1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Nasze wyniki w zakresie emisji są lepsze niż standard

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© piątnica (osm)

Zapytaliśmy Zbigniewa Kalinowskiego, Prezesa Zarządu mleczarni Piątnica (OSM) jakie decyzje i działania pozwoliły przejść mleczarni suchą nogą przez kataklizm załamania cenowego w 2023 r.

– Naszą pozycję zawdzięczamy konsekwentnie realizowanej długoterminowej strategii mającej na celu uniezależnienie się od produktów masowych oraz budowanie silnej marki, pod którą oferujemy najwyższej jakości świeże produkty nabiałowe. Konsekwentne inwestycje w rozwój spółdzielni i w markę Piątnica zapewniają nam dobrą sytuację na rynku, dzięki czemu niezmiennie możemy płacić naszym dostawcom najwyższą cenę za mleko.

–W ten sposób gwarantujemy im stabilność i wspieramy w produkcji wysokiej jakości surowca, będącego podstawą naszych produktów.

Piątnica (OSM) zawsze szła w awangardzie rozmaitych działań i innowacji, budując wizerunek nowoczesnej mleczarni. Jakie obecnie działania są wdrażane w Piątnicy (wpływ na klimat, animal welfare itp.)?

W Piątnicy przywiązujemy dużą wagę do inwestycji mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia wody i energii oraz ograniczenie ilości generowanych odpadów. Monitorujemy nasz wpływ na środowisko, precyzyjnie mierząc wielkość emisji zgodnie z wymogami BAT, i widzimy, że nasze wyniki są lepsze niż standardy rynkowe. Wiemy, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem są istotne także dla naszych partnerów handlowych i konsumentów, dlatego bardzo o nie dbamy. Potwierdzeniem skuteczności oraz innowacyjności naszych działań jest przyznanie naszej spółdzielni nagrody „Przedsiębiorstwo Zielonych Rozwiązań” podczas tegorocznego 20. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Więcej w Forum Mleczarskie Handel 6/23.

© piątnica (osm)

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania