1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Spomlek (SM) eliminuje wąskie gardła produkcyjne

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Skup mleka w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w 2022 roku zwiększył się o 2,4% wobec 2021 r. i wyniósł 235,5 mln litrów. Liczba gospodarstw dostarczających mleko do Spółdzielni na koniec roku wynosiła 985. W 2022 roku przychody ze sprzedaży produktów własnych, usług i towarów wyniosły 1 023,4 mln zł i były o 310,9 mln zł większe niż w roku poprzednim. Dynamika sprzedaży wyniosła 44%. Na działalność inwestycyjną w 2022 r. Spółdzielnia przeznaczyła kwotę 25,5 mln zł.

Inwestycje wymagające montażu (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy kosztowały 16,4 mln zł. Inwestycje budowlano-montażowe zaś 4,5 mln zł.

Jak podaje Spółdzielnia w Oddziale Chojnicach rozbudowana została linia do ciągłej produkcji sera w kolumny formujące umożliwiające produkowanie sera w formie eurobloku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zielone Mleko”, na który Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Spółdzielnia rozpoczęła także realizację inwestycji w trigenerację tj. wytworzenia energii elektrycznej w procesie przetwarzania gazu. Ciepło towarzyszące temu procesowi zostaje zamienione w absorberze w zimno zawarte w wodzie lodowej. Na tą inwestycję firma otrzymała dofinasowanie z NFOŚiGW.

Spomlek (SM) kontynuował modernizację istniejących linii konfekcyjnych zwiększając zdolności przerobowe całej konfekcji. W ramach tej modernizacji wyeliminowano „wąskie gardła”, a najbardziej wyeksploatowaną linię zastąpiono nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym zestawem dedykowanym do serów. Takie podejście zwiększa zdolności przerobowe konfekcji obniżając koszty produkcji. W oddziale Młynary rozbudowano instalację RO do zagęszczania serwatki o dodatkowe moduły w celu dogęszczenia serwatki do 26%. W wyniku tej rozbudowy firma zaoszczędziła na kosztach transportu.

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie w ubiegłym roku rozpoczęto również prace dotyczące wykonania dużej fotowoltaiki o mocy: w Radzyniu Podlaskim: 900 kWp, w Chojnicach: 400 kWp, w Młynarach – 300 kWp.

W 2023 r. planowana jest dalsza automatyzacja produkcji w dziale konfekcjonowania.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania