1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Edward Bajko odchodzi, Paweł Gaca będzie Prezesem Spomleku

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© spomlek (sm)
© spomlek (sm)

Po 14 latach Prezes Edward Bajko żegna się ze stanowiskiem Prezesa Zarządu mleczarni Spomlek (SM). Na jego następcę Rada Nadzorcza powołała Wiceprezesa Pawła Gacę. – To była bardzo trudna decyzja, ale firma jest w bardzo dobrej kondycji, a ja potrzebuję odpocząć, dlatego uznałem, że to dobry czas na pożegnanie się z funkcją prezesa. Brzmi to prozaicznie, ale będę spełniał swoje marzenia i realizował plany, które trudno było pogodzić z codziennymi obowiązkami służbowymi. Zostawiam godnego następcę, który będzie kontynuował naszą wspólnie wybraną drogę rozwoju firmy – mówi Edward Bajko.

W sierpniu 2008 r. w osnowie zawirowań Rada Nadzorcza odwołała wieloletniego prezesa firmy Szczepana Skomrę i powołała na stanowisko Edwarda Bajko ówczesnego Wiceprezesa. To była zasadnicza zmiana zasad funkcjonowania firmy. W ciągu roku Bajko podjął decyzję o specjalizacji Spółdzielni w produkcji serów dojrzewających i produktów proszkowanych likwidując działy produkujące galanterię. Budziło to obawy i spotkało się z niezadowoleniem części członków spółdzielni i pracowników. Decyzja okazała się jednak trafiona i dała skrzydła dla rozwoju mleczarni. W 2010 r. Spomlek na prawach spółdzielczych przejął spółdzielnie: Elbląg (OSM) i Chojnice (OSM). 

Powstanie pierwszej w Polsce marki serów żółtych Serenada, wypromowanie serów długodojrzewających z Bursztynem na czele, wejście w segment innowacyjnych proszków mlecznych WPC i WPI oraz rozwój rynku HoReCa to decyzje Zarządu z ostatnich lat.

Po 42 latach pracy w Spomleku i osiągnięciu wieku emerytalnego Edward Bajko postanowił odejść z firmy.

Rada Nadzorcza Spółdzielczej Mleczarni Spomlek na wniosek Edwarda Bajko odwołała go z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z dniem 31 grudnia 2022 r. Jednogłośnie na funkcję Prezesa Zarządu powołała od 1 stycznia 2023 r. Pawła Gacę. Gaca od 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Spomlek  (SM) i wspólnie z Edwardem Bajko rozwinął firmę, która po 14 latach jest jedną z wiodących mleczarni specjalizujących się w produkcji serów twardych.

Paweł Gaca posiada kilkunastoletnie doświadczenie w inwestycjach na rynku finansowym, które łączy z bogatą praktyką w zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie zarządzania. Pracował m.in. w firmach Sygnity (dawniej ComputerLand) i Comarch. Wcześniej przez kilka lat realizował swoją pasję naukową – najpierw podczas indywidualnych studiów na Politechnice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (zakończonych dyplomem mgr inż. zarządzania i marketingu) oraz jako pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest autorem i współautorem publikacji omawiających funkcjonowanie agrobiznesu.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie i dziękuję Radzie Nadzorczej za kredyt zaufania, który mi dali. Nie planuję rewolucyjnych zmian w firmie, a jedynie kontynuowanie budowy kultury organizacyjnej, która ma duży wpływ na zwiększenie efektywności Spółdzielni – mówi Paweł Gaca.

Zmiana Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek nastąpi 1 stycznia.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania