1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Sertop odczuł gwałtowne wzrosty cen surowców

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie, gwałtowne zmiany cen surowców wykorzystywanych przez firmę w procesie produkcyjnym miały istotny, negatywny wpływ na osiągane wyniki firmy Sertop już w 2021 r. W 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 69 mln zł, co jest wartością o 6% wyższą od 2020 r. – Staraliśmy się dążyć do równowagi cenowej pomiędzy ponoszonymi kosztami produkcji a cenami sprzedaży naszych produktów, ale sukces osiągnęliśmy tylko w postaci wzrostu sprzedaży – podała firma.

Sertop w 2021 r. znalazł się pod ogromną presją wzrostu kosztów działalności, związanych z gwałtownym wzrostem surowców, opakowań, kosztów pracy oraz cen energii. Istotną część kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i usług stanowi koszt surowców, którymi są produkty mleczarskie. Ceny surowców mleczarskich w 2021 r. drastycznie wzrosły: masło średnio o 70%, mleko w proszku o 51%. W związku z tym uzyskiwane marże uległy istotnemu obniżeniu. Pomimo starań firma nie była w stanie przerzucić wzrostu cen surowców na odbiorców swoich produktów. Spółka ograniczała ryzyko spadku marży poprzez kontrolę kosztów operacyjnych i utrzymywanie ich na jak najniższym poziomie.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania