1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Wolumen eksportu nabiału niemal się nie zmienił

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© zppm

Forum Mleczarskie zwróciło się do Marcina Hydzika, Prezesa Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka z prośbą o pierwsze podsumowanie 2022 r. w handlu nabiałem. – Zgodnie z aktualnie dostępnymi danymi w okresie styczeń-wrzesień 2022 r., pomimo utrzymania wolumenu eksportu mleczarskiego na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, denominowana w złotówkach wartość produktów kierowanych za granicę wzrosła ogółem o niemal 50% – powiedział Marcin Hydzik.

– Niewątpliwie przyczyniło się do tego osłabienie złotówki względem walut obcych oraz spadek produkcji w wielu konkurujących z Polską na rynkach zagranicznych krajach UE. Warto wspomnieć, że mimo początkowych obaw, wymiana handlowa z Ukrainą wróciła do względnej normy i w porównaniu z rokiem ubiegłym wielkość i wartość eksportu nie uległa istotnym zmianom – dodał nasz rozmówca. 

– Z kolei ceny mleka w skupie, co prawda zaczęły zauważalnie rosnąć już od lipca 2021 r., ale trend ten ze wzmożoną siłą zaznaczył się w 2022 r. W okresie styczeń-wrzesień mleko trafiające do zakładów podrożało niemal o 40%. Wynikało to z jednej strony z ogólnego wzrostu cen, ale też rolnicy domagali się podwyżek ze względu na specyficzne dla produkcji mleka koszty – pasz i nawozów, których ceny wystrzeliły w górę – przyznał Prezes Związku.

Zapytany o wpływ wojny w Ukrainie na wyniki finansowe krajowych podmiotów mleczarskich powiedział: – Ważną kwestią związaną z wojną w Ukrainie jest fala migracji, która przynajmniej w teorii powinna spowodować wzrost spożycia mleka i przetworów mlecznych w Polsce. Wzrost sprzedaży faktycznie nastąpił, ale był on niższy niż wynikałoby to z liczby ludności, o jaką zwiększyła się populacja naszego kraju – najwyraźniej konsumenci zaczęli oszczędzać i to również podczas zakupów żywności. Także nie widziałbym tutaj jakiegoś bezpośredniego przełożenia, bardziej byłbym przekonany do stwierdzenia, że wojna na Ukrainie miała wpływ pośredni, poprzez przyczynienie się do spowodowania zagrożenia ciągłości dostaw gazu i energii oraz zwiększenia poziomu inflacji – wskazał nasz rozmówca.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania