Rynek mleczarski w Rosji: Rosyjska ruletka cz. 1

Joanna Górska
Forum Mleczarskie Biznes 1/2010 (07)

Rosja to jeden z największych rynków konsumenckich na świecie, z populacją około 142 millionów obywateli. Mimo że, w najbliższych 10 latach przewiduje się spadek liczby ludności o blisko 10 milionów osób – kraj ten stanowi niezwykle atrakcyjny rynek dla wielu producentów dóbr szybkozbywalnych. Ocenia się, że rynek spożywczy Rosji do 2020 roku będzie największy w Europie.

Po upadku Związku Radzieckiego rosyjski sektor mleczarski znacznie się załamał na skutek gwałtownie spadających cen mleka, braku znajomości nowoczesnych technologii oraz całkowitego braku znajomości działania praw ekonomicznych. Gospodarka rosyjska jest silnie uzależniona od sektora energetycznego i światowych cen ropy, które stanowią główny czynnik napędowy jej rozwoju. Układ geograficzny w tym rozległe przestrzenie oraz struktura demograficzna są niezmiernie istotnymi czynnikami z punktu widzenia rozwoju biznesu w tym kraju. Rosja jest podzielona na 7 dystryktów federacyjnych: Centralny, Północno-Zachodni, Południowy, Wołżański, Ural, Syberia i Daleki Wschód. Największa populacja znajduje się w dystrykcie Centralnym, do którego należy Moskwa, następnie w dystrykcie Południowym i Północno-Zachodnim. Stolica kraju Moskwa liczy około 10 millionów mieszkańców, a drugi co do wielkości Sankt Petersburg – blisko 4,6 mln obywateli. Oprócz tych dwóch miast Rosja ma jeszcze 12 miast o populacji powyżej 1 miliona. Bez wątpienia najbardziej zamożnymi i najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem jest Moskwa. Miasto oferuje najdroższe luksusowe sklepy spożywcze i najwyższej klasy salony z dobrami luksusowymi. W Moskwie odnotowuje się także najwyższe ceny na świecie. Innymi zamożnymi strategicznymi biznesowo regionami są Sankt Petersburg, Jekaterynburg, Samara, Kazań i Tiumeń.


Przy podejmowaniu decyzji biznesowych należy zwrócić uwagę na duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi rejonami nie tylko ze względu na dzielące je odległości, ale także specyfikę socjodemograficzną i siłę nabywczą ludności. Z danych statystycznych wynika, że obszar miejskie generują 73% ogólnej populacji kraju, z aż 85% udziałem siły zakupowej. Powszechną strategią przyjmowaną przy wejściu na rosyjski rynek jest w pierwszej kolejności rozwój biznesu w Moskwie oraz Sankt Petersburgu.

Strona 1 z 8