwalają przerabiać mleko i jego pochodne. Dlatego oferujemy rozwiązania służące przerabianiu białka i tłuszczu mlecznego na produkty, które mają konkretny profit: serwatka suszona, śmietanka suszona, kompozycje. Na potrzeby rynku międzynarodowego wykonujemy też instalacje do koncentratów, które są w obrębie zainteresowania polskich i zagranicznych mleczarni.

Jakie inwestycje Milk Hydrosan zostały w ostatnim roku zrealizowane?

Swoistą perełką wśród ostatnich inwestycji jest instalacja w mleczarni w Woli Rębkowskiej – to nowatorska technologia i obsługa techniczna. Ciepło wytworzone przez nagrzewnicę parową zarówno do zasadniczego procesu suszenia jak i drugiego i trzeciego stopnia sprawia, że możemy proszkować mleka odtłuszczone, mleka pełne, serwatkę, maślankę i jej pochodne tj. mieszaniny mleka z maślanką. Zastosowane urządzenia dają oszczędności energetyczne rzędu blisko 35% w stosunku do tradycyjnych metod. Przykładowo, wyparka z turbosprężarką elektryczną daje 20% oszczędności na jednostkę wagi wysuszonego proszku. Pozostają jeszcze inne elementy energetyczne związane z obsługą powietrza suszącego, zarówno w złożu statycznym jak i we fluidbecie. Stopień automatyzacji jest tak zaawansowany, że liczebność obsługi zmniejszyła się w porównywalnych obiektach blisko o połowę.

W suszarnictwie oferujemy modernizacje istniejących instalacji w kraju i zagranicą. Taką modernizacją jest tworzenie suszarni 3-stopniowych. Realizujemy też proste modernizacje polegające na wkomponowaniu filtrów workowych, by zminimalizować ilość pyłów odprowadzanych na zewnątrz. Takimi obiektami możemy pochwalić się w Polsce, na Białorusi, w Rosji oraz w Azerbejdżanie.

Jeżeli zakład wytwarza serwatkę, powstają również ścieki. Niosą one ładunek, który może być obrobiony klasycznie, w celu dalszego zrzutu do rzeki lub, jeśli ładunek jest znaczący – to możemy wykorzystać te odpady do produkcji biogazu, w celu uzyskania ciepła technologicznego. Możemy pochwalić się tym, że firma Milk Hydrosan wyprodukowała pierwszy beztlenowy reaktor średnioobciążony, którego zadaniem było oczyszczanie ścieków i produkcja biogazu. Działa on od roku czasu. Takie rozwiązanie pracuje w kaliskiej grupie producentów mleka. Zaznaczmy, że nie jest to nasz pierwszy obiekt; pierwsze takie instalacje zbudowaliśmy wspólnie z innymi, zagranicznymi partnerami.

Patrząc historycznie, pierwszą instalację oczyszczania ścieków z reaktorami do beztlenowej fermentacji ścieków – pierwszy polski projekt Milk Hydrosan dla mleczarni powstał w Chodzieży. Pierwszy reaktor wysokoobciążony zbudowaliśmy w 2012 roku w Rypinie.

Projekty Milk Hydrosan to rozwiązania ze 100% polską myślą techniczną i technologiczną. Tak wykonaliśmy inwestycję w OSM w Garwolinie.

Pierwszy nasz reaktor w Polsce do fermentacji osadów ściekowych powstał także w Rypinie. To są topowe rozwiązania. Spośród mniejszych rozwiązań należy wymienić trzeci co do wielkości w Polsce pasteryzator, pracujący w SM Mlekovita, przerabiający 45 ton mleka na godzinę z wirowaniem oraz automatyczną współpracą z linią schładzania śmietanki do wykorzystania wtórnego.

W jakie rozwiązania mleczarnie będą inwestować w przyszłości?

Na pewno będzie rosła rola zagęszczania i rozdzielania surowców mleczarskich. To samo dotyczy suszenia, w celu przetworzenia, przetrzymania np. dekoniunktury i trwałości w celu przetransportowania na cały świat. Proszki, które mają kilkanaście miesięcy przydatności do spożycia.

Proszki typu instant, są konkurencyjne względem tradycyjnych ze względu na roztwarzalność. Milk Hydrosan oferuje zrobienie poprawnego proszku instant na modernizowanych urządzeniach.

Wszystko zależy od skali produkcji, jeśli mamy do czynienia z produkcją na rynek globalny, to na rynek produktów sypkich trzeba spojrzeć szerzej pod względem finansowym. Na to też jesteśmy przygotowani. Naszą największą instalacją jest suszarnia do mleka i serwatki o wielkości odparowania 1,5 tony wody w komorze suszenia, sprzedana na rynek wschodni.

Zmienili Państwo siedzibę. Co było tego przyczyną i jakie są walory obecnej lokalizacji?

Zmianie tej przyświecała konieczność odpowiedzi na powiększanie się rynków zbytu, krajowego i zagranicznego, dalej konieczność zwiększenia wolumenu produkcyjnego, a tym samym zwiększenia powierzchni produkcyjnej, dalej zmiana technologii, które zmieniamy na nowocześniejsze.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także