Sery kozie: Cenne specjały żywnościowe

dr hab. inż. Marlena Piekut, Politechnika Warszawska
Forum Mleczarskie Handel 5/2022 (113)

W przemyśle mleczarskim i serowarskim wyroby gotowe muszą spełniać ustalone normy i wymagania zdrowotne, uzasadniające ich dobrą jakość z punktu widzenia żywieniowego, organoleptycznego, higienicznego i przechowywania. Ser kozi jest ceniony za swoje specyficzne cechy sensoryczne, a także za większą strawność, zasadowy odczyn i korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Zróżnicowanie składników odżywczych w serach kozich zależy również od zastosowanej technologii produkcji. 

CMR liczba wariantów serów kozich

Magdalena Wilgatek CMRMagdalena Wilgatek

Business Development Manager w CMR

Sprzedaż serów białych regionalnych kozich i owczych w sklepach małoformatowych do 300 m2 rok do roku spadła wolumenowo o blisko 22%, analizując okres od stycznia do maja 2022 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do czołowych producentów w tej kategorii w małych sklepach należą Euroser, Mleczarnia Turek (Savencia), Agro-Danmis. Ci trzej producenci skupiają łącznie ponad 80% udziałów wartościowych w tym kanale dystrybucji. Najpopularniejszym wariantem w pierwszych 5 miesiącach tego roku był ser kozi Goat Farm (Euroser): Goat Cheese w folii 100 g. Sery kozie i owcze to nadal produkty bardzo rzadko dostępne w małych sklepach. W sezonie dostępność rośnie, a konsumenci mają większy wybór różnych wariantów.

Rosnący popyt na gotowe do spożycia produkty spożywcze takie jak zupy, sosy, pizza, makaron i inne produkty wykorzystujące sery może przyczynić się do zwiększonego popytu na mrożone produkty spożywcze. Ponadto rosnące dochody napędzają wzrost rynku serów kozich.

GFK udziały wartościowe wolumenowe serów kozich

Grzegorz Mech

Business Development Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia

Rynek serów w Polsce (rozumiany jako suma wszystkich rodzajów sera – serów świeżych, twardych, twarogowych, serków do smarowania, serów pleśniowych i zakupów gospodarstw domowych na swoje potrzeby, tzn. przynoszonych do domu) był wart ponad 8,1 mld zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy (czerwiec 2021-maj 2022). Sery były obecne w zakupach praktycznie każdego polskiego gospodarstwa domowego – zakupu kategorii dokonało ponad 99,7% gospodarstw domowych w Polsce, nabywając je prawie 68 razy w ciągu roku i wydając na nie w tym okresie prawie 640 zł.

Całkowita wartość zakupów serów kozich w ciągu ostatnich 12 miesięcy (czerwiec 2021- -maj 2022) wyniosła prawie 76,5 mln zł. Przeciętne gospodarstwo kupiło wówczas ¾ kg takich serów, a kategoria znalazła się w koszyku zakupowym średnio 3,5 raza, co oznacza, że była kupowana raz na ponad 3 miesiące. Na zakupy kategorii gospodarstwo wydało przeciętnie ponad 33,7 zł w ciągu roku – za jednym razem do koszyka trafiało nieco ponad 20 dag sera koziego, za który to zakup średnio płacono bez mała 10 zł. 

Wartość zakupów segmentu serów kozich dokonywanych w ciągu ostatniego roku przez polskie gospodarstwa domowe wzrosła o ok. 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Równocześnie widzimy dość znaczny spadek wolumenu zakupów (-6%) w tym czasie.

Segment serów kozich w całej kategorii serów stanowi nadal niewielką część rynku – w ujęciu wolumenowym nieco ponad 0,4%, wartościowo prawie 1%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy niewielki spadek udziałów rynkowych serów kozich w zakupach serów w ogóle dokonywanych przez gospodarstwa domowe.

Sery kozie znalazły się w menu prawie 17% polskich gospodarstw domowych, co w porównaniu z 18% rok wcześniej oznacza, że ponad 176 tys. gospodarstw domowych zrezygnowało (-1,3 p.p. yoy) z zakupów kategorii (zakupów rozumianych jako te, które zostały zrobione na swoje potrzeby i przyniesione do domu).

Porównując wyniki segmentu serów kozich z całą kategorią serów, warto zwrócić uwagę na ponad 3,5-procentowy spadek wolumenu zakupów przy równoczesnym prawie 6-procentowym wzroście wartości zakupów. Wskazuje to jednoznacznie na znaczący wzrost cen.

Sery kozie są obecne praktycznie we wszystkich segmentach produktowych w kategorii serów. Analizując sery kozie jako kategorię, największe udziały mają w niej sery świeże i sery twarde – zarówno w ujęciu wartościowym, jak też wolumenowym. W dalszej kolejności serki do smarowania pieczywa i sery pleśniowe.Struktura kategorii serów kozich w kontekście segmentów produktowych jest stabilna, nie obserwujemy w tym kontekście drastycznych zmian w ostatnim okresie.

Nabywcy serów kozich to głównie gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby starsze, w wieku 50 lat i więcej – ta grupa odpowiada za prawie 63% wolumenu zakupów segmentu. Z punktu widzenia cyklu życia gospodarstwa domowego głównymi nabywcami są tzw. puste gniazda i emeryci, którzy w ujęciu wolumenowym są odpowiedzialni odpowiednio za ponad 36% i ponad 55% zakupów dokonywanych przez gospodarstwa domowe.Spożywanie serów kozich/owczych deklaruje 37% respondentów. Co szczególnie ciekawe, 14% respondentów mówi, że sery tego rodzaju są spożywane przez dzieci.

Duże znaczenie w kategorii serów kozich mają produkty marek własnych detalistów, choć warto zauważyć sporą zmianę w tym zakresie, jaką zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdecydowanie wzrosło znaczenie produktów markowych, które w ujęciu wolumenowym stanowią już bez mała połowę rynku (wzrost udziałów o prawie 8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej).

Ciekawe i dość zaskakujące wydaje się, że w kategorii serów kozich jedynie niecałe 21% produktów (w ujęciu wolumenowym) ma oznaczenie „bez GMO”, niecałe 8% „bez laktozy”, a informację o certyfikacji bio/eco/vege znajdziemy jedynie na niewiele ponad 5% produktów. Wydaje się, że producenci powinni zwrócić większą uwagę na informowanie nabywców o zaletach zdrowotnych swoich produktów. Podsumowując, można stwierdzić, że ostatnie 12 miesięcy nie było dobre dla serów kozich: segment tracił na znaczeniu w zakupach całej kategorii serów, a dodatkowo zaobserwowaliśmy odchodzenie nabywców. Pozytywna informacja dla producentów jest taka, że na znaczeniu zyskują produkty markowe, co pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzyć w przyszłość pomimo chwilowej recesji.

Źródła: dane zakupowe z Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia (zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe na swoje potrzeby, tzn. przynoszone do domu); dane z raportu GfK Polonia „Białe jest białe – rynek i nabywcy nabiału i roślinnych zamienników nabiału”.

Strona 2 z 4