1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Rekordowy skok skupu surowca w Piątnicy na tle rynku

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2022 r. Spółdzielnia Piątnica (OSM) skupiła 525,4 mln litrów mleka. To o prawie 60 mln litrów więcej niż rok wcześniej – dowiaduje się forummleczarskie.pl. – Dynamika skupu Spółdzielni wyniosła 12,9%, przy czym dla całego kraju dynamika wyniosła 2,2% – poinformował Zarząd. – Wysoka dynamika skupu mleka na poziomie 12,9% wynika z przyjęcia na dostawców i członków 97 producentów mleka z innych podmiotów skupowych – dodał Zarząd Spółdzielni.

Jednakże jak podkreśla mleczarnia Piątnica (OSM) – Niepokojącym trendem jest zauważalny, postępujący proces likwidacji produkcji mleka. Najczęściej dostawcy likwidują produkcję ze względu na brak następców, problemy ze zdrowiem, ale również przez wysokie koszty do poniesienia przy realizacji nowych inwestycji. Analizując liczbę dostawców w poszczególnych grupach wiekowych należy mieć na uwadze dalszy spadkowy trend liczby gospodarstw i postępujący proces likwidacji produkcji mlecznej.

Spółdzielnia w 2022 r. poniosła nakłady inwestycyjne na kwotę 53 mln zł. Inwestycje koncentrowały się na rozbudowie potencjału przetwórczego obu zakładów – w Piątnicy i Ostrołęce oraz na budowie magazynu dystrybucyjnego.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania