Hydrokoloidy: Hydrokoloidy o właściwościach prozdrowotnych

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW, SGGW Warszawa
dr inż. Dorota Zaręba, ZSG Warszawa
Forum Mleczarskie Biznes 1/2024 (54)
nabiał w sklepie
© fm

Wiadomo, że wpływ hydrokoloidów na organizm człowieka zależy od ich właściwości fizykochemicznych. Niedawny znaczny wzrost zalecanego spożycia błonnika pokarmowego i chęć zmniejszenia zawartości cukru może prowadzić do zwiększonej zawartości hydrokoloidów w żywności, ale wymaga lepszego zrozumienia interakcji w matrycy pokarmowej i jelitach. W danych zestawionych w tabeli 3 wynika, że zalecane spożycie hydrokoloidów mieści się w zakresie od 3 do 10 g dziennie, co można łatwo osiągnąć poprzez jedzenie typowych produktów spożywczych lub napojów. Zazwyczaj oświadczenia pozytywnie zaopiniowane przez EFSA dotyczą dorosłych osób, które nie mają żadnych istotnych problemów zdrowotnych, chociaż istnieje wyjątek dla oświadczenia dotyczącego zarządzania masą ciała, które dotyczy osób z nadwagą. Warto zauważyć, że oświadczenia są oparte na badaniach naukowych, które potwierdziły związek przyczynowo-skutkowy między spożyciem wymienionych hydrokoloidów (lub żywności je zawierającej) i określonym efektem prozdrowotnym. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zwiększone wymagania dotyczące produkowania zdrowej żywności stworzyły okazję dla producentów preparatów błonnikowych. Opracowali oni wysokiej jakości preparaty, które można dodać do nowych i atrakcyjnych produktów spożywczych. Zwłaszcza firmy produkujące hydrokoloidy, czyli substancje żelujące, emulgujące i zagęszczające w żywności, skorzystały z szansy przekształcenia swoich produktów z tradycyjnych zastosowań jako dodatków do żywności do nowych aplikacji, bardziej wartościowych zdrowotnie produktów spożywczych. 

Uzyskanie akceptacji oświadczenia zdrowotnego przez EFSA może być długim i żmudnym procesem. Jednakże dzięki odpowiedniemu planowaniu i zrozumieniu jedno lub dwa badania powinny być wystarczające, aby wyraźnie wykazać związek przyczynowo-skutkowy między reklamowanym efektem fizjologicznym i spożyciem konkretnego hydrokoloidu spożywczego, otwierając tym samym potencjał dla nowych opłacalnych rynków dla tych wszechstronnych dodatków spożywczych. 

Warto podkreślić znaczenie wczesnego planowania badania w celu jasnego określenia treści oświadczenia zdrowotnego. Ostateczna treść powinna być w miarę możliwości sprawdzana przez odpowiedni organ ustawodawczy. Jest to także ważne z punktu widzenia marketingu, ponieważ pozwoli na zorientowanie się w kierunku rynku docelowego, zasięgu demograficznego i tym samym potencjalnego wolumenu oraz wielkości rynku. Na tej podstawie trzeba następnie zidentyfikować odpowiednie biomarkery niezbędne do pomiaru i zaprojektować samo badanie lub badania (niekiedy mogą to być np. badania interwencyjne u ludzi), aby uzyskać istotne dane statystyczne do udowodnienia korzystnego efektu. Istotne jest, aby dane były uzyskane dla docelowej grupy konsumentów.

Strona 3 z 3