Elopak: Polska jest rynkiem innowacyjnym

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 3/2016

Rozmowa z Piotrem Leowskim,
Manager Market Unit w Elopak Polska


Jak zmieniają się potrzeby mleczarni, Klientów firmy Elopak w Polsce w zakresie linii technologicznych i opakowań?

W Polsce, podobnie jak na innych rynkach, zauważalne są rosnące potrzeby Klientów w zakresie wydajności, elastyczności oraz efektywności pracy linii technologicznych. Konsolidacja rynku mleczarskiego w Europie doprowadziła do powstania bardzo dużych zakładów mleczarskich. Jako dostawca, musimy być gotowi sprostać wymaganiom różnej wielkości firm. Na przykład w segmencie produktów świeżych oferujemy linie nalewające o pojemności 14 000 szt. na godzinę, ale odpowiadając na potrzeby również mniejszych firm możemy zaoferować linie o mniejszej wydajności, np. 6 000 szt. na godzinę.

Natomiast w segmencie produktów UHT nasza najnowsza aseptyczna linia nalewająca E-PS120A może pracować w zakresie od 8 800 do 12 000 szt. na godzinę. Jeżeli chodzi o elastyczność Klienci coraz częściej poszukują linii, na których możliwe jest pakowanie różnych rozmiarów opakowań, różnych produktów oraz możliwość pakowania w opakowania zbiorcze różnych rozmiarów. Coraz częściej otrzymujemy również zapytania dotyczące mieszania produktów, np. maślanek o dwóch różnych smakach w jednym opakowaniu zbiorczym. Elopak w segmencie produktów świeżych jest gotowy do zaoferowania linii nalewających spełniających te wymagania. Na przykład maszyny Ultra Clean dostarczane przez Elopak dają możliwość nalewania na jednej maszynie mleka ESL oraz produktów fermentowanych również z kawałkami owoców, w opakowania jednostkowe Pure-Pak 250; 500; 750 i 1000 ml. Zastosowanie odpowiedniej maszyny nalewającej w połączeniu z dobrze dobraną maszyną typu wrap around (tackarka) daje możliwość mieszania smaków w jednym opakowaniu zbiorczym oraz używanie wymiennie różnej wielkości opakowań zbiorczych np.: w formatach 2x3, 2x5, 3x4. Rosnąca presja kosztowa sprawia, że bardzo ważna jest efektywność pracy linii rozumiana przez jej niską awaryjność oraz niskie koszty użytkowania.

Jeżeli chodzi o opakowania to rynek poszukuje zarówno rozwiązań innowacyjnych, które pozwalają na wyróżnienie się na półce oraz opakowań, które będą dawały możliwość lepszej konkurencji kosztowej.

Jak ocenia Pan innowacyjność stosowanych opakowań dla mleka i produktów fermentowanych?

Polska na tle innych krajów europejskich jest rynkiem innowacyjnym, jeśli chodzi o wprowadzanie nowości opakowaniowych. Jest wiele istotnych kierunków rozwoju opakowań do produktów mleczarskich. Wśród nich możemy wyróżnić kilka.

Klienci oraz dostawcy dążą do poprawy funkcjonalności opakowań. Ma to ułatwić konsumentom używanie opakowania, często jego wielokrotne otwieranie i zamykanie, a także ułatwić przechowywanie oraz transportowanie produktów. Ważnym kierunkiem rozwoju opakowań jest stałe ograniczanie wpływu opakowań na środowisko naturalne. Firmy opakowaniowe starają się również ulepszać funkcję ochronną opakowań, poprzez stosowanie nowych materiałów. Wiele firm prowadzi prace rozwojowe w kierunku zastosowania nowych materiałów barierowych. Opakowanie ma również w sposób czytelny i atrakcyjny informować konsumenta oraz skutecznie wyróżniać produkt na półce sklepowej. Dlatego widoczny postęp dokonuje się także na poziomie stosowanych technik drukarskich.

Na przykładzie opakowań Pure-Pak, czyli kartoników z daszkiem, możemy powiedzieć, że w Polsce bardzo dobrze przyjęły się zakrętki, podczas gdy w niektórych krajach europejskich, przede wszystkim w krajach skandynawskich, nadal powszechny jest tradycyjny sposób otwierania. Od czasu wprowadzenia pierwszych zakrętek w opakowaniach kartonowych ok. 10-15 lat temu, pojawiło się wiele innowacji w zakresie ich typów i wielkości. Elopak w segmencie produktów świeżych oferuje obecnie aż 4 wielkości. Klienci również chętnie korzystali z możliwości dodawania dodatkowych kształtów dla opakowań tzw. Diamond i Curve.

Bardzo znaczącą innowacją, którą Elopak wprowadził niedawno są kartoniki z daszkiem w segmencie UHT w różnych pojemnościach w opcji z dwoma wielkościami zakrętki. Dotychczas kartoniki z daszkiem dostępne były jedynie w przypadku produktów świeżych i ESL. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowej aseptycznej maszyny E-PS120A.

Inną istotną innowacją jest wprowadzenie kartoników Pure-Pak Sense, które zachowują charakter opakowania z daszkiem, jednak zawierają wiele nowych kształtów i funkcji. Kartoniki Pure-Pak Sense mają m.in. zaokrąglony górny zgrzew z możliwością nadruku oraz dodatkowe tłoczenia na ściankach kartonika, które pomagają w chwytaniu. Wprowadzenie linii zagnieceń na bocznych ściankach opakowania pozwala na jego łatwe zgniatanie, a jednocześnie pomaga w opróżnieniu opakowania z produktu. Funkcja ta szczególnie może być przydatna w przypadku gęstszych produktów fermentowanych.

Coraz bardziej rosnąca świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska sprzyja wprowadzaniu innowacji również w tym zakresie. Jeżeli chodzi o najnowsze wdrożenia w ofercie Elopak, są to kartoniki i zakrętki wyprodukowane z użyciem polietylenu pochodzącego z odnawialnych źródeł.

Również w zakresie dostarczanych linii technologicznych oferujemy wiele nowości np. wspomnianą już wcześnie nową maszynę aseptyczną E-PS120A w segmencie UHT oraz nową serię maszyn Ultra Clean o nazwie Flex w segmencie świeżym i ESL.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także