Gdy amoniakalna instalacja chłodnicza wymaga remontu

Jakub J. Pietrzak
Przegląd Mleczarski 4/2008

Kierunek działania podczas remontów

Zaplanowany kształt przyszłej instalacji pozwala podejmować racjonalne kroki do jego realizacji. Każda instalacja wymaga podejścia indywidualnego. Jednak można zauważyć pewne prawidłowości w zużyciu elementów instalacji. W przypadku tradycyjnego i powszechnego układu opartego na akumulacyjnych oziębiaczach wody lodowej głównym problemem stają się nieszczelności wężownic. Pomimo iż w dużej mierze są one cynkowane ogniowo, długi czas użytkowania wpływa na ich skorodowanie. Spotykamy się z wężownicami z początku lat 70-tych, które nadal doskonale sprawdzają się w mleczarniach. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do szeroko postępującej korozji wskazana jest wymiana wężownic na nowe. Każda inna naprawa jest kosztowna i nie gwarantuje dłuższej eksploatacji. Montując nowe, ocynkowane ogniowo wężownice możemy zagwarantować kolejne dziesięciolecia bezpiecznej eksploatacji.

Fot 3. Prawidłowo wykonana izolacja stacji pomp amoniaku. (arch.)

Strona 4 z 5