1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Spomlek (SM) zainwestował w rozwój energetyczny

Źródło: Spomlek (SM)
Autor: Janusz Górski
© spomlek (sm)

Zakończono budowę instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła/chłodu w mleczarni Spomlek (SM) w Radzyniu Podlaskim, otwierając nowy rozdział w zrównoważonym rozwoju energetycznym tego zakładu. Projekt, wspierany finansowo przez Europejski Fundusz Spójności, został zrealizowany zgodnie z założeniami, podnosząc zdolność produkcyjną zakładu o ponad 2 MW. Trigeneracja to zintegrowany system wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z jednego źródła energii pierwotnej. Jest to efektywne rozwiązanie, które pozwala na wykorzystanie większości energii zawartej w paliwie do różnych celów, zamiast marnować ją, jak ma to miejsce w przypadku oddzielnych systemów wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Realizacja inwestycji o wartości ponad 11 mln złotych, z czego prawie 5 mln pochodziło z funduszy unijnych, to istotny krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii. Wykorzystując wysokosprawną trigenerację, zakład zyskał dodatkową moc elektryczną i cieplną, co przełoży się na mniejsze zużycie surowców i emisję gazów cieplarnianych.

– Instalacja składa się z kilku kluczowych elementów, w tym wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego, wieży chłodniczej, zbiornika buforowego oraz stacji transformatorowo-rozdzielczej. Zgodnie z planami, spodziewane efekty końcowe inwestycji są niezwykle obiecujące. Po zakończeniu prac zakład nasz zyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o łącznej mocy około 2,126 MW. W rezultacie osiągnięta zostanie wyższa efektywność wykorzystania energii pierwotnej, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisyjności w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym – powiedział Prezes Spomlek (SM) Paweł Gaca.

Ta nowa instalacja to nie tylko krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii, ale także dowód na zaangażowanie Spomleku w rozwój energetyki opartej na efektywnym wykorzystaniu zasobów. Dzięki trigeneracji, zakład będzie mógł funkcjonować bardziej ekologicznie, z mniejszym wpływem na środowisko. Instalacja mleczarni Spomlek (SM) stanowi inspirację dla innych podmiotów przemysłowych dążących do osiągnięcia podobnych celów.

Partnerem w tej inwestycji była firma EWE Polska, która miała znaczący wkład w planowanie, monitorowanie i wdrożenie projektu. Dzięki ich ekspertyzie, zespół realizacyjny miał dostęp do najnowszych technologii i wiedzy branżowej, co zaowocowało optymalizacją procesów inwestycyjnych.

Projekt, zatytułowany „Źródło wysokosprawnej trigeneracji o mocy elektrycznej około 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim” zrealizowany jest w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

© spomlek (sm)

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania